Connect with us

VICEPRIM-MINISTRUL Republicii Moldova, VLADIMIR BOLEA: „Listarea produselor agroalimentare la Bursa de Marfuri de la București va reprezenta un eveniment economic important pentru domeniul agroalimentar al Republicii Moldova”

Collage Maker 20 Jul 2023 09 29 AM 4446 - Moldova Invest

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

VICEPRIM-MINISTRUL Republicii Moldova, VLADIMIR BOLEA: „Listarea produselor agroalimentare la Bursa de Marfuri de la București va reprezenta un eveniment economic important pentru domeniul agroalimentar al Republicii Moldova”

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Interviu realizat în cadrul ediției de vară a Revistei “Moldova Invest” editată de News Moldova

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) este organul central de specialitate al administrației publice, subordonat Guvernului Republicii Moldova

La 8 iulie 2022, Vladimir Bolea a fost numit în funcția de Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova. În actualul Guvernul este de asemenea Viceprim-ministru, din 16 februarie 2023.

În cadrul interviului acordat de Ministrul Vladimir BOLEA, ne-am concentrat pe două direcții principale: beneficiile extinderii activității Bursei de Mărfuri de la București la Chisinău și strategiile avute în vedere de Ministerul Agriculturii pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

vladimir bolea 1 - Moldova Invest

Ministerul Agriculturii, prin diverse programe și facilități, sprijină producția agricolă durabilă și ecologică, vine cu politici de subvenționare, iar Vladimir Bolea a explicat condițiile și a oferit mai multe detalii despre acest subiect.

De asemenea, prin organizarea de evenimente, târguri și expoziții agricole, Ministerul promovează produsele agricole locale și facilitează accesul producătorilor la piețele interne și externe, iar în acest sens, Viceprim-Ministrul RM, Vladimir Bolea, ne-a oferit câteva exemple.

Extinderea activității Bursei de Mărfuri de la București la Chișinău ar putea aduce mai multe beneficii pentru Republica Moldova. În primul rând s-ar înregistra un acces la piețe externe mai mari prin conectarea la Bursa de Mărfuri de la București a producătorilor și comercianților. Pe cale de consecință, producătorii din Republica Moldova ar avea acces la o rețea mai mare de potențiali cumpărători și vânzători din România și alte țări europene. În ce măsură estimați că ar putea fi stimulate astfel exporturile moldovenești?

Însăși listarea produselor agroalimentare la Bursa de mărfuri de la București va reprezenta un eveniment economic important pentru domeniul agroalimentar al Republicii Moldova. Aceasta înseamnă recunoștință față de produsele agroalimentare și traderii din țara noastră.

Totodată oferă oportunități de comercializare la prețuri scontate la zi sau în funcție de evoluția pieței regionale. La
momentul actual, Ministerul elaborează o platformă de monitorizare a prețurilor la bursele de mărfuri regionale, ce urmează a fi postată pe paginile de socializare a Ministerului.

vladimir bolea 4 - Moldova Invest

Bursa de Mărfuri facilitează tranzacțiile și oferă un mediu transparent și reglementat pentru comerțul cu mărfuri. Va contribui extinderea acestei platforme la Chișinău aducând mai multă transparență și eficiență în procesul de comercializare a produselor ajutând totodată și la stabilirea unor prețuri corecte și competitive?

Cu siguranță așa va fi, lucru pe care ni-l dorim atât de mult, îndeosebi în ultimul timp, în legătură cu fenomenele economice ce au loc în regiune ca urmare a consecințelor războiului, și aici mă refer la piața cerealierelor și a semințelor de fl oarea-soarelui în mod prioritar.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Perioada de licențiere a importurilor de cereale, extinsă pentru încă 3 luni!

Prin conectarea la Bursa de Mărfuri de la București, producătorii moldoveni ar avea acces la o gamă mai largă de instrumente de tranzacționare și contracte standardizate. Aceasta ar facilita comercializarea și hedging-ul pentru produsele agricole și altele, oferindu-le producătorilor și comercianților o gamă mai mare de opțiuni pentru gestionarea riscurilor și maximizarea profi turilor. Considerați că aceste instrumente sunt de interes pentru producătorii din Republica Moldova?

Noi deja avem companii din domeniul agroalimentar, ale căror tranzacții comerciale se extind pe o arie geografică impunătoare. Asemenea companii se vor încadra în condițiile solicitate de Bursă. Eu cred că vor fi exemple pozitive pentru ceilalți exportatori de produse agroalimentare. În anul 2022 s-au exportat produse agroalimentare pe 130 de grupuri de produse și s-a asigurat 52% din valoarea exporturilor pe țară. În acest sens există experiență și potențial.

vladimir bolea 2 - Moldova Invest

Prin interacțiunea cu Bursele de Mărfuri din alte țări, producătorii și comercianții moldoveni ar avea oportunitatea de a învăța de la alți jucători din domeniu și de a transfera bune practici în Republica Moldova. Există deschiderea necesară în rândul producătorilor moldoveni astfel încât aceste noi condiții să contribuie la creșterea profesionalismului și dezvoltarea capacităților din sectorul comercial și agricol al Republicii Moldova?

Producătorii moldoveni care au experiență în comerț extern, cu siguranță cunosc aceste instrumente și avantajele comerțului prin burse. Istoriile de succes vor fi cunoscute repede și transmise din gură-n gură. Țara noastră este mică și lucrurile bune devin cunoscute și auzite foarte repede.

„Susținem eforturile investiționale ale fermierilor”

La capitolul strategii menite să sprijine producătorii, ce capacitate investițională are Ministerul Agriculturii în vederea susținerii dezvoltării infrastructurii agricole la capitole precum: sisteme de irigații, drumuri agricole, depozite și piețe agricole? O infrastructură modernă și bine dezvoltată poate sprijini producătorii agricoli în creșterea și comercializarea produselor lor. În ce măsură acest efort trebuie susținut prin contribuția partenerilor europeni?

Susținem eforturile investiționale ale fermierilor în acest sens. În anul 2022 pentru susținerea dezvoltării infrastructurii post-recoltare au fost alocate subvenții în valoare de 92,8 mil MDL la o valoare totală investițională de 1 456,6 mil MDL prin 245 dosare finanțate. La procurarea echipamentului pentru irigare s-au alocat subvenții în sumă de 73,5 mil MDL solicitată pentru o suprafață de irigare de 7,8
mii ha. Suntem cointeresați în susținerea eforturilor fermierilor, care au impact în contextul rezilienței climatice.

vladimir bolea 3 - Moldova Invest

Ministerul poate furniza programe de sprijin financiar, inclusiv subvenții și împrumuturi preferențiale, pentru producătorii agricoli. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru achiziționarea de utilaje agricole, semințe, îngrășăminte și alte intrări necesare în procesul de producție. Care este gradul de acoperire al disponibilităților bugetare în raport cu nevoile din industrie?

Moldova Invest îți recomandă și ...   În 2023, salariul mediu net anual din România a înregistrat o creștere semnificativă de 20%, ceea ce reprezintă o dublare față de rata inflației și cel mai rapid ritm de creștere din ultimii 10 ani

Din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, conform submăsurii 1.7- Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi organizații de creditare nebancară pentru accesarea creditelor investiționale, se acordă suport producătorilor agricoli care au accesat credite în anii precedenţi şi în anul curent de subvenționare de la băncile comerciale şi organizații de creditare nebancară înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova și le deservesc conform contractelor de credit/leasing, pentru achiziționarea de sisteme de suport, construcția și dotarea tehnologică a pensiunilor agroturistice; echipamente tehnologice şi utilaje pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi prelucrarea primară în localităţile rurale; utilaj și echipament tehnologic pentru dotarea fermelor zootehnice.

Suma maximă a subvenției acordate unui singur benefi ciar în cadrul măsurii respective constituie 150 mii MDL, cu excepția creditelor accesate prin intermediul proiectelor investiționale și programelor de asistență externă în sectorul agricol și mediul rural, gestionate de unitățile de implementare, pentru care plafonul constituie 200 mii MDL.

În perioada 2022, în scopul obținerii subvențiilor pentru stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare, au fost depuse 4203 dosare de solicitări a subvenției în sumă de 248,6 mil. lei dintre care 2514 cereri în sumă de 167,0 mil. lei pentru creditele cu destinație investiții și 1689 cereri în sumă de 81,4 mil. lei – credite ce sunt orientate spre mijloace circulante.

vladimir bolea 5 - Moldova Invest

Ministerul poate promova produsele agricole locale prin organizarea de evenimente, târguri și expoziții agricole. De asemenea, poate sprijini producătorii agricoli în accesul la piețele interne și externe, facilitând încheierea de contracte cu supermarketurile, restaurantele și exportatorii. Vă rugăm să ne oferiți o serie de exemple elocvente în acest sens.

Ministerul este facilitator al diverselor evenimente, târguri și expoziții agricole, informând producătorii agricoli prin intermediul asociațiilor și a consiliilor pe produs.

De asemenea, organizează transferul de informații de la instituțiile diplomatice ale țării către participanți și oferă oportunități de participare pentru toate categoriile de doritori, începând de la producători și până la formatori de opinie (freelanceri) etc. De asemenea, din sursele Fondului se subvenționează participarea la diferite evenimente de promovare a producției proprii prin Submăsura 1.9 – Stimularea activităților de promovare cu subvenționarea a 50% din cheltuielile de arendă a spațiului, taxei de participare etc.

„Ministerul este facilitator al diverselor evenimente, târguri și expoziții agricole”

Ministerul poate furniza servicii de consultanță și asistență tehnică producătorilor agricoli pentru a-i sprijini în îmbunătățirea practicilor agricole, creșterea randamentului și reducerea costurilor de producție. Aceasta poate include instruire în domeniul agricol, transfer de tehnologie și acces la informații relevante. În acest sens, în ce măsură este utilă colaborarea cu partenerii români și din țările membre ale UE?

Moldova Invest îți recomandă și ...   România, țara cu cei mai mulți angajați pe salariul minim din UE! Șomajul între tineri, cel mai ridicat din Europa

Fiind o țară vecină a Uniunii Europene, prezența companiilor din spațiul comunitar a devenit un lucru obișnuit pentru toate domeniile, de la consultanță până la utilaj. Transferul de tehnologii din partea țărilormembre spre noi se face destul de repede.

Fermierii noștri sunt informați în acest sens. Cele mai potrivite colaborări pentru noi, la momentul actual, sunt în atragerea investitorilor pentru segmentul de procesare a producției agricole. Pentru a deveni atractivi în această direcție, lucrăm asupra armonizării legislației cu normele UE. Totodată suntem recunoscători pentru orice suport și sprijin din partea partenerilor de dezvoltare ai comunității.

vladimir bolea 6 - Moldova Invest

Este încurajată producția agricolă durabilă și ecologică prin acordarea de subvenții sau facilități speciale pentru producătorii care adoptă practici agricole prietenoase cu mediul înconjurător și respectă standardele ecologice?

Desigur, și la acest segment de produse, Ministerul vine cu politici de subvenționare. Submăsura 2.5 – Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice oferă sprijin pentru perioada de conversie în mărime fianciară ce variază de la 1 500 până la 2 000 lei MDL per ha în funcție de cultură. În anul 2022 s-au alocat circa 7 mil MDL pentru o 353,7 ha suprafață solicitată de conversie.

„Pentru grupurile de producători se oferă o rată mai mare de sprijin în subvenții”

Practica susținerii creării și dezvoltării cooperativelor agricole pentru a consolida puterea de negociere a producătorilor agricoli își produce efectele scontate în Uniunea Europeană.

Cooperativele pot oferi producătorilor acces la resurse comune, cum ar fi utilaje agricole, depozite și canale de distribuție, și pot contribui la îmbunătățirea eficienței și rentabilității activităților agricole. Care este gradul de deschidere al producătorilor moldoveni în privința principiului de lucru într-o manieră asociativă?

Asocierea a devenit o filosofie a prosperității economice agricole. Peste tot vorbim de necesitatea și importanța asocierii. Fermierii sunt conștienți de această formă de cooperare.

vladimir bolea 7 - Moldova Invest

Înțelegem cu toții că nu vom putea face față provocărilor și fenomenelor economice negative ce au loc în regiunea bazinului Mării Negre. Asocierea este absolut necesară pentru consolidarea puterii de negociere, menținerea pieței, susținerii prețului ș.a. Formele de asociere sunt diferite și toate ne sunt potrivite.

Pentru grupurile de producători se oferă o rată mai mare de sprijin în subvenții. Spre exemplu, pentru investiții în post-recoltare și procesare se oferă cu 50% subvenții mai mari decât pentru un singur fermier. Se oferă suport pentru crearea grupurilor de producători în valoare de până la 1,5 mil MDL pentru un an de activitate. Suma de sprijin pentru anul 2022 a fost de 4,4 mil MDL.


OM... Cu aripi fragile de fluture

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

To Top