Connect with us

Finanţare record, de 2,25 miliarde lei, pentru investiţii în industrii cu impact major pentru economia România

economia romaniei - Moldova Invest

Național

Finanţare record, de 2,25 miliarde lei, pentru investiţii în industrii cu impact major pentru economia România

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Guvernul României a aprobat, joi, la propunerea Ministerului Finanțelor, o schemă de ajutor de stat care prevede finanțarea nerambursabilă pentru investiții cu impact major în economia românească, ale căror costuri eligibile depășesc 50 milioane lei.

„Scopul demarării schemei este să stimuleze creșterea economică prin sprijinirea investițiilor în tehnologii noi și sustenabile și, totodată, să încurajeze dezvoltarea antreprenorială. De asemenea, impactul social al schemei este unul important pe termen lung, având în vedere că proiectele finanțate prin schema de ajutor de stat vor duce la dezvoltarea activităţilor economice ale întreprinderilor situate în regiunile mai puțin dezvoltate, utilizarea produselor şi serviciilor oferite de furnizorii locali”, se transmite în comunicatul transmis de Ministerul de Finanțe.

Ministerul a transmis că suma totală alocată pentru această schemă de ajutor este de 2,25 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 450 milioane euro. Acordurile de finanțare vor fi emise până la 31 decembrie 2026, iar plata ajutorului de stat se va realiza în perioada 2025-2032.

„După ce la data de 31 decembrie a expirat valabilitatea celor două scheme de ajutor de stat instituite în baza regulamentului regional, mediul de afaceri a exprimat în mai multe rânduri necesitatea aplicării în continuare a schemelor de ajutor de stat care finanţează active. Tocmai de aceea am venit cu această propunere, pentru a susține acele proiecte de investiţii de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoare de activitate de vârf, care pot constitui o sursă a unui transfer de tehnologie semnificativ. Mizăm că prin această alocare de 2,25 miliarde lei, antreprenorii locali devin catalizatori ai dezvoltării regionale. În același timp, inovația devine monedă de schimb, fiind un impuls pentru revitalizarea industriilor tradiționale, prin integrarea tehnologiilor noi și sustenabile. Mai mult, este o metodă prin care atragem investiții străine și contribuim la balanţa import/export a României, mare parte din producţia realizată în urma acestor investiţii fiind destinată exportului”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Antibiotice Iași va distribui dividende de 30 milioane lei. Cât va încasa Ministerul Sănătății?

Cine poate aplica pentru schema de ajutor de stat

Pot fi beneficiarii ajutorului de stat, întreprinderile care îndeplinesc următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

I. Criterii generale

  • Să fie înregistrate potrivit Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Să realizeze o investiţie iniţială în România, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile prevăzute de schema de ajutor de stat în anexa nr.1;
  • Să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
  • Să nu se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii și să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
  • Să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
  • Să nu efectueze o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Guvernul a anunțat o schemă de ajutor de stat de 3 miliarde de euro în domeniul energiei regenerabile

„Suplimentar, pentru întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat, pentru a putea accesa ajutorul de stat, trebuie să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate și capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat. Totodată, pentru a fi eligibili, în plus față de criteriile generale, întreprinderile nou-înfiinţate trebuie să aibă capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și să nu aibă acționari care deţin sau au deţinut în România în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o întreprindere cu acelaşi obiect de activitate pentru care solicită finanţare”, se mai transmite în comunicat.

II. Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiții:

a) să fie considerate investiții inițiale (unitate nouă/extindere/diversificare/schimbare fundamentală) sau investiții inițiale care creează o nouă activitate economică (unitate nouă/diversificare în cazul județului Ilfov);
b) să aibă o valoare totală, fără TVA, a costurilor eligibile asociate investiției inițiale, de minimum 50 milioane lei;
c) să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
d) să îndeplinească condiția referitoare la efectul stimulativ;
e) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de schemă;
f) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Deficitul bugetar a revenit la normal, după primele trei luni

Conform ministerului, înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se va desfășura în cadrul unor sesiuni anuale, care sunt anunțate cu cel puțin 60 de zile lucrătoare înainte de începerea acestora. Fiecare sesiune are o durată de 30 de zile lucrătoare.

Cererile de acord pentru finanțare depuse în timpul unei sesiuni sunt evaluate pe baza unui punctaj și sunt ordonate descrescător. Analiza acestor cereri se efectuează în limita bugetului alocat pentru sesiunea respectivă. Dacă sunt îndeplinite toate condițiile și criteriile de eligibilitate, cererile pot fi aprobate și beneficiarii pot primi acordul pentru finanțare. În caz contrar, se emite o scrisoare de respingere.

Plata ajutorului de stat este efectuată după ce cheltuielile eligibile au fost efectuate în conformitate cu acordul pentru finanțare, fie parțial, fie integral, în limitele creditelor bugetare aprobate pentru acest scop.

Ajutorul de stat este acordat pe baza unor cheltuieli eligibile, care pot include construcția de noi facilități, achiziția de echipamente și active necorporale. Este important de menționat că activele legate de investiție trebuie să fie noi.

Această schemă de ajutor de stat se conformează cadrului normativ european în vigoare până la data de 31 decembrie 2026 și urmărește stimularea investițiilor cu un impact semnificativ în economia României.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Național

To Top