Connect with us

Naveta cu trenul în Botoșani, Iași și alte 19 mari orașe din România. ARF a lansat marți licitație pentru mers cadențat

naveta cu trenul - Moldova Invest

Botoșani

Naveta cu trenul în Botoșani, Iași și alte 19 mari orașe din România. ARF a lansat marți licitație pentru mers cadențat

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a transmis marți în SICAP anunțul de participare aferent proiectului „Îmbunătățirea mersului de tren prin introducerea trenurilor de mers cadențat în jurul orașelor mari din România”, care a fost validat de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) și transmis către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).

ARF susține că obiectivul principal este introducerea trenurilor de mers cadențat în jurul și între marile orașe din România printr-o „abordare integrată a transportului de persoane de tip navetă (distanță redusă) cu transportul de persoane pe distanțe medii și lungi, coroborat cu o mai bună definire a obligației de serviciu public în transportul feroviar public de călători la nivel național ce include stabilirea obligației de serviciu public de transport feroviar public de călători pentru perioada decembrie 2027 – decembrie 2042”.

Firma care va câștiga licitația va avea drept sarcini:

 • Colectarea de date noi din teren prin realizarea unor chestionare de trafic.
 • Actualizarea Modelului Național de Transport (MNT) cu date socio-economice și de transport la nivelul anului de bază 2023, detalierea MNT pentru poli de creștere și cei de dezvoltare urbană, precum și a principalelor legături feroviare între poli de dezvoltare – orașele reședință județ.  Reamintim că un contract cu obiectul actualizarea Modelului Național de Transport a fost încheiat cu cel mult doi ani în urmă și că una dintre firmele interesate de licitația din prezent este tocmai cea care acum doi ani a predat un studiu privind acest MNT.
 • Stabilirea parametrilor specifici, verificarea capacității de infrastructură și simularea costurilor și veniturilor pentru serviciile de transport feroviare.
 • Stabilirea mersului cadențat în transportul feroviar pentru fiecare polii de creștere și de dezvoltare și orașele mari și reședințele de județ apropiate.
 • Punerea la dispoziția ARF a unei licențe pentru software-ul de planificare și modelare în transporturi.
 • Instruire personal ARF pentru operarea software-ului de planificare și modelare în transporturi pentru utilizarea MNT.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Investiții de 63 de Milioane Euro pentru transformarea urbană și promovarea turismului durabil în Regiunea Nord-Est

Mersul cadențat va reflecta cererea de mobilitate a populației României, din fiecare municipiu și județ supuse analizei, la o cadență adecvată, pe o perioadă de 15 ani. Proiectarea acestei obligații de serviciu public se va face pe baza Modelului Național de Transport care va fi îmbunătățit prin creșterea rezoluției spațiale a sistemului de zonificare și a rețelei de transport pentru toate modurile de transport și actualizarea la ultimul an fiscal încheiat. Rutele de circulație pentru care se va acorda, de la bugetul de stat, compensația pentru obligația de serviciu public vor fi stabilite pe baza analizei și a estimărilor cererii de mobilitate la nivel național. Pentru a realiza această activitate, analiza cererii se va efectua prin dezvoltarea și implementarea instrumentelor și a metodologiei pentru stabilirea volumului de călători la nivel național, agregat de la nivel de rută de transport/linie CF/OTF.

Criteriile minime care vor fi luate în considerare la stabilirea OSP sunt următoarele:

• Numărul de călători ce utilizează modul de transport feroviar;

 • Strategiile și calendarul de începere/finalizare al proiectelor mari de infrastructură de transporturi planificate pe teritoriul României;

 • Amplasarea stațiilor CF și elementele infrastructurii feroviare;

• Frecvența serviciului de transport;

 • Zona de captare;

• Numărul potențial de călători (inclusiv cei atrași de la alte moduri de transport);

 • Viteza medie;

 • Rute/Moduri alternative de deplasare;

• Prețul titlurilor de transport.

Instrumentele necesare și metodologia pentru a stabili volumul de călători la nivel de rută de transport/linie și operator de transport se vor baza pe Modelul Național de Transport, implementat în software-ul de planificare și modelare în transporturi, actualizat și detaliat corespunzător. 

Moldova Invest îți recomandă și ...   Investiții record în educație în Dorohoi! Școli și grădinițe, modernizate cu fonduri europene

Model Național de Transport, la doi ani după un altul

Mersul cadențat trebuie să reflecte cererea de mobilitate a populației din fiecare pol de creștere analizat, la o cadență adecvată, pe o perioadă de cel puțin zece ani.

Orașele vizate sunt:

București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanta, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad, Pitești, Sibiu, Bacău, Târgu Mureș, Baia Mare, Buzău, Botoșani, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea.

Valoarea totală a proiectului este de 15.917.981 lei, fără TVA. Aceasta este media făcută de ARF între sumele propuse de două firme/asocieri interesate in procedura de consultare a pieței. Prima dintre acestea, respectiv PTV Group/Elsol a propus un preț cu 30% mai mic, cuprins între 10,5 milioane lei și 11,5 milioane lei. A doua firmă interesată de procedură, respectiv AV Transport Planning SRL este cea care acum doi ani a realizat un Model Național de Transport asemănător.

Acum a propus un preț dublu față de prima, de 20,33 milioane lei. Este interesant dacă această firmă va reuși să micșoreze cu cinci milioane de lei din oferta sa pentru a participa la licitație și motivul pentru care ARF a majorat cu cinci milioane de lei valoarea estimativă peste cea mai ieftină propunere primită.

În condițiile în care prețul contează doar în pondere de 60%, iar AV Transport Planning are experiență similară, firma ar putea câștiga și acest contract, deși în aceasta fază a cerut dublu față de prima.

Factorii de evaluare şi ponderea acestora sunt:

 • 60% – Componenta financiară;
 • 8% – Experiența concretizată în numărul de proiecte în care respectivul expert (manager de proiect) a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
 • 6% – Experiența concretizată în numărul de proiecte în care respectivul expert (Expert modelare transport de călători) a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
 • 6% – Experiența concretizată în numărul de proiecte în care respectivul expert (Inginer trafic feroviar) a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
 • 10% – Durata prevazută pentru fiecare activitate care este necesară a ofertantului pentru realizarea sarcinilor;
 • 10% – Resursele (umane și materiale) Identificate /necesare pentru realizarea corespunzătoare fiecărei activități.
 • Criteriul de atribuire este dat de cel mai bun raport calitate-cost.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Piața energiei în criză: Canicula și conflictele din Ucraina duc la prețuri record în România și Europa

Finanţarea proiectului este asigurată prin Programul Transporturi (PT) 2021 – 2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 12.08.2024, ora 15:00. Se pot solicita clarificări cu maximum 20 de zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor. Ofertele se transmit în limba română, iar moneda de referinţă este RON.

Proiectul va fi finanțat în cadrul Programului Transporturi (PT) 2021 – 2027 și din bugetul de stat, conform programelor de investiții publice aprobate. Obiectivele specifice includ actualizarea datelor socio-economice și de transport necesare pentru optimizarea serviciilor feroviare, precum și instruirea echipei ARF pentru gestionarea eficientă a proiectului.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Botoșani

To Top