Connect with us

Primarul Dima TOADER, despre proiectele menite să dezvolte comuna vasluiană BEREZENI

dima toader primar berezeni - Moldova Invest

Berezeni

Primarul Dima TOADER, despre proiectele menite să dezvolte comuna vasluiană BEREZENI

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Comuna Berezeni este situată în partea de sud-est a județului Vaslui și se încadrează în rândul comunelor foarte mari, având în componență cinci sate

Primarul Dima Toader urmărește prin proiectele de investiții să aducă localitatea Berezeni la un alt nivel, pentru a atinge următoarea etapă de dezvoltare. Recent, au finalizat mai multe proiecte importante, iar printre acestea se numără modernizarea și asfaltarea drumurilor, reabilitarea și dotarea Căminului Cultural și construirea Pieței Agroalimentare.

piata agroalimentara - Moldova Invest

În prezent, se desfășoară mai multe proiecte de mare interes, care vizează îmbunătățirea infrastructurii, serviciilor sociale și stimularea dezvoltării economice locale. Tot în proces de implementare se află: asfaltarea DJ 244C, extinderea și modernizarea Școlii „Anastasie Fătu” și înființarea unui sistem de alimentare cu apă în localitățile Rânceni și Stuhuleț.

În contextul în care în comuna Berezeni s-au realizat multe proiecte în ultimii ani, vă rugăm să numiți cele mai importante proiecte finalizate în decursul ultimilor 4 ani.

Așa cum ați precizat, în ultimii ani, în comuna Berezeni am finalizat mai multe proiecte importante. Avem proiecte cu un impact semnificativ asupra vieții locuitorilor, care vizează îmbunătățirea infrastructurii, a serviciilor sociale și contribuie stimularea dezvoltării economice locale. Printre cele mai importante proiecte finalizate se numără:

 • Asfaltarea DJ D244a (Berezeni-Ranceni), proiect finanțat de Consiliul Județean.
 • Suplimentarea sursei de apă prin captări alternative pentru alimentarea cu apă în comună, investiție finanțată prin PNDL, Măsura Subprogramul Modernizarea Satului Romanesc.
 • Modernizarea drumurilor sătești, investiție finanțată prin PNDL, Măsura Subprogramul Modernizarea Satului Romanesc.
 • Reabilitarea și dotarea Căminului Cultural, investiție finanțată prin PNDR, Submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
 • Reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Centrului Social în comună, investiție finanțată prin Programul Operațional Regional 2017-2020, POR/8/8.1/8.3/A/1.
 • Construirea Pieței Agroalimentare, investiție finanțată în cadrul PNDR 2014-2020, Submăsura 19.2 – Măsura 7 “Reînnoirea Satelelor” din SDL 2014-2020 – GAL MOLDO-PRUT.

dispensar - Moldova Invest

 • Împădurirea terenurilor agricole și neagricole U.A.T. Berezeni, Podu Saratii – 113 ha, investiție finanțată prin Schema de Ajutor de Stat “Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8 “Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 “Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 – Sesiunea 3, anul 2018.
 • Reabilitarea Dispensarului Uman Berezeni, finanțare din bugetul local.
 • Reabilitarea Teatrului de Vară și a Monumentului Eroilor în comuna Berezeni, finanțare din bugetul local.
 • Modernizarea Grădiniței cu program normal în Musata, investiție finanțată prin PNDL, Măsura Subprogramul Modernizarea Satului Românesc.
 • Modernizarea Școlii cu clasele I-IV în Musata, investiție finanțată prin PNDL, Măsura Subprogramul Modernizarea Satului Romanesc.
 • Modernizarea Grădiniței cu program normal în Rânceni, investiție finanțată prin PNDL, Măsura Subprogramul Modernizarea Satului Romanesc.
 • Modernizarea Școlii cu clasele I-VIII în Rânceni, investiție finanțată prin PNDL, Măsura Subprogramul Modernizarea Satului Romanesc.
 • Construirea unui teren multisport la Școala Gimnazială Anastasie Fatu Berezeni, finanțare din bugetul local.
 • Construirea unui teren multisport la Școala cu clasele I-VIII în Rânceni, finanțare din bugetul local.
 • Reparații la rigole în Centrul Civic, finanțare din bugetul local.
 • Construirea Grădiniței cu program normal nr. 2 Berezeni, sat Satu Nou, finanțată de Ministerul Educației.

Berezeni - Moldova Invest

Ce proiecte aveți în proces de implementare în prezent?

În prezent, avem în derulare mai multe proiecte importante pentru comunitatea noastră, iar prin acestea urmărim dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea condițiilor de trai:

 • Asfaltarea DJ 244C (Musata-Dimitrie Cantemir), un proiect de infrastructură vitală realizat prin Consiliul Județean.
 • Extinderea și modernizarea Școlii „Anastasie Fătu” din Berezeni, Corp 2, un proiect realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).
 • Înființarea unui sistem de alimentare cu apă în localitățile Ranceni și Stuhulet, un proiect finanțat prin Programul Național de Investiții (PNI) Anghel Saligny.
 • Înființarea unei rețele de distribuție a gazelor naturale, finanțat prin Programul Național de Investiții (PNI) Anghel Saligny.
 • Modernizare drumuri de interes local în comuna, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții (PNI) Anghel Saligny.
 • Modernizare prin asfaltare a drumurilor, proiect finanțat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
 • Modernizare a drumurilor de exploatație agricolă, finanțat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
 • Înființare Centru Comunitar Integrat, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
 • Dotarea unităților de învățământ de pe raza comunei, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
 • Implementarea unui ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul județului Vaslui, un proiect finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

camin cultural - Moldova Invest

 • Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la clădirea sediului primăriei din comuna Berezeni, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
 • Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala cu clasele I-VIII din Berezeni, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
 • Construirea Casei Praznicara în Ranceni, investiție realizată din bugetul local.
 • Construirea Casei Praznicara în Musata, investiție realizată din bugetul local.
 • Înființarea unei platforme comunale pentru gunoiul de grajd în comună, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
 • Construirea Casei Praznicara în Ranceni, investiție finanțată din bugetul local.
 • Construirea unui teren multisport la Școala Satu Nou, proiect finanțat de la bugetul local.


OM... Cu aripi fragile de fluture

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Berezeni

  To Top