Connect with us

Primarul Paul MURSA, proiecte inovatoare pentru dezvoltarea comunei ieșene PLUGARI

WhatsApp Image 2023 08 29 at 11.23.58 - Moldova Invest

Iași

Primarul Paul MURSA, proiecte inovatoare pentru dezvoltarea comunei ieșene PLUGARI

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Comuna Plugari este situată în nordul județului Iaşi, la granița cu judetul Botoșani și este cunoscută pentru proiectele finalizate în ultimii ani, care au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării și îmbunătățirii nivelului de trai al comunității

Aceste proiecte au vizat diverse domenii, precum infrastructură, educație și cultură, îmbunătățind viața locuitorilor din comuna Plugari.

315443998 5725586184144061 5885664945532983778 n - Moldova Invest

Primarul localității, Paul Mursa, ne-a oferit informații despre proiectele de investiții pe care administrația locală le-a realizat, și planurile pe care le are pentru viitor.

Aceste inițiative sunt finanțate atât din surse guvernamentale, cât și din bugetul local.

În prezent, Primăria Plugari are în derulare mai multe proiecte importante, iar în cadrul interviului nostru cu primarul, sunt precizate punctual, inclusiv stadiul acestora.

paul mursa - Moldova Invest

Domnule Primar Paul MURSA, care ar fi cele mai importante proiecte pe care le-ați finalizat în ultima perioadă?

Proiectele finalizate în comuna Plugari în ultimii ani sunt:

 • Sistem integrat pentru alimentare cu apă, canalizare și epurare a apei uzate în comuna Plugari, județul Iași –PNDL 12.699.679,50 lei – Finalizat – 2010-2016;
 • Achiziție camion pentru transport material de construcții și material pietros pentru comuna Plugari, județul Iași PNDR 343.910 lei – Finalizat – 2019-2020;
 • Intervenții nestructurale și de instalații pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la Grădinița – Fonduri proprii – buget local: 203.822,05 lei. Finalizat 2020-2021.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Moldova Invest în dialog cu medicul Alexandru CALANCEA, Managerul Spitalului Județean Suceava

3 - Moldova Invest

 • Execuție teren de sport multifuncțional, inclusiv dotări. Fonduri proprii – buget local 443.000,17 lei –Finalizat: 2020-2021;
 • Modernizare cămin cultural și conservare moștenire culturală, ansamblu folcloric Borosoaia; Înfi ințare centru de asistență după programul școlar, tip after school în comuna Plugari – PNDR 12.064.615,00 lei –Finalizat 2015-2022;
 • Modernizare drumuri sătești în satul Plugari, Onești și Borosoaia – PNDR 7.688.083,79 lei – Finalizat 2017-2019;
 • Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în – POC 786.085,64 – Finalizat 2021-2022
 • Lucrări de construire scuar în localitatea Plugari. Fonduri proprii – buget local: 516.939,97 lei – Finalizat 2020-2022;
 • Sistem supraveghere. Fonduri proprii – buget local: 160.531 lei. Finalizat 2021-2022;

8 - Moldova Invest

Dacă ne referim la prezent, ce proiecte aveți în derulare în comuna Plugari și care este stadiul acestora?

Proiectele aflate în derulare sunt:

 • Înființare piste pentru cicliști în comuna Plugari – PNRR: 1.218.466,70 lei – În curs;
 • PNDL II: 1.884.319,21 lei – În curs;
 • Demolare și construire grădiniță cu program normal din sat Borosoaia – PNDL II: 1.558.538,51 lei – În curs.
 • Construire sală de sport cu tribună 180 de locuri, în sat Plugari. CNI: 8.000.000 lei. În curs;
 • Reabilitare drumuri de interes local în Comuna Plugari Programul de Investiții Anghel Saligny: 9.420.720,08 lei; Urmează a fi semnat contractul de finanțare;
 • Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Plugari(IS)și Comuna Prăjeni din (BT) prin Anghel Saligny: 20.605.898,30 lei. Urmează a fi semnat contractul de finanțare;
Moldova Invest îți recomandă și ...   Transelectrica primește 64 milioane de euro pentru a construi o LEA de 400 kV cu dublu circuit, între stațiile Isaccea și Tulcea Vest

2 - Moldova Invest

 • Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență prin achiziția unei autoutilitare, în comuna Plugari. Măsura M7 – ,,Dezvoltare locală în Regiunea Rediu Prăjeni” – Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni: 152.018 lei. Urmează a fi semnat contractul de finanțare;
 • Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din comuna Plugari, județul Iași AFM 1.034.897,30 lei. Urmează a fi semnat contractul de finanțare;
 • Achiziționarea unui autoturism: “Programul Rabla Plus” – AFM: 176,042,97 lei – În curs;
 • Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe –PNRR: 1.400.000 lei. Urmează a fi semnat contractul de finanțare.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Potrivit unui studiu realizat de Energy Policy Group (EPG) România poate atinge un mix energetic complet decarbonizat până în 2040

5 - Moldova Invest

Care sunt proiectele prioritare de viitor ale Primăriei Plugari?

Proiectele depuse în vederea obținerii finanțării (respectiv cofinanțării) sunt:

 • Amenajare piață în comuna Plugari, județul Iași – proiect depus spre cofinanțare în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială lași pentru perioada 2021- 2024, coordonat și implementat de U.A.T. Județul lași, prin CJ IS, în asociere cu unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului lași;
 • Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse în urma calamităților în satele Plugari, Onești și Borosoaia – proiect depus spre finanțare în cadrul CNI.

Primăria Plugari are în plan realizarea mai multor proiecte importante pentru viitor, printre care se numără înființarea unui sistem de canalizare în localitatea Plugari, construirea unei baze sportive în comuna Plugari, construirea unui Cămin Cultural în Borosoaia, amenajarea unui parc fotovoltaic în comuna Plugari și construirea unui loc de joacă la Grădinițele Plugari și Borosoaia.


OM... Cu aripi fragile de fluture

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Iași

To Top