Connect with us

Primarul Dorin ALEXANDRESCU: “În anul 2027, Municipiul Dorohoi va deveni un reper al dezvoltării urbane sustenabile”

Design fara titlu 25 - Moldova Invest

Botoșani

Primarul Dorin ALEXANDRESCU: “În anul 2027, Municipiul Dorohoi va deveni un reper al dezvoltării urbane sustenabile”

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Municipiul Dorohoi, situat în județul Botoșani, se remarcă prin realizările obținute în ultimii ani, datorită eforturilor depuse de Primărie și Consiliul Local, în vederea dezvoltării și modernizării orașului

WhatsApp Image 2023 08 10 at 10.17.29 - Moldova Invest

În prezent, Primăria Municipiului Dorohoi gestionează un număr considerabil de proiecte afl ate în diferite stadii de implementare.

Obiectivele urmărite prin aceste proiecte, fie că sunt finanțate din fonduri europene sau naționale, includ: îmbunătățirea serviciilor de sănătate, modernizarea infrastructurii educaționale, consolidarea infrastructurii de utilități, protecția mediului și creșterea calității locuințelor.

Prin eforturile constante de dezvoltare și modernizare, Municipiul Dorohoi se îndreaptă către un viitor prosper și sustenabil. Angajamentul față de nevoile și dorințele cetățenilor, precum și direcționarea investițiilor în domenii-cheie, demonstrează determinarea Primăriei Municipiului Dorohoi de a crea un mediu urban prietenos, atractiv și conectat la celelalte administrații publice regionale și naționale.

În cadrul dialogului, primarul Dorin Alexandrescu a pus accent pe faptul că în anul 2027, Municipiul Dorohoi va deveni un reper al dezvoltării urbane sustenabile.

WhatsApp Image 2023 08 10 at 10.17.26 - Moldova Invest

Dle primar Dorin Alexandrescu, este cunoscut faptul că Primăria Municipiului Dorohoi a finalizat numeroase proiecte în ultima perioadă, numiți cele trei proiecte considerate a fi cele mai importante.

Municipiul Dorohoi se află într-un continuu proces de dezvoltare şi modernizare.

Alături de Consiliul Local şi angajaţii primăriei, am finalizat, în ultimii ani, proiecte importante pentru locuitorii municipiului, în valoare de 76.350.854,64 lei (15.436.265,14 euro), reuşind să dezvoltăm municipiul în mai multe domenii de interes, ingredientul care a făcut diferenţa fi ind orientarea către cetăţean. În topul lor se situează:

Moldova Invest îți recomandă și ...   Anul electoral a venit la pachet cu o serie de plafonări de preț și majorări de salarii

„Realizarea unei zone de agrement în Municipiul Dorohoi, prin utilizarea terenului din zona Polonic” (P.O.R), prin care s-a extins suprafața spațiilor verzi din Muncipiul Dorohoi cu 61.500 m.p., în scopul creării de facilități de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate;

Prin finalizarea obiectivului de investiţii „Extindere şi modernizare Grădiniţa nr. 7, Municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani” (P.O.R), am asigurat condiţii optime pentru îmbunătăţirea actulului educaţional din municipiu;

WhatsApp Image 2023 08 10 at 10.17.37 - Moldova Invest

„Construire bazin didactic de înot” este o investiție publică extrem de importantă pentru elevii instituţiilor de învăţământ, dar şi pentru alte categorii de persoane (copii, adulţi, sportivi etc.).

WhatsApp Image 2023 08 10 at 10.17.28 - Moldova Invest

“În anul 2027, Municipiul Dorohoi va deveni un reper al dezvoltării urbane sustenabile”

Ce contracte de finanțare au fost semnate, în ultimul an, de Primăria Municipiului Dorohoi? Și care ar fi valoarea totală a investițiilor accesate prin PNRR de către Primăria Municipiului Dorohoi?

În ultimul an, Primăria Municipiului Dorohoi a semnat 10 contractate de finanţare prin PNRR în valoare de 66,206,282.21 lei şi trei contracte prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” în valoare de 37,920,596.57 lei.

La momentul actual, mai avem depuse 2 proiecte aflate în evaluare – „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Dorohoi, județ Botoșani” (PNRR) şi „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Dorohoi” (AFM) şi în plin proces de contractare cu AFM, modernizarea şi reabilitarea energetică a trei săli de sport din Municipiul Dorohoi. Totalul fondurilor atrase, pentru creşterea performanței energetice a celor trei săli de sport, este de 10,402,784.14 lei.

Moldova Invest îți recomandă și ...   România se opune concluziilor UE privind viitorul agriculturii. Uniunea Europeană nu a reușit să aprobe concluziile privind viitorul acestui sector din cauza opoziției României

WhatsApp Image 2023 08 10 at 10.17.33 - Moldova Invest

Care sunt proiectele aflate acum în curs de implementare la Primăria Dorohoi și care sunt obiectivele pe care acestea le vizează?

U.A.T. Municipiul Dorohoi gestionează un număr de peste 38 proiecte, în valoare totală de peste 150.000.000 lei, aflate în diferite stadii de implementare, finanţate din fonduri europene (P.O.R. 2014-2020, P.O.I.M., P.N.R.R., P.O.C.A.) şi fonduri naţionale (Programul Anghel Saligny, A.N.L., C.N.I.), proiecte care au ca obiectiv principal îmbunătăţirea infrastructurii în domeniul sănătăţii (104,439,707.22 lei), social, educaţiei şi culturii (38,671,010.51 lei), infrastructurii de utilităţi (energie, apă, canalizare, gaz), mediului și îmbunătăţirea condiţiilor de locuire.

În anul 2027, Municipiul Dorohoi va deveni un reper al dezvoltării urbane sustenabile.

Ce proiecte aveți în plan pentru următoarea perioadă?

U.A.T. Municipiul Dorohoi a elaborat la faza SF, documentaţia tehnică pentru obiectivul „Construire Centru Cultural George Enescu, Municipiul Dorohoi”, investiţie necesară şi oportună pentru locuitorii oraşului, care îşi propune crearea unui spaţiu adecvat, destinat activităţilor culturale, educative şi recreative.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Egiptul își consolidează stocurile: O achiziție masivă de 240.000 de tone de grâu românesc

WhatsApp Image 2023 08 10 at 10.17.31 - Moldova Invest

Acest obiectiv este prioritar, prin implementarea acestuia creându-se un pol de dezvoltare a vieţii culturale a comunităţii din Municipiul Dorohoi, valoarea investiţiei fiind estimată la 69,547,230 lei.

Un obiectiv de investiţii foarte important pentru progresul comunităţii este „Varianta de Ocolire a Municipiului Dorohoi, judeţ Botoşani”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul oraşului Dorohoi şi a comunelor Văculeşti, Şendriceni,Broscăuţi, judeţul Botoşani.

Alte investiţii, în perspectivă, care au ca scop ridicarea nivelului de trai la standarde europene, cu implicații în creșterea gradului de atractivitate al zonei, sunt:

  • „Dezvoltarea Arterei <Podu Înalt>”, pentru decongestionarea traficului din arterele centrale şi devierea trafi cului intens către periferie.
  • „Dezvoltarea Axei Culturale a Municipiului Dorohoi” are ca principal scop crearea unui parcurs unitar al centrului istoric şi cultural.
    Investiţia „Amenajarea Zonei Brazi” urmăreşte consolidarea specifi cului de hub sportiv şi diversifi carea opţiunilor existente în zonă.
  • Obiectivul de investiţii „Pădure urbană” se va concretiza prin ameliorarea terenurilor degradate şi reconstrucţia ecologică a plantaţiilor existente, prin împădurire şi reîmpădurire.

Astfel, în anul 2027, Municipiul Dorohoi va deveni un reper al dezvoltării urbane sustenabile, o comunitate urbană verde, rezilientă și accesibilă, cu o administrație publică mai apropiată de locuitorii săi și conectată cu celelalte administrații publice regionale și naționale.


OM... Cu aripi fragile de fluture

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Botoșani

To Top