Connect with us

Moldova Invest în dialog cu Gheorghe HAJDER, Directorul ADR Chișinău

gheorghe hajder adr chisinau - Moldova Invest

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Moldova Invest în dialog cu Gheorghe HAJDER, Directorul ADR Chișinău

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) este o instituţie publică necomercială, cu autonomie financiară, subordonată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, fiind înființată în primăvara anului 2023

ADR Municipiul Chișinău și-a început activitatea în 2023, ca urmare a implementării prevederilor Legii cu privire la Dezvoltarea Regională în Republica Moldova. În ultimul timp, în cadrul ADR Chișinău, accentul s-a pus pe identificarea nevoilor și direcțiilor de dezvoltare pentru elaborarea Programului Operațional de Dezvoltare Regională, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață și accesului la servicii publice de calitate pentru cetățeni.

Directorul ADR Chișinău, Gheorghe HAJDER a declarat că în ceea ce privește aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ADR Chișinău se raportează prin implementarea proiectelor de dezvoltare regională în conformitate cu normele și standardele europene, orientate spre reducerea decalajelor de dezvoltare și promovarea dezvoltării socio-economice durabile, subiect explicat în cadrul dialogului nostru.

dl. Gheorghe Hajder director ADR mun. Chisinau - Moldova Invest

Care este obiectul dumneavoastră principal de activitate?

Alături de colegii din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Municipiul Chișinău și împreună cu autoritățile publice locale din regiune, zi de zi obiectul principal de activitate se focusează pe conjugarea eforturilor pentru a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a Municipiului Chișinău.

Actualmente, suntem într-un amplu proces de identificare și cartogrtafiere a celor mai stringente nevoi în vederea elaborării Programului Operațional de Dezvoltare Regională, și anume a direcțiilor viitoare de dezvoltare care vor fi susținute prin intermediul ADR prin atragerea finanțări externe, a stabilirii parteneriatelor și diseminării portofoliilor de proiecte către potențiali investitori, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și accesului la servicii publice de calitate pentru cetățeni.

Img 2 - Moldova Invest

“Este creat un parteneriat comun prin cooperarea dintre Centrul de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale (CAPDR) Iași și ADR Mun. Chișinău, în cadrul căruia vom putea asimila și implementa proiecte de succes”

Scopul primordial al Agenției este de a asigura implementarea la nivel regional a politicii de dezvoltare regională și obiectivele acesteia stabilite la nivel național. Agenția este implicată în consolidarea eforturilor autorităților publice locale în dezvoltarea echilibrată și consolidată a localităților în parte și a regiunii de dezvoltare în ansamblu.

Regiunea de Dezvoltare Municipiul Chișinău este o regiune specifică cu o altfel de structură administrativ-teritorială, orașul Chișinău fiind și capitală, are o influență majoră asupra localităților adiacente, influențând totodată și structura activităților economice regionale.

Mai mult decât atât, stimularea Regiunii de Dezvoltare Municipiul Chișinău are obiective diferite față de celelalte regiuni existente, fiind orientate spre creșterea competitivității la nivel trasnfrontalier, intențiile noastre fiind de a transforma Regiunea de Dezvoltare Municipiul Chișinău într-un pol transfrontalier de dezvoltare și atragere a investițiilor directe în economia țării, în această regiune fiind concentrate ponderea majoră atât a forței umane, dar și a activităților economice care pot deveni furnizor de resurse pentru marile investiții în diferite industrii.

Img 3 - Moldova Invest

Cum se raportează instituția pe care o reprezentați la obiectivul principal de țară asumat de Republica Moldova, și anume aderarea la Uniunea Europeană?

Proiectele de dezvoltare regională implementate de ADR Municipiul Chișinău au menirea să reducă decalajele de dezvoltare din interiorul regiunii, asigurând totodată dezvoltarea socio-economică durabilă a acesteia, în baza normelor și standardelor europene.

Specificul activității noastre este orientat spre implementarea politicilor de dezvoltare regională, parte a policitilor de coeziune a Uniunii Europene, prin urmare intervențiile noastre sunt ghidate de valorile Uniunii Europene.

Prin urmare, suntem implicați nu doar în implementarea proiectelor investiționale dar și în identificarea de noi parteneriate între actorii naționali și partenerii din Uniunea Europeană, iar cel mai apropiat partener în parcursul nostru european este România. Cu România sunt organizate înfrățiri între diverse localități, fiind asigurat astfel transferul de cunoștințe, bune practici și valori europene.

Ați reușit să realizați o strategie de lucru a ADR Chișinău pentru exercițiul financiar 2021-2027?

În contextul în care ADR Municipiul Chișinău a fost înființată în primăvara anului 2023, în prezent suntem în proces de analiză și examinare a necesităților dar și a oportunităților de dezvoltare. Astfel, pentru a crea o strategie de lucru, avem nevoie să cunoaștem discrepanțele de dezvoltare a localităților din suburbia Chișinăului, pentru a le asigura accesul la servicii și utilități publice care ar contribui la creșterea nivelului de trai, iar pentru orașul Chișinău urmează să fie identificate domeniile cu valoare adăugată care vor genera crearea locurilor de muncă și creșterea atractivității economice a regiunii.

Înțelegem că fără o abordare separată și orientată la nivel macro, orașul Chișinău va continua să fie o simplă capitală a unei țări periferice, ori obiectivele noastre sunt cu totul altele, mai ales că există și resurse financiare orientate spre realizarea acestor obiective.

Totodată, sperăm că localitățile din Regiunea de Dezvoltare Municipiul Chișinău vor avea în curând posibilitatea să participe în cadrul apelurilor pentru selectarea proiectelor de dezvoltare regională, astfel încât pentru perioadă de 3-5 ani vom avea deja clar identificat un portofoliu de proiecte investiționale aprobate și cuantumul investițional necesar.

Img 4 - Moldova Invest

Cum evaluați posibilitatea de utilizare a expertizei ADR-urilor din România în consolidarea parcursului ADR Chișinău?

Ținând cont de faptul că ADR mun. Chișinău este o instituție nou creată, nu doar că evaluăm posibilitatea cooperării cu instituțiile similare din România, dar și mizăm pe suportul ADR-urilor și ne dorim să valorificăm toate oportunitățile de a prelua bunele practici și de a acumula experiență în scrierea și atragerea proiectelor finanțate de UE.

Considerăm că prin cooperarea cu agențiile din România ni se va permite să parcurgem anumite etape de dezvoltare într-un timp mai redus, preluând bunele practici și fiind vigilenți în procesul de dezvoltare și finanțare a proiectelor investiționale.

În activitatea noastră cotidiană, cooperăm îndeaproape cu agențiile regionale din celelalte regiuni de dezvoltare care au subliniat în repetate rânduri suportul acordat de către partenerii români, în special ADR Nord Est și ADR Nord Vest.

Img 5 - Moldova Invest

Considerăm totuși imperioasă și colaborarea cu instituția similară din Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov care este de asemenea implicată în activitatea regiunii de dezvoltare în a cărei componență intră capitala București, prin urmare toate experiențele pozitive, dar și cele negative ne vor fi de bun augur și ne vor ajuta să avansăm.

Mai mult de atât, deja este creat un parteneriat comun prin cooperarea dintre Centrul de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale (CAPDR) Iași și ADR Mun. Chișinău, în cadrul căruia vom putea asimila și implementa proiecte de succes. Experiența partenerului CADPR în înțelegerea realităților socio-economice și în implicarea actorilor cheie în diverse proiecte europene va spori capacitatea instituțională ADR Chișinău de atragere a fondurilor europene și implementării de proiecte, iar ADR Mun. Chișinău mizează pe un parteneriat și efort conjugat spre atingerea unor rezultate comune.

Astfel, ADR mun. Chișinău în parteneriat cu Centrul de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale (CAPDR) Iași au aplicat pentru proiectul „Bune practici și transfer de cunoștințe pentru întărirea capacității administrative în politica de dezvoltare regională între România și Republica Moldova” (REG RO-MD), care este deschis de BRCT Iași, Interreg VI-A Next România- Republica Moldova.

Programul Interreg Europe 2021-2027 reprezintă o inițiativă de cooperare interregională cofinanțată de Uniunea Europeană, având ca obiectiv sprijinirea guvernelor locale, regionale și naționale din întreaga Europă în elaborarea și implementarea unor politici mai eficiente. Acesta promovează crearea unui mediu și a unor oportunități pentru partajarea soluțiilor la problemele de dezvoltare regională, facilitând totodată schimbul de bune practici și procesul de învățare în domeniul politicilor.

Care este statutul ADR Chișinău în raport cu Ministerul dvs. de linie și anume cel al Dezvoltării?

Agenția de Dezvoltare Regională este o instituţie publică necomercială, cu autonomie financiară, subordonată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova. Generator de dezvoltare socio-economică în Regiunea de Dezvoltare a Republicii Moldova, ADR elaborează și promovează strategii și programe sectoriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționale, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii economice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.


OM... Cu aripi fragile de fluture

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

To Top