Connect with us

Primarul Andrei BOUARIU, despre impactul investițiilor în comuna botoșăneană VLĂSINEȘTI

Design fara titlu 2 - Moldova Invest

Botoșani

Primarul Andrei BOUARIU, despre impactul investițiilor în comuna botoșăneană VLĂSINEȘTI

Situată în partea central-estică a județului Botoșani, în zona nord-estică a României, comuna Vlăsinești se întinde pe teritoriul Câmpiei Moldovei, cuprinzând atât bazinul hidrografic al Bașeului, cât și al Jijiei

Această localitate reprezintă un punct de interes în cadrul regiunii, iar eforturile sale de dezvoltare și modernizare au fost evidențiate prin diverse proiecte și investiții. Sub conducerea primarului Andrei BOUARIU, comuna Vlăsinești a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice.

Caminul Cultural Miron Costin - Moldova Invest

Numeroase proiecte au fost finalizate cu succes, având la bază finanțare din diverse surse, inclusiv din fonduri de la bugetul de stat, prin programe guvernamentale, precum și din fonduri europene.

De-a lungul timpului, ați implementat mai multe proiecte importante pentru comunitate și ați venit în sprijinul cetățenilor comunei, îmbunătățind accesul la informațiile şi serviciile oferite de administrația publică locală. În contextul dat, nominalizați 3-5 obiective de investiții finalizate în ultima perioadă.

În conformitate cu “Planul de acțiuni pe anul 2022 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare”, a fost realizată reabilitarea podului din comună, având o valoare totală a investiției de 823,883 mii lei. Această inițiativă a fost finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

IMG 20200207 120937 scaled - Moldova Invest

În cadrul aceluiași “Plan de acțiuni pe anul 2022”, s-a derulat proiectul de “Modernizare drum comunal și drumuri sătești în comuna Vlăsinești, județul Botoșani”, evaluat la 4.439,450 mii lei, fiind finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Moldova Invest îți recomandă și ...   100 DE ÎNVĂȚĂTURI ROMÂNEȘTI de la seniorii noului capitalism al României pentru noua generație de antreprenori

O altă inițiativă importantă din “Planul de acțiuni pe anul 2022” a vizat “”Modernizarea școlii profesionale ”Gheorghe Burac”, Corp B, în satul Vlăsinești. Valoarea totală a investiției a fost de 2.091,663 mii lei, iar proiectul a fost finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), atingând un stadiu de 70% la finalul anului 2022.

Modernizare Drumuri 9 scaled - Moldova Invest

Proiectul de construire a “Sălii de Educație Fizică Școlare, Strada Eroilor”, cu o valoare totală de 2.242,401 mii lei. Acest proiect a fost finanțat prin Compania Națională de Investiții (CNI) în cadrul Subprogramului ”Săli de Sport”.

În ceea ce privește proiectele finanțate din fonduri europene, acestea sunt:

În urma implementării “Planului de acțiuni pe anul 2022 al Județului Botoșani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare”, a fost finalizată reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din satul Miron Costin. Valoarea totală a proiectului este de 1.621,455 mii lei, fiind finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

WhatsApp Image 2023 08 31 at 13.33.36 1 - Moldova Invest

În continuarea aceluiași “Plan de acțiuni pe anul 2022”, s-a desfășurat proiectul de extindere, modernizare și dotare a școlii profesionale “Gheorghe Burac” din comună. Valoarea totală a acestui proiect a fost de 2.745,109 mii lei, iar finanțarea a provenit din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Moldova Invest îți recomandă și ...   PRIA E-COMMERCE CONFERENCE MOLDOVA, o platformă esențială pentru comerțul electronic în Republica Moldova

În efortul de dezvoltare rurală, a fost realizată achiziția unui utilaj multifuncțional în comuna Vlăsinești, județul Botoșani, în cadrul planului pentru anul 2022. Valoarea totală a investiției a fost de 661,739 mii lei, iar finanțarea a fost asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), într-un proiect finalizat în proporție de 100%.

IMG 20200618 201602 scaled - Moldova Invest

Un pas important în direcția eficientizării energetice s-a realizat prin proiectul de “Eficientizare Energetică a Sistemului de Iluminat Public în Comuna Vlăsinești”. Valoarea totală a acestui proiect, finanțat din Fonduri Europene, a fost de 116,026 mii lei.

Prin proiectele finanțate din fonduri de la bugetul de stat, prin programe guvernamentale, s-a realizat modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere, precum și îmbunătățirea facilităților educaționale și sportive. Aceste investiții au avut un impact semnificativ asupra calității vieții locuitorilor.

Proiectele finanțate din fonduri europene au adus o dimensiune suplimentară de dezvoltare, axată pe moder-nizarea și dotarea infrastructurii culturale și educaționale, precum și pe eficientizarea energetică a comunei. Aceste inițiative evidențiază angajamentul Comunei Vlăsinești în a se adapta la cerințele contemporane și a oferi un mediu sustenabil pentru generațiile viitoare.

WhatsApp Image 2023 08 31 at 13.30.07 2 - Moldova Invest

Care sunt proiectele de investiții pe care le are în derulare comuna Vlăsinești în prezent?

În cadrul programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020: proiectul “Achiziție echipamente de protecție medicală pentru școlile din comună“, având o valoare totală de 158.001,13 euro.

Moldova Invest îți recomandă și ...   România va primi un sprijin de 33,9 milioane de euro în vederea remedierii pagubelor provocate de secetă și incendii de vegetație în 2022

În cadrul Componentei 10-Fondul Local din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Unitatea Administrativ – teritorială VLĂSINEȘTI: proiectul “Înfiintare statii de reincarcare vehicule electrice in Comuna Vlasinesti”, cu o valoare totală și eligibilă de 89.433,49 euro. Proiect gestionat de Ministerul Dezvoltarii , Lucrarilor Publice și Administratiei.

WhatsApp Image 2023 08 31 at 13.30.08 4 - Moldova Invest

Se află în implementare proiectul de construire a unui Centru Cultural în localitatea Vlăsinești, în cadrul Subprogramului Așezăminte Culturale, cu o valoare totală și eligibilă de 5.644.710 euro prin Compania Națională de Investiții, autoritatea de management/de contractare pentru acest proiect.

În vederea dezvoltării infrastructurii locale, este în implementare proiectul “Realizare sistem de alimentare cu apă și rețea canalizare“, în cadrul Programului National de Dezvoltare ”Anghel Saligny”. Proiectul are o valoare totală și eligibilă de 11.134.845,44 euro, fiind gestionat de Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Administrației.

În cadrul aceluiași Program National de Dezvoltare ”Anghel Saligny”, s-a demarat proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Vlăsinești, județul Botoșani”, cu o valoare totală și eligibilă de 8.104.533,75 euro. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației administrează acest proiect pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Botoșani

To Top