Connect with us

DECLARAȚII de AVERE 2022 | Maricel POPA, senator PSD IAȘI

MARICEL POPA - Moldova Invest

Iași

DECLARAȚII de AVERE 2022 | Maricel POPA, senator PSD IAȘI

O analiză Moldova Invest: Cât de bine realizați financiar sunt aleșii locali din regiunea MOLDOVA?“

Moldova Invest a analizat în permanență activitatea Parlamentarilor, Primarilor și a Președinților de Consilii Județene din regiunea Moldovei, dar oare cât de bogați sunt aleșii locali din județele Moldovei?!?

Vom afla împreună, din analiza declarațiilor de avere / declarațiilor de interese completate și depuse de către cei pe care i-am ales să ne reprezinte.

Pe baza declarațiilor de avere, Moldova Invest va realiza și un TOP al AVERILOR pe care le dețin CEI mai BOGAȚI ALEȘI din Regiunea MOLDOVEI!


SENATOR PSD DE IAȘI: MARICEL POPA

popa iasi - Moldova Invest

Senatorul PSD de Iaşi Maricel Popa pare a fi genul de ales local căruia nu-i ajunge indemnizaţia de parlamentar şi este dispus să presteze şi alte activităţi pentru a-şi completa veniturile. Inclusiv cu tichete de masă. Dar până să ajungem la venituri, vom vedea cum stă cu terenurile şi casele, conform declaraţiei de avere.

Maricel Popa a declarat cinci terenuri. În ordinea dobândirii: unul intravilan, “minuscul”, cumpărat în 1991, de doar 4,32 metri pătraţi. În 2004 a cumpărat un al doilea teren, agricol, în localitatea Comarna, din judeţul Iaşi, în suprafaţă de 9.000 de metri pătraţi.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Licitația de 10 milioane de euro pentru serviciile de dirigenție de șantier la Spitalul Regional de Urgențe Iași, reevaluată în urma contestațiilor

Alte trei terenuri au fost dobândite, în urma unei moşteniri în 2012. Unul în Comarna de 26.400 de metri pătraţi, al doilea în aceeaşi localitate, de 4.200 de metri pătraţi şi un al treilea, intravilan, de 6.076 de metri pătraţi. Toate trei terenurile le deţine în cotă de ½.

În 1991 a cumpărat un apartament în Iaşi de 76,58 de metri pătraţi, iar în 2012, anul cu moştenirea, a dobândit şi o casă de locuit de 80 metri pătraţi, în Comarna, pe care o deţine în cotă de ½.

Nu are autoturisme, dar “compensează cu bijuterii şi tablouri. Astfel între 1985 şi 2015 a adunat bijuterii cu o valoare estimată de 11.000 euro, dar şi tablouri, adunate între 1985 şi 2012, în valoare estimată de 40.000 de euro.

Are conturi la Banca Transilvania şi Alpha Bank. La prima instituţie bancară are două conturi, cu solduri la zi de 24.526,97 lei, respectiv 12.587, 99 lei. Contul de la Alpha Bank are sold la zi de 9.595 lei.

Şi ajungem la plasamente, care nu sunt deloc puţine. La SC OMEGA IS COMUNICATIONS SRL, 474 acţiuni, cu o valoare de 4.740 lei. La SC CERTIND SA, 120 de acţiuni în valoare de 14.400 lei, iar la SC TEHNOTON ELECTRONICS SRL 80 de acţiuni în valoare de 800 lei.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Liderii europeni se reunesc la Iași pentru a dezbate viitorul economiei sociale, în cadrul Conferinței Europeane "Enterprising for Tomorrow"

popa plasamente - Moldova Invest

În plus, 70 de acţiuni la SC OMEGA TEHNOTON DISTRIBUTION SRL în valoare de 700 lei, un “mizilic” de 10 acţiuni în valoare de 100 lei, la SC TEHNO PACK SRL, şi un altul de 14 acţiuni, de 140 lei la SC COMPANIA DE AVIAŢIE OMEGA TEHNOTON SRL.

Tot 14 acţiuni, tot în valoare de 140 lei, deţine şi la SC OMEGA MOD SRL, iar la SC AUGUSTUS SRL are 580 de acţiuni, în valoare de 5.800 lei.

Mai este evidenţiat un împrumut acordat în nume personal, beneficiar o persoană fizică, iar valoare de 55.800 euro. Stingher, apare şi un credit, la SC VITALEF SA, contractat în 2013 şi scadent în 2022, valoarea fiind de 82.921 lei.

Şi iată că am ajuns şi la venituri: 134.328 lei din indemnizaţia de senator. La care se adaugă: de la SC AUGUSTUS SRL – 10.644 lei, de la SC VITALEF SA – 25.228 lei, dar şi tichete de masă de 2.540 lei. De la OMEGA TEHNOTON CONSTRUCT – 6.501 lei. Iar ca dividende, de la SC CERTIND SA, 79.698 lei.

Soţia, Mihaela Popa, a contribuit şi ea la veniturile familiei: 35.100 lei şi 155.100 lei, din administrare, respectiv management la SC TEHNOTON SA.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Construirea Sălii Polivalente din Iași, APROBATĂ! Investiție de 96 de milioane de euro

Interese, nu glumă

Şi trecem la declaraţia de interese. Despre acţiunile dobândite am vorbit, aşa că trecem la rubrica “Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar”.

La această rubrică, Maricel Popa a menţionat: SC CERTIND SA – 425 de contracte cu autorităţi publice, valoare totală 530.000 de euro; SC OMEGA TEHNOTON CONSTRUCT SRL – şapte contracte cu USAMV “Ion Ionescu de la Brad în valoare totală de 40.214,99 lei.

Apoi, aceeaşi societate un contract cu o parohie în valoare de doar 300 lei, dar şi altele, la fel de “minore, de câteva sute de lei cu Inspectoratul Şcolar Iaşi, DSV Iaşi şi Prefectura Iaşi.

Cât priveşte SC VITALEF SA IAŞI, societatea se evidentiază clar cu o ofertă de închiriere imobil cu Poşta Română, valoarea fiind de 307.156,81 euro pentru patru ani.


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Iași

To Top