Connect with us

Anunț important făcut de APIA Botoșani pentru fermieri privind cererile de plată

APIA cereri de plata 1200 - Moldova Invest

Botoșani

Anunț important făcut de APIA Botoșani pentru fermieri privind cererile de plată

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Botoșani a transmis fermierilor că până la data de 31 iulie 2024 inclusiv, se depun Cererile de plată aferente trimestrului II 2024, pentru schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Detalii despre cererile de plată

Cererile de plată se depun la Centrul Județean Botoșani, însoţite de următoarele documente:
1.    copie a facturilor  de achiziţionare a motorinei emise de vânzător pe numele beneficiarilor și/sau bonuri fiscale de achiziție emise de vânzător, care să conțină obligatoriu CUI/CIF beneficiar, inclusiv pentru bonurile fiscale cu valoare până la 100 euro ;
2.    situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină  utilizate și a documentelor fiscale de achiziționare a motorinei cu acciza redusă  aferentă perioadei pentru care se solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare;
–    în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord  pentru finanţare,  acestea se adaugă, după caz prin :
–    formularul M de modificare a datelor de identificare/inregistrare
–    formularul R de solicitare rectificare a acordului pentru finanțare;
3.    copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
4.    dovadă cont trezorerie, în cazul în care acesta nu a fost prezentat la cererea de acord  pentru finanţare;

Moldova Invest îți recomandă și ...   Naveta cu trenul în Botoșani, Iași și alte 19 mari orașe din România. ARF a lansat marți licitație pentru mers cadențat

 

La acestea se adaugă, după caz:
5.1 documentele specifice pentru sectorul vegetal:
– documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
– adeverință de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord  pentru finanțare;
– adeverință de la DAJ/ONVPV pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord  pentru finanțare;

5.2 documentele specifice pentru sectorul zootehnic:
– situația privind calculul efectivului:
–  rulat realizat pentru păsări și/sau porci întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz;
–   mediu realizat pentru bovine, ovine/caprine întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, aferent perioadei;
-copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente, pentru crescatorii de albine, inclusiv carnetul de stupina din care rezulta ca s- a efectuat deplasarea in pastoral ,  locatia  ( trebuie să fie aceeași cu cea din cererea depusă la consiliul local) pentru care a fost utilizată motorina solicitată în vederea  decontării prin cerera de plată  ;
5.3 documentele specifice pentru sectorul îmbunătățiri funciare:
1. situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii;
2. copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele beneficiarului;
3. copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice  furnizor de apă de irigații.
4. situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Proiect eolian de peste 500 de milioane de euro în Botoșani

 

Despre ajutorul de stat

 

Pentru anul 2024, ajutorul de stat acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură s-a stabilit după cum urmează :
a) în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 inclusiv -1,746 lei/litru;
b) în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 inclusiv – 2,079 lei/litru.
Precizăm că în data de 31 mai 2024 s-a efectuat plata aferentă trimestrului I 2024, pentru cele 134 cereri depuse la APIA CJ Botoșani în sumă totală 1.382.484 de lei.
APIA asigură toți fermierii de sprijin, implicare și atașament !

Moldova Invest îți recomandă și ...   Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în comuna Santa Mare, județul Botoșani


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Botoșani

To Top