Connect with us

Sorin CIOBANU, directorul Direcției Silvice Suceava: “Fondul forestier sucevean constituie o resursă de bază pentru activitatea economică din zonă”

Collage Maker 22 Jun 2023 08 36 AM 1802 - Moldova Invest

Revista Moldova Invest

Sorin CIOBANU, directorul Direcției Silvice Suceava: “Fondul forestier sucevean constituie o resursă de bază pentru activitatea economică din zonă”

Interviu realizat în cadrul ediției de primăvară a Revistei “Moldova Invest” editată de News Moldova

Refacerea, regenerarea pădurilor e o misiune şi o activitate permanentă şi prioritară a silvicultorilor suceveni, continuatori ai unei tradiţii întemeiate şi transmise prin generaţii de vrednicii lor înaintaşi

Astfel, încă din poveţele cu farmec arhaic cuprinse în Cuvântul Împăratului Iosif al II-lea din „Orândueala de pădure pentru Bucovina” (primul Cod Silvic din spațiul românesc, 1786) se relevă valoarea pădurilor noastre, dar şi necesitatea exploatării lor chibzuite şi imperativul gospodăresc al regenerării arboretelor:
“Este de obşte cunoscut cum că în lucrurile cele mai de dorinţă şi mai blagoslovite folosuri întru o ţară este acea care firea i-au dat-o, cu împărtăşirea de păduri (…). Pădurile din Bucovina sunt un odor pentru a cărui ocrotire şi ţinere în bună stare cu atâta mai vârtos trebuie să se poarte de grijă, cu cât la o lipsă de acest lucru de trebuinţă, nu puţină nevoie se va pricinui locului, atât pentru trebuinţa podanilor (supuşilor), cum şi pentru sporul alişverişului (profitului), care cu naşterile locului (producta) se face.
2 - Moldova Invest
Prin nesocotinţă şi fără de măsură hăznuială (tăiere) a pădurilor n-a izbândi să le mulţumească şi slăbind puterea pădurii ea nu o să poată să dea din vreme tânără odraslă şi lemn de trebuinţă.”
Lucrările legate de asigurarea pădurii de mâine sunt cele care legitimează şi dau sensul adevărat muncii unui silvicultor. Şi adesea acestea cer nu doar pricepere, ci şi eforturi deosebite, sacrificii. În acest sens, o realizare remarcabilă, pilduitoare şi demnă de admiraţie chiar şi în zilele noastre sunt lucrările susţinute de împădurire a muntelui Muncelul, din Pojorâta.
Acest gol montan întins atunci pe o suprafaţă de 500 de ha, neproductiv şi stâncos, a fost împădurit la cumpăna dintre veacurile XIX şi XX cu larice, molid, pin silvestru şi pin cembra. Pentru reuşita lucrării s-a cărat pământ cu raniţa, pus în cuib la rădăcina puieţilor, făcându-se ulterior repetate completări. Sisificul efort a durat peste trei decenii.

PĂDURILE SUCEVENE, 7% DIN SUPRAFAŢA PĂDURILOR ROMÂNIEI

Pădurile sucevene se întind pe o suprafaţă de peste 440.000 ha, reprezentând jumătate din suprafaţa judeţului şi aproximativ 7% din suprafaţa pădurilor României. Din acestea, circa 340.000 ha (76% din total) sunt administrate de către Direcţia Silvică Suceava, restul fiind administrate de către alte structuri silvice autorizate.
Din suprafaţa totală administrată de unitatea suceveană a R.N.P.-Romsilva, 80 % sunt păduri ale Statului, restul aparţinând altor deţinători. Posibilitatea anuală a direcţiei sucevene este în medie de 1300 mii m.c. Compoziţia codrilor Bucovinei este una valoroasă, atât în privinţa speciilor răşinoase (79%), cât şi a celor foioase (21%).
4 - Moldova Invest
Aceste informaţii succinte, dar necesare sunt în măsură să releve celor mai puţin iniţiaţi un adevăr de necontestat: acela că fondul forestier sucevean – prin multiplele sale produse şi binefaceri – constituie o resursă de bază pentru activitatea economică din zonă, dar şi pentru viaţa şi existenţa multor suceveni şi a familiilor acestora.
Prea puţini suceveni cunosc şi alte preocupări şi responsabilităţi ale silvicultorilor suceveni, unele deosebit de importante în contextul degradării mediului înconjurător la nivel planetar şi al alarmantelor schimbări climatice globale. Astfel, din suprafaţa ocupată cu pădure, 69,0 mii ha (26%) se situează în grupa I de protecţie (ce au un regim special de gestionare) iar 196,1 mii m.c. (74%) în grupa  a II-a, de producţie şi protecţie.
Deosebit de important în contextul global amintit este şi faptul că  Direcţia Silvică Suceava administrează o suprafaţă de 4.505 ha zone protejate ( rezervaţii şi monumente ale naturii situate pe raza judeţului Suceava), clasificate în: rezervaţii forestiere ( precum Pădurea Zamostea – Luncă – 107,6 ha, Făgetum Dragomirna – 134,8 ha, Codrii Seculari Giumalău – 309,5 ha, Codrul Secular Slătioara – 1064,2 ha, Tinovul Poiana Stampei – 681,8 ha, Tinovul Şarul Dornei – 36 ha, Quercetum Crujana – 39,4 ha, Pădurea Voievodeasa – 101,9 ha, Pădurea Roşoşa – 204,8 ha şi Codrul Secular Loben – 483 ha), rezervaţii botanice (între care Fâneţele montane Todirescu – 44,3 ha, Răchitişul Mare – 116,4 ha) , rezervaţii geologice ( Moara Dracului – 1,3 ha, Piatra Buhii – 2,0 ha, Piatra Ţibăului – 20,3 ha, Cheile Lucavei – 34 ha, rezervaţii mixte ( Pietrele Doamnei – 971 ha, Cheile Zugrenilor – 150,1 ha) şi rezervaţii paleontologice (Stratele cu Aptychus de la Pojorata – 1,0 ha.).
Am ţinut să menţionez aceste date oarecum inedite pentru publicul larg, din dorinţa de a sublinia, sintetic, trei realităţi îngemănate: minunata bogăţie şi diversitate a naturii acestor locuri, complexitatea şi nu o dată dificultatea întâmpinată de silvicultori în exercitarea profesiei lor şi – nu în ultimul rând – nevoia, speranţa noastră că toate acestea vor fi corect înţelese şi respectate de către toţi sucevenii – locuitori ai acestor ţinuturi binecuvântate, cu toţii beneficiari ai imenselor servicii oferite de pădure, fie că sunt într-o relaţie directă, nemijlocită cu Mama Silva (ca proprietari de pădure ori ca agenţi economici din domeniul forestier), fie că sunt numai simpli cetăţeni.
Pădurea înseamnă cu mult mai mult decât lemn – bani – profit. Înseamnă supravieţuire – sănătate – speranţă! Înseamnă apă şi aer curat! Înseamnă toate acestea, dar şi mult mai mult! Greu de explicat, cu atât mai puțin de estimat, de cântărit, deoarece e vorba, aici, de viaţă, de calitatea ei.
6 - Moldova Invest

CAMPANIA DE REGENERARE A FONDULUI FORESTIER

Despre importanţa, complexitatea şi dimensiunea muncii slujitorilor suceveni ai pădurii în scopul regenerării fondului forestier vorbesc cifrele, ce definesc această adevărată campanie care se repetă în fiecare primăvară. Astfel în ultimii cinci ani suprafețele regenerate sunt următoarele:
Anul executării lucrărilor Categorii de deținători
Fond forestier de stat Fond forestier privat administrat si cu contracte de prestati servicii
Regenerări artificiale Regenerări naturale Regenerări artificiale Regenerări naturale
2018 795 704 186 88
2019 949 916 193 56
2020 1100 1054 191 75
2021 1066 870 216 67
2022 920 943 137* 34
Media 966 897 185 64
Moldova Invest îți recomandă și ...   Primarul comunei LESPEZI, Ioan LAZĂR: „Mi-am luat angajamentul către comunitatea din Lespezi, că voi continua asfaltarea în comuna noastră, iar lucrurile se materializează prin intermediul proiectelor.”
Pentru anul 2023 ne propunem să realizăm următoarele suprafețe:
Anul executării lucrărilor Categorii de deținători
Fond forestier de stat Fond forestier privat administrat
Regenerări artificiale Regenerări naturale Regenerări artificiale Regenerări naturale
2023 829 904 121 14

Pentru asigurarea realizării programului de împăduriri, la nivelul Direcției Silvice Suceava au fost produși în medie pe ultimii cinci ani – 12,735 milioane puieți, din care apți pentru plantat în primăvara următoare 4,6 milioane puieți.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Laurențiu LEOREANU, deputat PNL de Neamț: „Mi se pare important ca un parlamentar să răspundă la urgențele din societate și să fie atent la nevoile stringente ale cetățenilor”
Anul inventarierii puieților Puieți produși (mii buc.) Puieți apți (mii buc.)
2018 11857 4379
2019 12147 5068
2020 13005 4947
2021 13012 4173
2022 13652 4695
Media 12735 4652

Activitatea de producere a puieților este una variată, aceștia producându-se atât în solarii cât și în câmp (pepiniere). Direcția Silvică Suceava dispune de un număr de 33 solarii din care 23 pentru specia molid și 10 pentru specia larice și 75 pepiniere permanente.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Adrian VEȘTEA, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: "Regionalizarea României reprezintă un proces amplu și de durată, care presupune îndeplinirea unor condiții prealabile"

Pentru împădurirea din această primăvară a suprafeței de 950 ha fond forestier de stat și fond forestier privat administrat sunt necesari 4764 mii buc. puieți forestieri (rasinoase 3959 mii bucati și foioase 805 mii bucati)  care sunt asigurați din pepinierele proprii ale Direcției Silvice Suceava și de la alte direcții silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor.

9 scaled - Moldova Invest
Pentru fondul forestier privat cu contracte de prestări servicii, Direcția Silvică Suceava, prin subunitățile pe care le are s-a implicat foarte mult în găsirea materialului săditor necesar în primăvara anului 2023.
Unul din cei mai mari producători de puieți din cadrul Direcției Silvice Suceava este Pepiniera Silvică Centrală Salcea, unde anual se produc aproximativ 800 mii buc. puieți forestieri – în special foioase și 374 specii, subspecii și varietăți de puieți ornamentali, plante și flori. Pe viitor ne propunem să diversificăm paleta de puieți forestieri produși prin introducerea unor rășinoase, cum ar fi pin silvestru, molid, pin negru etc.
Despre importanţa lucrărilor de regenerare a pădurii, dar şi despre nobila, generoasa misiune a silvicultorilor, cei care întemeiază păduri în beneficiilor generaţiilor ce vor veni, scria încă din anul 1934, vizionarul silvicultor Marin Drăcea:
„Pentru un profan, nimic mai greu şi mai plin de răspundere decât o lucrare de împădurire. Marele Bismark spunea odată că două feluri de oameni nu-şi pot vedea în cursul vieţii roadele depline ale operei lor: omul de stat şi silvicultorul”.
15 - Moldova Invest
O componentă importantă şi tradiţională a activităţii noastre din această perioadă o reprezintă susţinerea  acţiunilor promovate de societatea civilă pentru dezvoltarea conştiinţei forestiere, în direcţia apărării şi conservării fondului forestier,a cultivării respectului pentru pădure în societatea actuală.
Pornind de la faptul – unanim recunoscut – că nicăieri în spaţiul naţional expresia „Codru-i frate cu românul” nu şi-a găsit o împlinire mai deplină, mai bogată în semnificaţii ca aici la noi, în Bucovina, îmi exprim încrederea că fiecare sucevean va întreprinde un cât de mic gest în sensul celor spuse mai sus.
Ing. Sorin Ciobanu
Directorul Direcţiei Silvice Suceava


OM... Cu aripi fragile de fluture

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Revista Moldova Invest

To Top