Connect with us

Primarul comunei Solonț, Bacău, Eusebiu ALEXANDRESCU: ‘Dorim să îmbunătățim competențele fermierilor, prin aplicarea unui management competitiv, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile și valorificarea potențialului turistic.’

Solont - Moldova Invest

Bacău

Primarul comunei Solonț, Bacău, Eusebiu ALEXANDRESCU: ‘Dorim să îmbunătățim competențele fermierilor, prin aplicarea unui management competitiv, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile și valorificarea potențialului turistic.’

Comuna Solonț este situată în partea de Nord a județului, la o distanță de 40 km de Municipiul Bacău şi de 18 km de oraşul Moineşti.

Economia locală este bazată, în mare parte pe activități de agricultură şi comerț, existând în acelaşi timp, la nivelul comunei agenți economici care sunt înregistrați şi funcționează în domenii precum industrie şi construcții. Prin intermediul proiectelor realizate, se observă angajamentul continuu al primarului Eusebiu Alexandrescu și al administrației locale în îmbunătățirea vieții cetățenilor comunei Solonț.

În cadrul interviului nostru, primarul Eusebiu ALEXANDRESCU a oferit informații despre proiectele finalizate și a menționat proiectele orientate spre viitor, care vizează dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului administrativ local.

primar solont - Moldova Invest

Numiți câteva proiecte pe care le-ați desfășurat în ultimii ani cu scopul de a îmbunătăți nivelul de trai al localnicilor din comuna Solonț.

În comuna noastră am implementat mai multe proiecte menite să îmbunătățească nivelul de trai al localnicilor. Astfel, în perioada 2020 – 2022 au fost realizate următoarele obiective:

• Modernizarea DC 183 și a drumurilor locale, comuna Solonț, județul Bacău.
• Modernizarea DC 184 Cucueți (Casa Parohială – Lacu), proiect finanțat de CNI și buget local.
• Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comună. Proiect finanțat de A.F.M. și buget local.
• Extinderea sistemului video de supraveghere (buget local).
• Amenajarea punții pietonale în satul Cucueți, zona Muraru Constantin
• Construirea punții pietonale în zona “Tănase” din satul Cucueți, comuna Solonț.
• Programul Pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Suma alocată este de 420.000 lei pentru școlile din comuna Solonț (masă caldă).
• Alte lucrări de investiții. Lucrări de instalații electrice-sisteme de telecomunicații, furnizare echipamente IT, achiziție centrală termică la sediul Primăriei, lucrări de întreținere și refacere a podurilor la Km 13+643 și Km 13+893 pe DC 184, sat Cucueți, și placări gabioane.
• Lucrări de întreținere, balastare și deszăpezire a drumurilor, cu utilaje și personalul UAT Solonț.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Investiție de 24 milioane de lei pentru Proiectul Centrului Cultural Județean Vaslui

solonț

Dacă ne referim la momentul prezent, ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii se află acestea?

În prezent, avem mai multe proiecte în derulare, fiecare în diferite stadii de implementare. Iată câteva dintre aceste proiecte (obiective pentru anul 2023) și stadiile în care se află:
• Sistem de alimentare cu apă pentru satele Solonț și Sărata, comuna Solonț. S-a aprobat de către Ministerul Dezvoltării suma de 11.493.001,09 lei prin programul Anghel Saligny și bugetul local.
• Sistem de canalizare cu stație de epurare pentru satele Solonț și Sărata, comuna Solonț. S-a aprobat de către Ministerul Dezvoltării suma de 20.437.408,006 lei prin programul Anghel Saligny și bugetul local.
• Modernizarea DC 184 Cucueți, Casa Parohială – Pod Bărnești.
• S-a aprobat suma de 3.849.339 lei prin programul Anghel Saligny și bugetul local.
• Prin GAL s-a depus și aprobat proiectul de îmbunătățire a serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Solonț, județul Bacău.
• Valoarea este de 319.408,17 lei, sursa de finanțare A.F.I.R. și bugetul local.
• Prin P.N.R.R s-a aprobat Componenta 15 – Proiectarea și dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la “Școala Gimnazială Solonț”, comuna Solonț, județul Bacău, sursa de finanțare M.D.L.P.A și bugetul local.
• Prin P.N.R.R Componenta 10, s-a semnat contractul de finanțare pentru I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).
• I.1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, în suma de 2.048.957 lei, finanțat de către M.D.L.P.A și bugetul local.
• Prin A.F.M. se derulează proiectul “Înființare capacități de producere a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile” în comuna Solonț, județul Bacău (Panouri fotovoltaice pentru consum propriu – Iluminat public pentru: școli, dispensare, sediul Primăriei).
• Construire teren sport, sat Cucueți, comuna Solonț, județul Bacău.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Cel puțin două loturi ale Autostrăzii Moldovei A7 ar putea fi deschise în 2024

Solont 3 - Moldova Invest

Cum descrieți potențialul de creștere economică al comunei Solonț?

Economia locală se bazează în mare parte pe activități de agricultură și comerț, existând în același timp, la nivelul comunei, agenți economici înregistrați și funcționali în domeniile industrie și construcții.

Pentru a încuraja dezvoltarea, dorim să îmbunătățim competențele fermierilor și ale altor persoane implicate în sectoarele agroalimentar și forestier, prin aplicarea unui management competitiv, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile și, nu în ultimul rând, valorificarea potențialului turistic.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Președintele CJ Bacău, Valentin Ivancea, anunță investiții de 2 milioane de euro în INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

De asemenea, ne dorim o restructurare și modernizare a sectoarelor de procesare și marketing a produselor agricole și forestiere.

Implicarea în menținerea și dezvoltarea activităților economice, prin creșterea locurilor de muncă în zonele rurale, dar și integrarea socială a persoanelor defavorizate, va spori potențialul economic al comunei.

6 - Moldova Invest

Putem vorbi despre proiecte de viitor? Care sunt planurile pe care le aveți pentru următoarea perioadă?Proiectele orientate spre viitor sunt proiecte la scară largă care vizează dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului administrativ local.

• Pe termen scurt, intenționez să finalizez proiectele aflate în stadiu de implementare și în faza de proiect.
• Pe termen mediu, îmi doresc continuitate în administrarea locală alături de echipa formată, prin menținerea și atragerea de personal calificat.
• Pe termen lung, îmi doresc să nu rămân blocat în activitatea operațională. Consider că este important să fii la curent cu noutățile, de aceea lucrez la crearea de relații durabile prin participarea la evenimentele din domeniu. Urmez constant programele de finanțare și încerc să optimizez orice operațiune posibilă prin intermediul tehnologiei și, nu în ultimul rând, prin aplicarea la toate posibilitățile de atragere a cât mai multor fonduri.

Prin activitatea conjugată a funcționarilor publici, a personalului contractual și a membrilor Consiliului Local, s-a acționat constant și în limita bugetului existent pentru o bună gestionare a activității economice și sociale edilitare.

Aceasta este o sinteză a activității administrației publice locale în decursul anilor 2020-2023, care reflectă starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Bacău

To Top