Connect with us

Moldova Invest în dialog cu Alexandru Chiriță, CEO Electrica

electrica alexandru chirita - Moldova Invest

Companii

Moldova Invest în dialog cu Alexandru Chiriță, CEO Electrica

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Grupul Electrica este unul dintre cei mai importanți actori din sectorul serviciilor energetice, fiind un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România

Grupul Electrica oferă servicii la aproximativ 3,9 milioane de utilizatori și are o arie de cuprindere națională – cu organizare în trei zone pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din București și Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuției și furnizării energiei electrice.

Alexandru Chiriță, CEO al Electrica a cuprins în cadrul dialogului nostru variate subiecte de interes: de la investițiile și proiectele cheie planificate pentru companie,  până la evoluția economică a României și dezvoltarea energiei verzi.

Alexandru Chirita CEO Electrica scaled - Moldova Invest

În ceea ce privește evoluția economică a României, Alexandru Chiriță a declarat că are încredere în potențialul țării noastre și a evidențiat importanța colaborării între actorii economici pentru revitalizarea economiei și crearea de oportunități pentru dezvoltarea sustenabilă a societății.

Care sunt principalele direcții strategice ale Grupului Electrica pentru anul 2024? Ce investiții și proiecte cheie sunt planificate de companie pentru acest an și pe termen mediu și lung?

În luna decembrie a anului trecut am finalizat strategia Grupului Electrica pentru intervalul 2024-2030. Sub umbrela “Promisiunea inovației: Modelarea unui viitor sustenabil”, noile obiective strategice nu sunt doar un răspuns la provocările actuale, ci și o anticipare a viitorului sectorului energetic.

Strategia noastră este centrată pe trei piloni principali:

  1. creșterea sustenabilă a valorii companiei, contribuind, totodată, la tranziția către economia verde,
  2. transformarea și sustenabilitatea prin implementarea pe scară largă a principiilor ESG și a unor programe de excelență organizațională și
  3. eficiența prin creșterea securității rețelelor, digitalizare și îmbunătățirea rezilienței afacerii.

0D9A3814 - Moldova Invest

Investițiile-cheie vizează dezvoltarea proiectelor de energie verde și implementarea de tehnologii avansate care să permită o mai bună integrare a surselor regenerabile în rețea. Acestea includ accelerarea demersurilor pentru susținerea tranziției către energia regenerabilă, modernizarea infrastructurii din cele 18 județe pe care le acoperim, precum și digitalizarea proceselor interne.

Așadar, cea mai mare parte a investițiilor pe care ni le propunem au în vedere maximizarea performanței infrastructurii administrate de operatorul de distribuție din cadrul Grupului Electrica, Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), prin eficientizarea afacerii și pregătirea pentru următoarea perioadă de reglementare, simultan cu optimizarea structurii de costuri.

Pe aria de furnizare, suntem preocupați de construirea unei relații mai apropiate cu clienții noștri, bazată pe o ofertă de produse și servicii care să răspundă nevoilor acestora și pe dezvoltarea competențelor angajaților noștri.

Mai mult decât ariile de interes tradiționale, respectiv distribuția de energie electrică, furnizarea de energie electrică și gaze naturale și serviciile energetice, suntem foarte interesați să dezvoltăm activități noi, bazate pe tehnologii inovatoare, continuând, totodată, să monitorizăm și să analizăm oportunitățile de creștere prin fuziuni sau achiziții. De asemenea, pe lângă proiectele existente, urmărim extinderea portofoliului în domeniul producției de energie electrică, în special din surse regenerabile.

D.E.E.R. Suc. Bistrita 8 scaled - Moldova Invest

“În calitate de companie românească, ne-am propus să jucăm un rol important în susținerea economiei și în promovarea unei dezvoltări durabile”

Un rol important îl au optimizarea funcțiilor suport de tehnologia informației și alinierea la tendințele și soluțiile specifice industriei. În acest context, dincolo de digitalizarea proceselor și integrarea lor în platforme informatice, pe partea de distribuție sunt prevăzute proiecte pentru dezvoltarea rețelelor inteligente, cu etape importante de automatizare a rețelelor și stațiilor de transformare, de integrare a contoarelor inteligente sau de optimizare a proceselor pentru înglobarea prosumatorilor.

Pe partea de furnizare, modernizarea interfețelor de interacțiune cu clienții, automatizarea proceselor de contractare, de raportare și facturare și de schimb de date cu toți distribuitorii sunt doar o parte dintre inițiativele prioritare pe care le avem cu scopul de a asigura avantaje competitive segmentelor de business ale Grupului. În același timp, principiile ESG pe care ni le-am asumat la nivel strategic pun bazele pentru o creștere sustenabilă a Grupului pe termen lung. Printre acestea se numără programe de formare pentru angajați sau adoptarea unor politici de mediu care să reducă impactul operațiunilor noastre asupra mediului înconjurător.

Nu în ultimul rând, prin colaborări cu parteneri din zona academică și din cea de tehnologie, ne propunem să fim în avangarda cercetării și dezvoltării în domeniul energiei curate, promovând soluții inovatoare pentru provocările energetice actuale și viitoare. Aceste parteneriate vor juca un rol important în accelerarea adoptării de noi tehnologii și practici sustenabile în sectorul energetic românesc.

Parc fotovoltaic Stanesti 1 - Moldova Invest

Având în vedere pregătirea și experiența dvs. cum caracterizați evoluția economică a României în perioada următoare?

În perioada următoare, economia României va continua să fie puternic infl uențată atât de factori interni, cât și externi. Pe de o parte, implementarea cu succes a Planului Național de Redresare și Reziliență joacă un rol important în redresarea economică și eliminarea diferențelor regionale în ceea ce privește dezvoltarea și competitivitatea.

Pe de altă parte, vom avea în continuare oportunități și provocări generate de contextul global, inclusiv de evoluția conflictului de la graniță, impactul schimbărilor climatice și dinamica relațiilor comerciale internaționale.

În pofida acestor provocări, sunt optimist cu privire la evoluția economică a României, bazându-mă pe bunele perspective ale țării noastre și pe alocarea resurselor necesare pentru a profita de oportunități și pentru a depăși impedimentele.

România deține un potențial economic semnificativ, în special datorită forței sale de muncă și a poziției sale strategice în Europa. În acest context, fiecare actor economic are o responsabilitate importantă de a contribui la acest efort colectiv de revitalizare a economiei și de a crea oportunități pentru dezvoltarea sustenabilă a societății noastre.

În calitate de companie românească, ne-am propus să jucăm un rol important în susținerea economiei și în promovarea unei dezvoltări durabile. În acest sens, vom continua să investim în tehnologie, să accelerăm transformarea digitală a afacerilor și să sprijinim dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale.

Parc fotovoltaic Stanesti 2 - Moldova Invest

Care sunt planurile pentru dezvoltarea energiei verzi în 2024? Cum caracterizați anul 2023 sub acest aspect?

Anul 2023 a fost cel mai activ pentru Electrica în acest segment. Ne propunem ca și în 2024 să ne consolidăm și să ne dezvoltăm pe această direcție. Rămânem aliniați la tendințele de la nivel internațional în ceea ce privește sursele de energie regenerabilă și tehnologiile inovatoare, adaptându-ne la cerințele unui sector în schimbare. Anul trecut am finalizat achiziția a două companii care au ca obiect principal de activitate producția de energie din surse fotovoltaice. Acestea dezvoltă proiectele „Vulturu”, cu o capacitate instalată de 12 MWp, și „Satu Mare 2”, cu o capacitate instalată de 27 MW, ambele fiind în faza „ready to build”.

În acest moment, cel mai ambițios proiect al nostru îl reprezintă construirea unei centrale electrice cu ciclu combinat de gaz de ultimă generație, care integrează o componentă de hidrogen și capacități de stocare. Centrala va fi situată în localitatea Fântânele, județul Mureș, și va avea o capacitate maximă instalată de 500 MW. Suntem în stadiu incipient cu această inițiativă. Am demarat cercetările de piață pentru studiul de fezabilitate și, odată ce îl avem, trecem în etapa de obținere a tuturor aprobărilor corporative necesare.

Cum evoluează numărul prosumatorilor? Ce previziuni sau estimări aveți pentru acest segment în 2024?

Evoluția numărului de prosumatori din România a înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii ani. Este un semnal care ne indică o transformare semnifi cativă în sectorul energetic, prosumatorii având un rol esențial în tranziția către o economie verde. Cu toate acestea, creșterea rapidă a acestui segment prezintă provocări pentru rețelele naționale de distribuție, care trebuie să gestioneze eficient energia livrată, evitând supraîncărcarea și asigurând stabilitatea sistemului.

În contextul actual, este nevoie de adoptarea unor măsuri de reglementare care să permită o integrare armonioasă a prosumatorilor în rețeaua națională, precum și investiții semnificative în modernizarea infrastructurii existente. Aceasta include dezvoltarea de rețele inteligente, investiții în sisteme de stocare a energiei și ajustarea capacităților instalate pentru a reflecta nevoile reale de consum ale prosumatorilor.

La finalul anului trecut, în cele 18 județe acoperite de operatorul nostru de distribuție, erau racordați peste 40.000 de prosumatori, cu o putere instalată de aproximativ 450 MW. Ca să vă faceți o idee despre cât de rapid s-a dezvoltat acest segment, conform datelor Ministerului Energiei, acesta era numărul total de prosumatori din întreaga țară în ianuarie 2023. În decembrie 2023, totalul la nivel național ajunsese la peste 100.000, cu o capacitate instalată care a depășit puterea centralei de la Cernavodă, undeva la peste 1500 MW.

Pentru 2024, anticipăm o continuare a acestui trend, susținut de legislația favorabilă și de programe guvernamentale precum Casa Verde Fotovoltaice, care încurajează instalarea panourilor solare și, potențial, a sistemelor de stocare.

Aceste inițiative sunt concepute nu doar pentru a stimula producția de energie regenerabilă, ci și pentru a oferi prosumatorilor opțiuni flexibile de compensare și valorificare a surplusului de energie produs. Iar pentru a susține această evoluție, este esențial ca atât autoritățile, cât și companiile din sectorul energetic să colaboreze în vederea dezvoltării unui cadru legislativ și tehnologic adaptat noilor realități ale pieței.

electrica - Moldova Invest

Care ar fi investițiile necesare în rețea pentru a putea gestiona creșterea capacităților de producție din surse regenerabile?

Pentru a gestiona creșterea capacităților de producție din surse regenerabile, este nevoie ca investițiile în rețea să fie direcționate către modernizarea și digitalizarea infrastructurii existente. Acest lucru include implementarea de rețele inteligente capabile să monitorizeze și să controleze distribuția energiei în mod eficient, adaptându-se la variațiile producției din surse regenerabile.

Și sistemele de stocare a energiei joacă un rol important în echilibrarea cererii și ofertei, asigurând o alimentare constantă și reducând necesitatea de a apela la surse de energie mai puțin sustenabile în perioadele de vârf.

În același timp, este necesară extinderea capacității rețelei de a gestiona volume mari de energie regenerabilă, ceea ce poate implica actualizări semnificative ale infrastructurii fizice, cum ar fi liniile de transmisie și stațiile de transformare. Aceste îmbunătățiri vor permite rețelei să transporte energie de la noi proiecte verzi, adesea situate în locații îndepărtate, către centrele de consum.


OM... Cu aripi fragile de fluture

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Companii

To Top