Connect with us

Primarul vasluian Daniel DOBRANICI: “Comuna DELEȘTI oferă investitorilor acces la o forță de muncă locală calificată și dispusă la implicare”

Design fara titlu 3 - Moldova Invest

Delesti

Primarul vasluian Daniel DOBRANICI: “Comuna DELEȘTI oferă investitorilor acces la o forță de muncă locală calificată și dispusă la implicare”

Comuna Delești din județul Vaslui este formată din satele Albești, Delești (reședința), Fundătura, Hârsova, Mânăstirea și Răduiești

Comuna Delești este situată la 17 km de municipiul Vaslui, în partea de sud-vest a Podișului Central Moldovenesc, fiind străbătută de râul Buda.

Sub conducerea primarului Daniel Dobranici, în comuna Delești se află în derulare proiecte esențiale pentru dezvoltarea localității.

Aceste inițiative vizează consolidarea și modernizarea infrastructurii primare și secundare, optimizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și reabilitarea structurilor rutiere auxiliare, dezvoltarea sistemelor de canalizare, eficientizarea securității și monitorizării spațiului public, precum și dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ.

Prin intermediul interviului realizat cu primarul Daniel Dobranici, oferim o imagine de ansamblu asupra eforturilor și acțiunilor din comuna Delești, precum și asupra modului în care acestea contribuie la crearea unui mediu de trai superior pentru locuitori.

Vom explora, de asemenea, factorii care fac din această comună un loc atractiv pentru investiții, punând accent pe resursele și avantajele specifice acesteia.

1 6 - Moldova Invest

Care sunt proiectele pe care le aveți în implementare?

O comună care aspiră la prosperitate, bunăstare și dezvoltare continuă nu se măsoară doar prin resursele financiare pe care le are, ci mai ales prin modul în care le folosește în beneficiul direct al locuitorilor săi.

În acest sens, deciziile luate de administrația locală trebuie să reflecte viziunea stabilită, care se adaptează și răspunde nevoilor actuale și anticipate ale locuitorilor.

Mai mult decât simpla realizare a unor proiecte, aceasta presupune gândirea lor în termeni de durabilitate și impact pe termen lung.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Primarul Ioan RUSU, despre realizările și proiectele viitoare în comuna nemțeană Țibucani

Este vorba despre crearea unui mediu care nu doar că satisface nevoile imediate, dar care se asigură și că generațiile viitoare vor avea la dispoziție resurse și facilități la un standard cel puțin la fel de bun, dacă nu chiar mai bun.

Noi, în comuna noastră, ne-am asumat această responsabilitate. Ne-am propus ca fiecare leu investit să conteze și să genereze valoare adăugată în viața comunității.

3 6 - Moldova Invest

În acest sens, proiectele pe care le avem în derulare nu sunt doar rezultatul unei strategii administrative, ci sunt rodul unui dialog continuu cu locuitorii, al înțelegerii nevoilor lor și al anticipării direcțiilor de dezvoltare ale societății.

Proiectele pe care le avem acum în implementare sunt o dovadă clară a acestui angajament.

De exemplu, am prioritizat investițiile în infrastructura de apă și transport, conștienți fiind că accesul la apă potabilă și conectivitatea sunt esențiale.

Oamenii trebuie să poată ajunge ușor de acasă, la locul de muncă, la școală sau la alte facilități comunitare, iar apa potabilă este o resursă vitală pentru sănătate și igienă.

4 7 - Moldova Invest

În acest context, avem în implementare o serie de proiecte menite să sprijine și să dezvolte infrastructura și serviciile locale:

  • Alimentare cu apă și amenajare poduri și podețe. (SECȚIUNEA PODURI) Proiectul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și din bugetul local. Valoarea proiectului este de 2.751.669.9 de lei. Prin acest proiect se asigură acces mai facil și sigur între zonele din comuna noastră și crește gradul de mobilitate pentru locuitori. Urmărim furnizarea stabilă și constantă de apă potabilă în comună.
  • Alimentare cu apă și amenajare poduri și podețe (secțiunea aducțiune apă). Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și bugetul local. Un avantaj pe care îl aduce aceste proiect este reducerea costurilor de întreținere și reparare în viitor, datorită modernizării infrastructurii existente.
  • Înființare sistem de canalizare ape uzate în satul Delești. Proiectul este finanțat din bugetul local și din fonduri naționale. Valoarea proiectului este de 10.495.312,95 de lei. Am urmărit crearea unui mediu mai sănătos și igienic prin gestionarea eficientă a apelor uzate. Prin îmbunătățirea infrastructurii de bază, avem în vedere atragerea de noi rezidenți sau investitori.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Porturile din România vor primi ajutoare de stat de 126 de milioane de lei de la Comisia Europeană în contextul războiului din Ucraina

5 7 - Moldova Invest

  • Înființare sistem de canalizare ape uzate în satele Fundătura și Hârșova. Proiectul are ca surse de finanțare bugetul local și fonduri naționale. Valoarea proiectului este de 13.889.613,63 de lei. Prin acest proiect am urmărit îmbunătățirea semnificativă a standardelor de sănătate publică și de mediu prin gestionarea adecvată a apelor reziduale.
  • Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public la nivelul comunei. Proiectul va fi realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență(PNRR), cu valoarea de 1.288.762,86 de lei. Beneficiile constau în creșterea siguranței și securității publice prin monitorizarea eficientă a spațiilor publice și facilitarea unei reacții rapide în cazul unor situații de urgență.
  • Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente Școală Gimnazială nr. 1. Proiectul este derulat prin PNRR cu valoarea de 199.604,04 de lei. Prin acest proiect am creat un mediu de învățare potrivit pentru elevi și ne dorim să atragem mai multe cadre didactice calificate datorită îmbunătățirii facilităților oferite de școală.
  • Lucrări la Sediul Cultural-Administrativ și asfaltare în satele Delești și Răduiești. Ambele proiecte sunt finanțate prin Compania Națională de Investiții (C.N.I). Prin acest proiect se realizează îmbunătățirea accesului la serviciile administrative pentru locuitorii comunei noastre.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Rezerva valutară la BNR a crescut cu 28% în ultimele 12 luni, atingând suma de 59,7 miliarde de euro

Care sunt elementele care  fac din comuna Delești un loc atractiv pentru investitori?

Comuna Delești oferă investitorilor acces la o forță de muncă locală calificată și dispusă la  implicare. Comuna Delești dispune de infrastructură modernă în domeniul comunicațiilor, inclusiv acces la telefonie fixă și mobilă.

Amplasarea comunei Delești este avantajoasă, oferind  acces la rețeaua rutieră prin intermediul drumului județean DJ 207E și a drumurilor comunale.

6 8 - Moldova Invest

Amplasarea strategică a comunei, cu acces imediat la arterele principale de circulație, facilitează tranzitul și transportul, fiind un factor-cheie pentru afacerile care necesită mobilitate și conexiune cu alte centre.

Terenurile arabile și pășunile extinse din Delești oferă oportunități excelente pentru dezvoltarea agriculturii și industriilor conexe. Livezile noastre bogate oferă oportunități pentru investitorii din domeniul industriei alimentare.

În lumina celor prezentate, comuna Delești reprezintă o zonă cu mare potențial în peisajul județean, fiind pregătită să găzduiască și să susțină inițiativele investitorilor, indiferent de domeniu.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Delesti

    To Top