Connect with us

Primarul nemțean Vasile PAVĂL prezintă proiectele ambițioase pentru dezvoltarea orașului ROZNOV

Collage Maker 03 Nov 2023 01 13 PM 5724 - Moldova Invest

Neamț

Primarul nemțean Vasile PAVĂL prezintă proiectele ambițioase pentru dezvoltarea orașului ROZNOV

Orașul Roznov din județul Neamț este situat pe malul râului Bistrița, la aproximativ 15 kilometri de municipiul Piatra-Neamț

Orașul Roznov, sub conducerea domnului primar Vasile Pavăl, beneficiază de un vast program de investiții.

Administrația locală a orașului Roznov își propune să modernizeze și să dezvolte infrastructura orașului, punând accent pe îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor.

Prioritățile includ dezvoltarea infrastructurii educaționale, rutiere și de iluminat public, gestionarea eficientă a deșeurilor, precum și rezolvarea problemelor legate de câinii fără stăpân și modernizarea spațiilor verzi ale orașului.

Domnule primar, numiți cele mai importante  proiecte pe care le-ați finalizat în ultima perioadă

1 2 - Moldova Invest

În ultima perioadă, am finalizat o serie de proiecte esențiale pentru dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii orașului Roznov.

Aceste proiecte au avut ca obiective principale modernizarea și eficientizarea serviciilor publice, îmbunătățirea condițiilor pentru locuitori, în diverse domenii – de la sănătate și educație până la transport și siguranța publică.

Fiecare dintre aceste proiecte a avut un impact direct asupra calității vieții locuitorilor și reprezintă un pas înainte în direcția unui oraș modern și adaptat nevoilor actuale:

 • Construire pod în satul Chintinici;
 • Reparații capitale spațiu, din incinta Căminului de pers-oane vârstnice, având destinația – garaj pentru o Subunitate I.S.U., inclusiv S.M.U.R.D;
 • Lucrări capitale de reparații și renovare pentru dispensarul uman;
 • Reabilitarea și dotarea sălii de sport din cadrul Liceului „Gh. Ruset Roznovanu”;
 • Reparații capitale Cămin Persoane Vârstnice;
 • Lucrări de reparații capitale la Centrul de Permanență – Radiologie;
 • Amenajare stații de autobuz;
 • Amplasare toalete tip container pentru bazar și piața agroalimentara;
 • Instalare camere de supraveghere video;
 • Construire platforme betonate pentru deșeurile vegetale;
 • Anvelopare și izolare termică la Grădinița Roznov;
 • Reparații capitale spațiu Direcției de Asistență Socială;
 • Complex de joacă pentru copii amplasat în Parcul din Roznov;
Moldova Invest îți recomandă și ...   Sondaj de opinie: 46.4% dintre români sunt de părere că ”se trăia mai bine pe vremea lui Ceaușescu”. Procentul ”nostalgicilor”a CRESCUT față de 2013

2 4 - Moldova Invest

 • Achiziționare sărăriță pentru material antiderapant;
 • Modernizare Obor, prin amplasare punct acces automa-tizat și amenajare parcare;
 • Construire platforme betonate pentru deșeurile vegetale;
 • Achiziționare tractor cu remorcă – ,,Dotarea comparti-mentului de gospodărire din cadrul primăriei Roznov’’;
 • Modernizarea sistemului de iluminat public stradal;
 • Extindere rețea canalizare – zona Piață.

 Cum caracterizați situația lucrărilor de investiții realizate în anul 2023? Ce provocări ați întâmpinat în realizarea proiectelor planificate?

Când vorbim despre provocări, trebuie să recunoaștem că administrația publică locală are parte mereu de surprize plăcute, dar și neplăcute.

Modificările legislative  dar și evenimentele social-politice din ultima vreme, au condus de cele mai multe ori la creșteri de prețuri (fie la materiale, fie cu mâna de lucru ) aferente proiectelor de investiție.

S-a întâmplat uneori să ne trezim peste noapte cu valori ale proiectelor mai mari și cu 60%,  iar provocarea cea mai mare în calitate de ordonator de credite a fost să încadrăm în linii bugetare sumele rezultate.

Bineînțeles, înainte de toate, dezvoltarea comunității locale trebuie să aibă în prim-plan nevoile reale ale cetățenilor.

Moldova Invest îți recomandă și ...   România și alte state NATO încheie un contract de aproximativ 5,5 miliarde de dolari pentru achiziționarea a până la 1.000 de rachete de apărare antiaeriană

3 5 - Moldova Invest

 În prezent, care sunt proiectele pe care le aveți în derulare?

În prezent, avem în derulare mai multe proiecte esențiale pentru îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii în orașul Roznov. Printre acestea se numără:

 • Proiectul “Îmbunătățirea serviciilor educaționale, culturale și a spațiilor publice urbane în Orașul Roznov, județul Neamț ” compus din următoarele obiective, prin Programul Operațional Regional:
 • Construire și dotare Centru Cultural în Orașul Roznov”;
 • Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru învă-țământul general obligatoriu din cadrul Liceului Tehnologic Gheorghe Ruset Roznovanu prin construire și dotare sală de sport și modernizarea și dotarea clădirii;
 • Modernizare străzi în Orașul Roznov,
 • Extindere Liceu Tehnologic Gh.Ruset Roznovanu prin construire corp nou.
 • Modernizare drumuri de interes local, prin Programul Național de investiții „Anghel Saligny”;
 • Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru blocurile T1, T2,T3,T4,L5, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);

4 3 - Moldova Invest

 • Construire bază sportivă tip 1. Finanțarea e asigurată prin Compania Națională de Investiții(C.N.I.);
 • Extindere Școală Generală nr.1 Slobozia. Proiectul e derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală;
 • Punere în funcțiune a Stației de epurare Chintinici, proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală;
 • Modernizarea sistemului de iluminat public stradal. Finanțarea proiectului e asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

5 2 e1698960573785 - Moldova Invest

 Care sunt principalele priorități ale administrației locale în ceea ce privește proiectele viitoare din orașul Roznov?

Principalele noastre priorități se concentrează pe dezvoltarea infrastructurii, modernizarea serviciilor publice și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățeni, însă lista continuă după cum urmează:

 • Modernizare piață agroalimentară;
 • Dezvoltarea infrastructurii rutiere, prin modernizarea tuturor străzilor de pe raza U.A.T. Roznov;
 • Dezvoltarea infrastructurii educaționale, prin construirea de grădinițe cu program prelungit, eventual creșe și after-school;
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea sferei serviciilor publice pe care le oferim cetățenilor, prin modernizarea târgurilor și oboarelor, prin modernizarea infrastructurii de iluminat public precum și prin investiții în sfera îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a traficului pietonal și auto;
 • Îmbunătățirea capacităților de management al deșeurilor, prin înființarea de puncte (platforme) de colectare selectiva (deșeuri construcții, vegetale, etc.);
Moldova Invest îți recomandă și ...   Domeniul construcțiilor din România a beneficiat de investiții de peste 12 miliarde de lei în 2023. Sectorul privat a contribuit cu 82,5%

6 - Moldova Invest

 • Rezolvarea problemei câinilor fără stăpân de pe raza U.A.T – Roznov, prin înființarea unui adăpost;
 • Lucrări de modernizare a Parcului Roznov, prin amenajare/ uniformizare alei, scări de acces și refacerea structurii acestora, reamenajarea spațiului de joacă pentru copii, reamenajarea zonelor verzi – plantații noi;
 • Amenajare sens giratoriu DN15 cu DJ156A (zona monument Roznov); Amenajare sens giratoriu DN 15 CU DJ156A și Str. Bistriței, Str. Libertății (zona Rusu); Amenajare intersecție DN15 cu DC108 (Zona intrare Slobozia); Amenajare trecere de pieton semaforizata pe DN15 (în punctele Poșta si Biserica Sf. Petru si Pavel);
 • Reabilitare dispensar Slobozia, oraș Roznov;
 • Achiziție de tablete școlare și alte echipamente electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line;
 • Protecție maluri pe pârâul Iapa și amenajare drum-dig, Chintinici-fund.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Neamț

To Top