Connect with us

Primarul sucevean Ionuț Dragomir ANDREICA, despre proiectele de dezvoltare și modernizare ale comunei RÂȘCA

Design fara titlu 7 - Moldova Invest

Potențial investițional

Primarul sucevean Ionuț Dragomir ANDREICA, despre proiectele de dezvoltare și modernizare ale comunei RÂȘCA

Comuna Râșca din județul Suceava are în componență satele Buda, Dumbrăveni, Jahalia, Râșca (reședința) și Slătioara

Se pare ca numele de Râșca reprezintă «românizarea» slavonescului „РЁЧЌА”, care inseamna „pârâu”, astfel mănăstirea și apoi localitatea împrumutând toponimul râului (pârâului) care curge în apropiere, și al moșiei pe care au fost așezate.

Comuna Râșca, în fruntea căreia se află edilul Ionuț Dragomir ANDREICA, a deschis un nou capitol în dezvoltarea comunei, prin intermediul proiectelor finalizate și a celor pe care le derulează în prezent.

Aceste proiecte au contribuit semnificativ la dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții în comună, urmărind dezvoltarea infrastructurii, investiții în educație și sănătate, protejarea mediului și sprijinirea culturii și a serviciilor publice.

Avantajele competitive ale zonei includ resursele naturale, o comunitate angajată activ în dezvoltarea și susținerea obiectivelor stabilite și o administrare publică eficientă.

  Care sunt cele mai importante 3 proiecte pe care le-ați finalizat în ultimii ani?

Printre cele mai importante 3 proiecte finalizate în ultimii ani în zona noastră se numără:

 1.  Reabilitarea Dispensarului Uman din satul Râșca. Acest proiect a avut un impact semnificativ, asigurând accesul la servicii medicale de calitate pentru locuitorii din zonă și îmbunătățind infrastructura medicală locală.
 2.  Reabilitarea Căminului Jahalia – prin acest proiect, am reușit să punem la dispoziția comunității un spațiu revitalizat și modernizat, oferind un loc sigur și confortabil pentru diverse activități sociale și culturale.
 3.  Construirea terenului de sport la „Școala Gimnazială” Râșca – proiectul a avut un impact pozitiv, oferindu-le copiilor din zonă o infrastructură adecvată pentru activități sportive și recreative.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Primarul ieșean Mirică DODAN: "Împreună, cu eforturi comune, putem aspira către un orizont plin de oportunități și dezvoltare pentru comuna Costuleni"

  Ce proiecte aveți în curs de implementare la momentul actual?

În prezent, desfășurăm o serie de proiecte de investiții care acoperă o gamă variată de domenii, de la dezvoltarea infrastructurii la modernizarea serviciilor publice și facilitarea accesului la tehnologie.

5 3 - Moldova Invest

Mai jos, vom puncta fiecare proiect, după cum urmează:

 1.  Consolidare si reabilitare a primăriei;
 2.  Elaborare în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbană;
 3.  Asigurarea de sisteme TIC in UAT Râșca;
 4.  Achiziție echipamente mobile necesare desfășurării activității didactice in mediul on-line în cadrul unităților de învățământ;
 5.  „Furnizare de produse sanitare si echipamente cu rol de dezinfecție pentru obiectivul de investiție și “Dotarea unităților de învățământ; cu echipamente specific pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2, cod SMIS 149869”
 6.  Execuție poduri în comună și execuție poduri cu drum de legătură între primele 3 poduri
 7.  Înființare rețea de alimentare cu apă în comună
 8.  Înființare rețea de canalizare menajeră si stație de epurare
 9.  Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale
 10.  Așezământ cultural str. Petru Rares nr 4, sat Slătioara
 11.  Construire sediu primărie în sat Râșca
 12.  Achiziție utilaje și dotări pentru întreținerea domeniului public din U.A.T Râşca
 13.  Modernizarea sistemului de iluminat public
 14.  Extinderea si creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat
 15.  Amplasare stații de reîncărcare pentru autove-hicule electrice
Moldova Invest îți recomandă și ...   Proiectul de lege referitor la energia regenerabilă a fost prezentat în Parlament. Până în anul 2032, ne putem aștepta la producerea primului megawatt de energie eoliană produsă în zona Mării Negre

1 2 e1698962391163 - Moldova Invest

Aceste proiecte reflectă efortul nostru concentrat pentru a îmbunătăți infrastructura, educația, sănătatea, mediul înconjurător și serviciile publice.

De la consolidarea primăriei la modernizarea iluminatului public, trecând prin dotarea școlilor cu echipamente necesare pentru gestionarea crizei sanitare și implementarea unui sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale, comuna noastră se află pe drumul spre o creștere semnificativă a calității vieții pentru locuitori.

6 1 - Moldova Invest

Prin intermediul acestor proiecte aflate în curs de implementare, confirmăm angajamentul nostru pentru dezvoltare durabilă și prosperitate pe termen lung. Sigur că noi continuăm monitorizarea și gestionarea adecvată a acestor proiecte pentru a asigura cu succes finalizarea lor și beneficiile maxime pentru întreaga comunitate.

2 5 - Moldova Invest

 Ce proiecte de investiții v-ați propus să realizați în următoarea perioadă?

În următoarea perioadă, ne-am propus să realizăm următoarele proiecte de investiții în comuna noastră:

 • Construire și reabilitare Biblioteca Comunală – Hub Digital: Acest proiect vizează construirea și modernizarea bibliotecii comunitare, transformând-o într-un hub digital multifuncțional. Biblioteca va deveni un centru de învățare inovator, gândit pentru dezvoltarea competențelor digitale.
 • Amplasare parc fotovoltaic: proiectul vizează instalarea unui parc fotovoltaic pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile. Această inițiativă va contribui la reducerea consumului de energie din surse fosile și la diminuarea amprentei de carbon a comunei.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Investiții de 3 miliarde de lei sectorul feroviar din România vor fi implementate prin PNRR în 2024

3 6 - Moldova Invest

 • Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile: Acest proiect se concentrează pe îmbunătățirea infrastructurii pentru gestionarea responsabilă a deșeurilor agricole, inclusiv gunoiul de grajd și alte materiale organice. Implementarea unor facilități de compostare și reciclare va ajuta la reducerea poluării și la promovarea unei agriculturi mai sustenabile în comunitate. Proiectul contribuie la protejarea mediului și la îmbunătățirea calității solului.

4 4 - Moldova Invest

Aceste proiecte reflectă angajamentul nostru față de dezvoltarea durabilă a comunei, promovarea accesului la tehnologie și energie regenerabilă și protejarea mediului înconjurător. Prin implementarea lor, ne propunem să asigurăm un viitor mai bun și mai prosper pentru locuitori.

7 - Moldova Invest


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Potențial investițional

To Top