Connect with us

Moldova Invest în dialog cu Ștefan Krasovschi-MUREA, ministru consilier în cadrul Ambasadei României în Republica Moldova

stefan krasovschi murea - Moldova Invest

Diplomație economică

Moldova Invest în dialog cu Ștefan Krasovschi-MUREA, ministru consilier în cadrul Ambasadei României în Republica Moldova

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Biroul de Promovare și Cooperare Economică din Chișinău își desfășoară activitatea cu scopul de a promova interesele economice și comerciale ale României în Republica Moldova

Prin intermediul său, se urmărește dezvoltarea schimburilor comerciale, cu accent pe exportul românesc, facilitarea cooperării economice și atragerea de investiții străine în România. Principalele direcții de acțiune vizează promovarea locației economice și a oportunităților de investiții din România, identificarea și promovarea ofertei de export românești pe piața moldovenească, precum și facilitarea dialogului economic la nivel guvernamental și non-guvernamental.

De asemenea, Biroul oferă suport informațional și asistență de specialitate mediului de afaceri românesc, adaptându-se la particularitățile pieței de reședință și furnizând informații economice relevante. Prin organizarea de acțiuni de promovare economică, cum ar fi misiuni economice, participarea la târguri și expoziții sau organizarea de forumuri și seminarii de afaceri, Biroul contribuie la consolidarea relațiilor comerciale și economice între România și Republica Moldova.

Ștefan Krasovschi-Murea ocupă funcția de Ministru Consilier, Șeful Biroului De Promovare Comercial-Economică din cadrul Ambasadei României la Chișinău. Acesta a oferit mai multe detalii în cadrul acestui interviu, cu privire la relațiile economice și comerciale dintre România și Republica Moldova, realizând o analiză comparativă între statisticile din ultimii 2 ani.

stefan krasovschi murea - Moldova Invest

Care este rolul Biroului de Promovare Comercial – Economică al Ambasadei României la Chișinău în susținerea relațiilor economice și comerciale bilaterale și în ce mod poate fi contactat pentru sprijin și informații suplimentare pentru investitorii și antreprenorii din România?

Ambasada României în Republica Moldova, prin Biroul de Promovare Comercial-Economică din Chișinău și Asociația Investitorilor Români în Republica Moldova oferă asistentă de specialitate agenților economici români care se deplasează în Republica Moldova, în vederea prospectării pieței, negocierii și încheierii de contracte la export, sprijinirea participării firmelor românești la expozițiile și târgurile internaționale organizate in Republica Moldova, identificarea de parteneri pentru valorificarea ofertelor transmise de ANEIR, de alte asociații profesionale și de firme românești, promovarea în rândul comunității de afaceri din țara de reședință a principalelor manifestări expoziționale internaționale din România, și respectiv, în România, a manifestărilor expoziționale organizate în Republica Moldova etc.

De asemnea se ocupă și de menținerea și dezvoltarea dialogului cu instituțiile, organismele și asociațiile profesionale cu profil economic şi comercial din Romania și Republica Moldova.

Biroul de Promovare Comercial – Economică al Ambasadei României în Chișinău poate fi contactat pentru sprijin și informații pe pagina Ambasadei României în Republica Moldova la secțiunea Echipă – Biroul de Promovare Comercial-Economică Chișinău sau pe adresa de e-mail economic@ambasadaromaniei.md.

Care sunt principalele motive pentru care Republica Moldova poate fi considerată o destinație atractivă pentru investitorii români? Care este gradul de deschidere al autorităților din Republica Moldova în raport cu mediul privat românesc?

În Moldova există condiții avantajoase pentru investitorii care își doresc afaceri oneste și transparente.

Alinierea la aquis-ul comunitar, platformele de dezvoltare, cum ar fi Zonele economice libere și Parcurile IT care corespund diverselor modele de afaceri, digitalizarea serviciilor publice și a economiei sunt motive temeinice de a investi în Republica Moldova. În viitor, extinderea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii și investițiile în proiecte mari de infrastructură energetică, rutieră și feroviară reprezintă un atu destul de consistent.

398731936 656558689926678 4923581593615008350 n - Moldova Invest

„Companiile românești prezente pe piaţa moldovenească au creat peste 10.000 de locuri de muncă şi au o cifră totală de afaceri de peste 2 miliarde de euro”

O strategie în domeniul economic, care conține și domeniul de atragere a investițiilor va oferi un cadru clar pentru acțiune și va demonstra angajamentul Guvernului și al Ministerelor. Este necesar ca Ministerul Economiei și Digitalizării să accelereze adoptarea unei strategii în acest sens. Acest lucru va evita întârzierea în adoptarea măsurilor necesare pentru atragerea investițiilor, contribuind la creșterea încrederii investitorilor în Republica Moldova. În momentul de față, cel puțin investitorii din România sunt din ce în ce mai interesați de piața din Republica Moldova. Pot să spun că această tendință este evidențiată și de interesul manifestat și transmis inclusiv BPCE Chișinău.

Ne puteți oferi concluziile sintetice ale bilanțului pe 2023? Perspective pentru 2024?

Pe primele 11 luni ale anului 2023 am depășit 3,1 mld. USD (2,04 mld USD export RO; 1,1 mld. USD import din RMD) – o scădere de -2,81% față de aceeași perioadă a anului 2022 – pe fondul crizelor multiple din regiune. RMD (Republic Moldova) rămâne al 6-lea partener comercial extracomunitar al RO (după Turcia, China, Ucraina, UK, SUA), al 5-lea la export (după Turcia, Maria Britanie, Ucraina, SUA) și pe locul 2 la excedentul comercial (după Marea Britanie).

România și-a consolidat statutul de prim partener comercial al RMD, cu o pondere de 15,1% în importurile RMD și 35% în exporturi.

La finele anului 2022, investițiile totale ale  RO în RMD s-au situat la nivelul de  692 mil. USD. Companiile românești prezente pe piaţa moldovenească au creat peste 10.000 de locuri de muncă şi au o cifră totală de afaceri de peste 2 miliarde de euro.

Interesul manifestat de antreprenorii români pentru piața R. Moldova este reflectat prin crearea, la 24 ianuarie 2018, a Asociației Investitorilor din România în R. Moldova (AIR), în care sunt înscriși în prezent din 37 membri. Investițiile directe ale acestora se ridică la peste 260 milioane euro, iar cifra de afaceri este de peste 1 miliard de euro anual. AIR face parte din Consiliul Economic de pe lângă Prim-ministrul R. Moldova.

În cazul în care nu se va întâmpla nimic neprevăzut din partea estică, în 2024, va fi înregistrat un nou record al schimburilor comerciale dintre România și Republica Moldova.

Care sunt principalele sectoare sau industrii în care există o colaborare semnificativă între cele două țări și care au contribuit la dezvoltarea relațiilor bilaterale?

Principalele sectoare economice cu potențial includ:

  • agricultura, cu accent puternic pe producția de produse proaspete;
  • vinificația, cu branduri recunoscute internațional;
  • industria ușoară, în special textile și încălțăminte;
  • carne și lactate;
  • construcții;
  • cosmetice;
  • industria auto.

RO (România) a asigurat peste ¼ din necesarul de consum provenit din exterior al RMD (Republica Moldova) la următoarele  categorii de produse: maşini și echipamente electrice, cauciuc, energie electrică, fier şi oţel, seminţe şi fructe oleaginoase, alte materiale şi produse chimice, combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate, etc.

421704982 701618975420649 8221642903935700288 n - Moldova Invest

Cum considerați că pot fi stimulate investițiile românești în Republica Moldova și viceversa?

România este interesată de stabilitatea Republicii Moldova şi de menţinerea cursului european al acesteia. Pentru atingerea acestor obiective, în primul rând este important să se consolideze tendințele spre stabilitate şi predictibilitate, prin relansarea reală, credibilă, vizibilă a reformelor necesare în R. Moldova.

În al doilea rând, ar trebui promovate cu consecvenţă proiectele menite să consolideze legăturile cu România, atât la nivel economic, cât şi instituţional. În particular, doresc consolidarea prezenţei investiţionale româneşti – pas impus de însăşi logica pieţei. Suntem interesaţi de oportunităţile oferite în contextul reluării procesului de privatizare în Republica Moldova.

În pofida faptului că neîncrederea investitorilor și pru-dența față de riscuri au pus o presiune semnificativă asupra investițiilor la nivel mondial, investițiile străine directe în Republica Moldova au crescut cu 50% în 2022. În același timp, Întreprinderile cu Investiții Străine Directe (ISD) demonstrează o eficiență mai mare, acționând în calitate de promotori ai tehnologiilor avansate de management și producție, a standardelor de calitate. ISD contribuie la dezvoltarea industriilor și demonstrează o importanță sistemică pentru dezvoltarea sustenabilă și economia națională.

Ce inițiative de promovare a colaborării dintre mediile de afaceri din cele două țări există la momentul actual?

Complementaritatea economiilor și avantajele oferite de un cadru juridic bilateral generos reprezintă argumente solide pentru intensificarea în permanență a relațiilor bilaterale dintre mediile de afaceri, în special în contextul actual regional și mondial.

Republica Moldova are nevoie de sprijin în promovarea comerţului cu servicii din România, iar experienţa românească, apropierea geografică şi absenţa barierelor lingvistice reprezintă atuuri care merită exploatate. Serviciile de consultanţă în toate domeniile, serviciile de IT şi telecomunicaţii, serviciile financiare, educaţia şi serviciile de sănătate reprezintă sectoare în care firmele din România pot să investească în Republica Moldova.


OM... Cu aripi fragile de fluture

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Diplomație economică

To Top