Connect with us

Președintele Mihail SILISTRARU: „Raionul Ialoveni dispune de o structură socio-economică susceptibilă, de întreprinderi și asociații prospere”

Collage Maker 04 Jun 2023 06 46 PM 4758 scaled - Moldova Invest

Potențial investițional

Președintele Mihail SILISTRARU: „Raionul Ialoveni dispune de o structură socio-economică susceptibilă, de întreprinderi și asociații prospere”

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Ialoveni, un raion important din Republica Moldova, este amplasat strategic în centrul țării, la o distanță de aproximativ 15 km sud-vest de capitala Chișinău

Deși situația economică a raionului în anul precedent a fost afectată negativ de criza globală a resurselor energetice, există speranțe că acesta poate fi un punct de plecare pentru dezvoltarea economică a regiunii.

Mihail Silistraru, Președintele Consiliului Raional Ialoveni, a dezvăluit în cadrul interviului nostru informații despre planurile de viitor, care includ valorificarea potențialului turistic, crearea unei platforme industriale multifuncționale și îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice.

Datorită obiectivelor turistice atrăgătoare, infrastructurii sociale și economice competitive și poziției geografice avantajoase, raionul Ialoveni reprezintă o oportunitate de investiții pentru investitorii străini.

76648982 745436879273545 7735266525644324864 o - Moldova Invest

“Raionul Ialoveni dispune de o structură socio-economică susceptibilă, de întreprinderi și asociații prospere”

Domnule Președinte Mihail SILISTRARU, cum se prezintă situația economică a raionului Ialoveni la nivelul anului precedent? Vă rugăm să ne oferiți o analiză succintă.

Situația economică a raionului Ialoveni la nivelul anului precedent se prezintă a fi una mai puțin benefică pentru o activitate stabilă afectată de criza mondială a resurselor energetice, constituie totuși o temelie pentru dezvoltarea economică a unității teritoriale.

În mare parte ea corespunde solicitărilor prezentului pentru o creștere economică eficientă în vederea creșterii nivelului de trai al populației. Raionul Ialoveni dispune de o structură socio-economică susceptibilă, de întreprinderi și asociații prospere, iar industria, în special cea vitivinicolă, obține o performanță mai bună decât media pe țară.

Conform datelor statistice, în raion activează 1250 de întreprinderi, dintre care 25 sunt mari, iar sectorul IMM reprezintă 1225 de unități.

 • Din punct de vedere sectorial, o contribuție mai mare la angajarea populației și acumularea veniturilor din vânzări o are sectorul de servicii, cu o pondere de 60%, și, corespunzător, de 70,5%.
 • Tot în acest sector activează și circa 80,5% din întreprinderi.
 • Al doilea sector important este industria, în care activează 12,3% din întreprinderile active și care angajează un sfert din populația ocupată în câmpul muncii și realizează 17,7% din veniturile din vânzări. În sectorul agricol activează 6,8% din întreprinderi.

74429615 2470425976389808 6828666841481609216 o 600x427 1 - Moldova Invest

Care ar fi cele mai importante 3 proiecte desfășurate la nivelul raionului Iaoveni în ultimii ani?

Raionul Ialoveni este membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, în componența căreia intră 18 raioane din Republica Moldova și 3 județe din România.

Această componentă a politicii de dezvoltare regională are ca scop asigurarea creșterii economice și dezvoltării sociale echilibrate și durabile a regiunilor de frontieră. Raionul Ialoveni are încheiate Acorduri de Cooperare cu 7 județe din România: Alba, Ilfov, Dâmbovița, Iași, Arad, Bacău, cu municipiul Buzău. De asemenea, au fost încheiate înțelegeri cu raioanele Rapla (Estonia), Panevejis (Lituania), Akmeta (Georgia), Ikskile (Letonia).

O simplă enumerare a proiectelor: contribuție la crearea galeriei de colecții „Petru Costin”, recondiționarea acoperișului Liceului Teoretic din Costești, dotarea instituțiilor educaționale cu mijloace tehnice IT, construcția grădiniței de copii în satul Ruseștii Noi, dotarea instituțiilor medicale cu echipamente anti-covid, contribuție la implementarea proiectelor în orientarea profesională a elevilor, susținerea logistică a Inspectoratului de Poliție.

mihail silistraru 780x470 1 - Moldova Invest

Ce proiecte aveți în derulare și care este stadiul în care se află acestea?

Proiectele pe care le avem în derulare sunt:

Proiectului NEFCO- suma constituie 10 631 00 mii lei, dintre care: contribuție locală, 1 039 000 lei; grant – 3 152 000 lei; credit bancar – 6 440 000 lei. În urma auditelor energetice efectuate, pentru a asigura implementarea cu succes a proiectului au fost identificate 8 tipuri de măsuri individuale de economisire a energiei, după cum urmează:

 • Fațade termoizolante cu vată minerală (MW), 100 mm;
 • Înlocuire acoperiș si izolare mansardă cu vată minerală, 100 mm;
 • Izolarea termică a soclurilor cu (XPS), 50 mm;
 • Înlocuirea ușilor și ferestrelor din lemn;
 • Modernizarea sistemului de încălzire interioară;
 • Izolarea termică a conductelor de încălzire;
 • Modernizarea iluminatului interior;
 • Instalarea unui lift cu brancardă la spitalul raional.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Perioada de licențiere a importurilor de cereale, extinsă pentru încă 3 luni!

Proiectul stația de pompare Ialoveni, în valoare de 6 200 000 lei face parte din proiectul Apeduct magistral de apă de la punctul de racordare din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci etapa I. Datorită faptului că proiectul s-a extins în mai multe etape s-a mărit capacitatea apei de consum, după efectuarea schimbărilor în proiect et.I  au survenit costuri adăugatoare la stația de pompare Ialoveni, care nu erau incluse în proiect de la bun început.

Un avantaj esențial este că raionul Ialoveni se află în nemijlocită apropiere de municipiul Chișinău, iar serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare sunt prestate de un operator regional certificat S.A. Apă-Canal Chișinău, unde se ia în calcul opțiunea de delegare a competențelor administrative, gestiunea integrală a proceselor tehnologice și serviciilor de alimentare cu apă  și cele de canalizare.Se va crea un punct de extindere pentru conducta de canalizare către localitățile Nimoreni și Malcoci ale raionului Ialoveni, și localitățile Condrița (Chișinău) și Scoreni din raionul Strășeni.

Proiectul ”Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi (etapa 2) și rețelele de canalizare pentru orașul Ialoveni (sectorul Albeni)”, cu valoarea investițiilor de 33 420390 lei, fiind finalizat deja și se află în etapa de transmitere a investițiilor către Consiliul raional Ialoveni, iar ulteror va fi efectuată și transmiterea în gestiune către operatorul licențiat ”Apă-Canal Chișinău”.

Proiectul propus își justifică importanța prin angajamentele strategice semnate în Declarația Mileniului și este relevant concursului de selectare a  proiectelor  de dezvoltare regională pentru anii 2021-2023. Proiectul are ca scop diminuarea dezechilibrelor teritoriale prin asigurarea dezvoltării socio-economice echilibrate și durabile a localităților r. Ialoveni și va contribui la modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă. Impactul proiectului este de a asigura rețeaua magistrală de transport a apei potabile către localitățile din etapa 3 și 4:  Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4)”.

Proiectul ”Apeduct magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4)”, cu valoarea investițiilor de 43 580 000 lei, aprobat în lista Proiectelor prioritare de dezvoltare locală pentru finanțare din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală în perioada 2022-2023. Proiectul propus își justifică importanța prin angajamentele strategice semnate în Declarația Mileniului și este relevant concursului de selectare a  proiectelor  de dezvoltare regională pentru anii 2021-2023.

Proiectul are ca scop diminuarea dezechilibrelor teritoriale prin asigurarea dezvoltării socio-economice echilibrate și durabile a localităților r. Ialoveni și va contribui la modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă. Beneficiarii direcți ai proiectului dat vor fi: populația localităților Văsieni, Ulmu, Pojoreni, Costești, care însumează cifra de 19486 locuitori.

Pe teritoriul acestor localități sunt circa 32 instituții publice (grădinițe de copii, gimnazii, licee, Case de Cultură, sedii ale primăriilor), precum și 544 agenți economici, conform datelor din Registrul de Stat al Unităților de Drept.

89176233 2694704347295302 1203509330226184192 n - Moldova Invest

“Raionul Ialoveni are o gamă largă de obiective turistice, dar care au nevoie de o revitalizare și amplasarea acestora într-un circuit turistic”

Putem discuta și despre proiecte de viitor pe acest fundal de impredictibilitate? Totodată ne puteți preciza și ce proiecte comune aveți cu administrațiile din România?

Voi detalia proiectele planificate pentru următoarea perioadă:

Proiectul ”Valorificarea potențialului Obiectivului Turistic, Dealul Țiglei”, cu valoarea investițiilor de 150 000 euro,  constă în sporirea infrastructurii de turism din regiunea de Nord a Raionului Ialoveni unde un principal obiectiv turistic este  Muzeul Raional de Istorie și Etnografie din s. Văsieni, r-ul Ialoveni.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Noutăți pe A7: 600 de milioane de euro alocați de guvern

Muzeul raional de Istorie și Etnografie din s. Văsieni, r-ul Ialoveni constituie un reper cultural și turistic al localităților din partea nordică a raionului, cuprinzând satele: Bardar, Ruseștii Noi, Văsieni, Ulmu și Horodca. Activitățile de bază ale Proiectului sunt:

 • Construcția drumului de acces către Obiectivul Turistic, ”Dealul Țiglei” din s. Văsieni, r-ul Ialoveni;
 • Amenajarea unor locuințe de tip Eco la Obiectivul Turistic, ”Dealul Țiglei” din s. Văsieni, r-ul Ialoveni;
 • Amenajarea unei scene în ograda Muzeului raional de Istorie și Etnografie din s. Văsieni, r. Ialoveni;

În localitățile enumerate mai sunt obiective cultural-tursitice cu potențial de circuit  turistic, cum ar fi: Lacul de Nuferi și  ZooClubul din s. Bardar, Muzeul de Istorie și Etnografie din s. Ruseștii Noi, Vinăria ”Poiana Codrilor” din s. Ulmu, Mănăstirea din s. Ulmu, Fabrica de vinuri din s. Ulmu, ”Vila Sano” din s. Văsieni, Biserica din s. Ruseștii Noi, calificată drept cel de-al doilea lăcaș religios din țară, după mărime.

Raionul Ialoveni are o gamă largă de obiective turistice, dar care au nevoie de o revitalizare și amplasarea acestora într-un circuit turistic.

90979987 2727350117364058 167324697422200832 n - Moldova Invest

Conectarea proiectului la cerințele de dezvoltare economică sustenabilă se va face prin:

 • Economia circulară va fi realizată prin utilizarea produselor alimentare de consum, de la producătorii autohtoni din localitate, personalul încadrat la prestarea serviciilor de turism și cazare va fi angajat prioritar din localitate sau localitățile vecine.
 • Energia verde va fi utilizată prin folosirea instalațiilor de producere a energiei din surse regenerabile, fotovoltaice și eoliene, cu cost de întreținere și de producție relativ scăzut.
 • Digitalizarea va fi efectuată prin mediatizarea în spațiul media virtual a potențialului turistic, programelor estivale, itinerariilor turistice, evenimentelor organizate, etc. De asemenea vor fi asigurate conexiunile gratuite wi-fi.
 • Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată de către beneficiarii direcți și indirecți reprezentate de către autoritățile publice locale de nivelul I și II care vor acorda suportul și politicile necesare capabile să asigure autogestiunea proiectului. Numărul relativ satisfăcător de turiști, care vizitează anual Muzeul raional de Istorie și Etnografie din s. Văsieni, r-ul Ialoveni va permite să mențină habitatul și circuitul turistic neîntrerupt în perioada estivală.

Proiectul ”Elaborarea Studiuui de Fezabilitate pentru crearea Platformei Industriale Multifuncționale ”Ialoveni-Dănceni”

Stimularea sectorului economic și dinamizarea dezvoltării antreprenoriatului poate fi asigurată prin crearea infrastruturii de suport în afaceri, care să faciliteze acest proces. CR Ialoveni în colaborare cu primăria Dănceni intenționează să creeze o Platformă Industrială Multifuncțională ”Ialoveni-Dănceni”.

Conform viziunii primare, această platformă va funcționa ca un sistem de inovare-producere de tip „cluster tehnologic și de inovare”, unde întreprinderile mari, cu o înaltă capacitate tehnologică vor forma un grup stabil de companii intensive, ce îmbină în sine un patrimoniu de cunoștințe „know-how” și experiențe tehnice, tehnologice, privitoare la producerea unor componente din segmentul industriei electronice, cu înaltă valoare adăugată și cu cerere sporită pe piața internațională.

Studiul de fezablitate va include structura general-acceptată a documentului și anume:

 • Structura întreprinderilor din domeniul industriei electronice determinată de lansarea pe platformă a două grupuri mari de produse:
 • Fabricarea dispozitivelor semiconductoare din industria semiconductoarelor, fabricarea tuburilor digitale, rezistențelor, condensatoarelor, bobinelor și produselor de comutare, a pieselor componente, utilizate pe scară largă în toate tipurile de aparate și echipamente electronice;
 • Produsele finale ale industriei electronice, pentru cei mai diverși consumatori.

337856087 180809101411935 7146367241905766142 n - Moldova Invest

“Astăzi, raionul Ialoveni se situează printre cele mai dezvoltate unități teritoriale ale Republicii Moldova”

Care sunt datele pe care le puteți oferi investitorilor străini referitor la piața forței de muncă locale? Ce oportunități investiționale oferă localitatea pe care o administrați?

Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima

Moldova Invest îți recomandă și ...   România, salt spectaculos în topul atractivității pentru companiile private din zona EMEA!

Prin decizia nr. 03/12 din 11.07.2019, Consiliul raional Ialoveni a aprobat Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă a raionului Ialoveni pentru anii 2019-2030.

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Ialoveni este un document-cheie prin intermediul căruia raionul Ialoveni subliniază modul în care intenționează să îndeplinească anagajamentele de adaptare și atenuare la schimbările climatice prin realizarea obiectivului general-reducerea emisiilor de CO2, generate de consumul de energie finală în teritoriul administrat.

Acest Plan acoperă tot teritoriul raionului Ialoveni și include acțiuni proprii atît domeniul public cît și privat.

Obiectivul general al planului menționat va fi realizat prin acțiuni și obiective specifice de investiții, finanțate de la bugetul local și/sau resurse de finanțare externă atrase la bugetul local, dar și prin dezvoltarea cooperării inter-instituționale, transferul experienței și a bunelor practici, stimularea utilizării noilor tehnologii, îmbunătățirea capacității organizaționale a instituțiilor publice prin management energetic performant. Precum și prin creșterea rolului APL ca model pentru comunitate.

337873064 790463709366682 6798167043930702123 n - Moldova Invest

Lista proiectelor prioritare se referă la acele investiții care pot fi realizate de administrația publică locală utilizând surse de finanțare proprii sau/și fonduri atrase din fondurile externe alocate Republicii Moldova în perioada 2018-2030.

Analizând Strategia de Dezvoltare Integrată a raionului Ialoveni și Strategia Energetică a Republicii Moldova s-a putut observa că una dintre acțiunile necesare pentru perioada 2018-2023 este reprezentată de îmbunătățirea eficienței energetice a clădirile publice ce intră în infrastructura educațională a orașului, infrastructura de servicii edilitare, servicii sociale, servicii de sănătate.

O altă prioritate transpusă în lista de proiecte este reprezentată de creșterea eficienței  energetice și modernizarea sistemului de iluminat public.

În lista proiectelor prioritare sunt incluse și investițiile propuse pentru modernizarea energetică a sectorului public/rezidențial:

 • Instalarea panourilor fotovoltaice cu capacitatea de la: 10-50 kW la instituțiile publice din localitățile raionului (prioritar: școli, grădinițe de copii, case de cultură, biblioteci, altele de menire publică, socială, 75 de instituții), cu capacitate totală de 1,0 MW/H;
 • Instalarea corpurilor de iluminat public, ce conțin elemente fotovoltaice/panou solar, pentru iluminarea străzilor și sectoarelor de drumuri raionale, locale, curților și locurilor publice, cu prioritate în sectoarele cu nu sunt alimentate din rețeaua publică de energie;
 • Plantarea fâșiilor forestiere de protecție a râului Botna (9 localități; 45 km, lungime; 90 ha, suprafață).

338003367 261586139539889 1347382276340767781 n - Moldova Invest

Investițiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanțare realizate în perioada de raport au însumat 493855,4 mii. lei, s-au majorat cu 20,3 % față de ianuarie-decembrie 2022. Sursa principală de finanțare a investițiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 61,7 %.

Astăzi, raionul Ialoveni se situează printre cele mai dezvoltate unități teritoriale ale Republicii Moldova, dispune de o infrastructură social-economică competitivă, de întreprinderi și asociații prospere, de infrastructură de transport diversificată. Astfel, climatul investițional al r. Ialoveni este unul atractiv pentru alocarea investițiilor.

Acoperirea ofertei locurilor de muncă este asigurată în proporție de 90%, fiind pe locul 3 după migrația internă din RM cit și avantajul poziției geografice în vecinătatea Chișinăului, preponderent având angajați și locuitori ai capitalei. Localitatea oferă următoarele oportunități investiționale:

 • Este atractiv pentru investitori deoarece locația se află în imediata apropiere de Chișinău;
 • Profilul vitivinicol, localitatea Costești, având cele mai multe depozite frigorifice din țară;
 • Infrastructura rutieră;
 • Traseul turistic cu 5 vinării.


OM... Cu aripi fragile de fluture

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Potențial investițional

To Top