Connect with us

ADR Chișinău și C.A.P.D.R. Iași, colaborare transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității administrative în dezvoltarea regională

FB IMG 1707574873070 - Moldova Invest

Iași

ADR Chișinău și C.A.P.D.R. Iași, colaborare transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității administrative în dezvoltarea regională

FB IMG 1707574890111 - Moldova InvestIeri, 9 februarie 2024, ADR mun. Chișinău în parteneriat cu Centru de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale (C.A.P.D.R) Iași au aplicat la proiectul „Bune practici și transfer de cunoștințe pentru întărirea capacității administrative în politica de dezvoltare regională între România și Republica Moldova” (REG RO-MD), care este deschis de BRCT Iași, Interreg VI-A Next România- Republica Moldova

Programul Interreg Europe 2021-2027 reprezintă o inițiativă de cooperare interregională cofinanțată de Uniunea Europeană, având ca obiectiv sprijinirea guvernelor locale, regionale și naționale din întreaga Europă în elaborarea și implementarea unor politici mai eficiente. Acesta promovează crearea unui mediu și a unor oportunități pentru partajarea soluțiilor la problemele de dezvoltare regională, facilitând totodată schimbul de bune practici și procesul de învățare în domeniul politicilor.

FB IMG 1707574873070 - Moldova Invest

Ținând cont de faptul că ADR mun. Chișinău este o instituție nou creată, această conlucrare va oferi oportunitatea de a prelua bunele practici și de a acumula experiență în scrierea și atragerea proiectelor finanțate de UE. Mai mult de atât, prin cooperarea cu CADPR Iași, ADR mun. Chișinău va putea asimila și implementa proiecte de succes. Experiența partenerului CADPR în înțelegerea realităților socio-economice și în implicarea actorilor cheie în diverse proiecte europene va spori capacitatea instituțională ADR Chișinău de atragere a fondurilor europene și implementării de proiecte.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Terminalul T4 de la Aeroportul Internațional Iași, operațional de la 31 Martie pentru zborurile Schengen. Valoarea investiției, 90 de milioane de euro

Acțiunile planificate în cadrul proiectului sunt:

 • activități comune de analiză, evaluare, validare a managementului organizațional existent în cadrul ADR mun. Chișinău;
 • Cursuri comune de formare;
 • conceperea unui plan de măsuri pentru îmbunătățirea management organizațional;
 • ședințe de lucru tematice, schimburi de experiență;
 • operaționalizare unei platforme on-line pentru colectarea propunerilor, prioritizarea inițiativelor și realizarea parteneriatelor;
 • achiziționarea de mobilier și echipamente pentru operaționalizarea ADR mun. Chișinău.

FB IMG 1707575555857 - Moldova Invest

Implementarea în comun a acestui proiect va asigura:

 • Partajarea cunoștințelor și expertizei: Entitățile vor schimba cunoștințe valoroase, experiențe și cele mai bune practici, ceea ce poate duce la soluții mai eficiente și inovatoare pentru provocările comune. Acest schimb de practici favorizează învățarea și dezvoltarea capacităților părțile implicate.
 • Eficientizarea utilizării resurselor: Colaborarea transfrontalieră va permite gruparea resurselor, inclusiv financiare, umane și tehnologice, conducând la o utilizare mai eficientă și eficace a resurselor. Aceasta va duce la eficientizarea costurilor și la îmbunătățirea rezultatelor proiectului, minimizând riscurile partajate.
 • Alinierea politicilor și reglementărilor: Entitățile vor lucra împreună pentru a armoniza politicile și reglementările, ceea ce va spori facilitarea comerțului, investițiilor și circulația persoanelor și a bunurilor. Această aliniere va reduce barierele birocratice și va crea un mediu mai prietenos pentru dezvoltarea economiei regiunii mun. Chișinău.
 • Valorificarea sprijinului internațional: Proiectele transfrontaliere atrag atenția și sprijinul organizațiilor internaționale și donatorilor, oferind resurse și expertiză suplimentare.
 • Promovarea Cooperării Internaționale: Proiectele transfrontaliere facilitează cooperarea între țări și regiuni, creând o platformă pentru schimbul de resurse, expertiză și informații.
 • Sporirea gradului de absorbție a fondurilor europene: Procesul de absorbție a fondurilor europene implică o gestionare eficientă a proiectelor și a resurselor financiare. Astfel, în procesul de aderare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ADR mun. Chișinău are oportunitatea de a-și consolida capacitatea administrativă și de a dezvolta competențe în domeniul managementului de proiecte, oferite și puse la dispoziție de către UE.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Danemarca anunță investiții de 6 milioane de Euro în reforme pentru Republica Moldova, în contextul inaugurării Ambasadei din Chișinău

Proiectul transfrontalier va îmbunătăți cooperarea între țări și regiuni, creând o platformă de comunicare și pentru schimb de resurse, expertiză și informații.


OM... Cu aripi fragile de fluture

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Iași

To Top