Connect with us

APIA – Finanțarea pentru intervențiile din sectorul apicol în anul 2024. Se pot depune cereri de plată până la 31 iulie

apicultori - Moldova Invest

Național

APIA – Finanțarea pentru intervențiile din sectorul apicol în anul 2024. Se pot depune cereri de plată până la 31 iulie

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

APIA  – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că până la data de 31 iulie 2024 inclusiv, potențialii beneficiari pot depune cererile de plată și documentele necesare pentru intervențiile din sectorul apicol 2024, parte din Planul Strategic PAC 2023-2027. Aceste intervenții sunt finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat.

Solicitanții trebuie să depună o singură cerere de plată la Centrele APIA, fie direct, fie prin intermediul unei persoane împuternicite notarial sau a reprezentantului legal. Cererea trebuie să fie însoțită de documentele justificative necesare. Formularele cererilor de plată pot fi descărcate de la următorul link: Formulare cereri de plată apicultură 2024.

APIA a pus la dispoziția beneficiarilor toată formularistica și documentația necesară pentru implementarea intervențiilor în sectorul apicol.

Cheltuielile aferente intervențiilor apicole trebuie efectuate în perioada 1 ianuarie – 31 iulie inclusiv a anului de cerere.

Este important de menționat că solicitanții care au efectuat achiziții de produse sau servicii înainte de publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 228 din 10 iunie 2024, trebuie să respecte condițiile de eligibilitate specificate în ghidul solicitantului “Sprijin financiar pentru intervențiile aferente sectorului apicol din cadrul planului strategic PAC 2023-2027” ISA-PS 2023, ediția I. Ghidul poate fi consultat accesând următorul link: Ghid solicitant apicultură 2023.

Moldova Invest îți recomandă și ...   România desfășoară nouă programe operaționale în perioada 2021-2027. Statistica fondurilor europene, clasamentul pe județe

Pentru anul 2024, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) alocă un sprijin financiar în valoare de 12.163.260 euro pentru intervențiile în sectorul apicol, conform Planului Strategic PAC 2023-2027. Aceste fonduri sunt distribuite astfel: 50% din contribuția Uniunii Europene și 50% din contribuția României, din bugetul de stat.

Cursul de schimb pentru plățile din 2024 este stabilit la 4,9756 lei pentru fiecare euro.

Plățile vor fi efectuate de către APIA după ce vor fi finalizate controlul administrativ al cererilor de plată, controlul la fața locului, centralizarea sumelor eligibile conform planificării și plafonului alocat pentru fiecare intervenție, conform prevederilor Planului Strategic PAC 2023-2027. Suma exactă eligibilă pentru fiecare cerere de plată va fi determinată în funcție de aceste criterii.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Companiile de asigurări au acordat despăgubiri de 7 milioane de lei pentru călătoriile anulate anul trecut

Solicitanții sunt obligați să păstreze și să archiveze toate documentele relevante pentru intervențiile aferente sectorului apicol din perioada 2023-2027 timp de cel puțin 5 ani de la întocmirea acestora.

În anul 2024, sectorul apicol beneficiază de mai multe tipuri de intervenții finanțate prin Planul Strategic PAC 2023-2027, gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Iată principalele intervenții disponibile:

A. Intervenții apicole pentru formele asociative:

  1. Promovare, comunicare și marketing pentru apicultură și produsele apicole.
  2. Investiții în echipamente pentru procesarea cerii și ambalarea mierii.

B. Intervenții apicole pentru apicultori:

  1. Combaterea bolilor stupilor, cu achiziții de produse medicinale veterinare.
  2. Investiții în active corporale și necorporale pentru raționalizarea transhumanței, inclusiv achiziționarea de cutii noi, accesorii apicole, unelte de apicultură, vehicule tractabile și echipamente de încărcare-descărcare a stupilor.
  3. Repopularea stupilor și îmbunătățirea albinelor, prin achiziționarea de mătci și/sau familii de albine și accesorii de către stupinele de elită/multiplicare.
  4. Sprijinirea laboratoarelor pentru analiza produselor apicole și a factorilor care afectează albinele, inclusiv decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri pentru atestarea calității mierii.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Autoritatea pentru Digitalizarea României a anunțat lansarea procedurii de evaluare a eligibilității pentru IMM-uri

Toate intervențiile sunt reglementate conform legislației în vigoare, inclusiv Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022 și Ordinul nr. 105/2023, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc criteriile de eligibilitate, documentele justificative necesare și condițiile de implementare.

Pentru detalii suplimentare și pentru depunerea cererilor de plată, solicitanții pot accesa informațiile pe site-ul APIA la secțiunea dedicată măsurilor de piață pentru apicultură în anul 2024: APIA – Măsuri de piață – Apicultură – Anul 2024.

Legislația specifică care reglementează implementarea acestor intervenții include Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022 și Ordinul nr. 105/2023, completat și modificat prin OMADR nr. 228/05.06.2024, care stabilesc criteriile de eligibilitate, documentele justificative necesare și condițiile de implementare pentru sprijinul financiar acordat în sectorul apicol în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.

 


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Național

To Top