Connect with us

Ion ȘTEFANOVICI: Departamentele C.A.P.D.R. functionează pe principiul „De la dezvoltare regională, la prosperitate națională!”

ion stefanovici capdr 1 - Moldova Invest

Național

Ion ȘTEFANOVICI: Departamentele C.A.P.D.R. functionează pe principiul „De la dezvoltare regională, la prosperitate națională!”

Scopul C.A.P.D.R.: conceperea și implementarea programelor regionale necesare susținerii politicii de dezvoltare regională în vederea reducerii disparităților economice și sociale existente între regiunile României și regiunile celorlalte state membre ale UE

Centralizarea și regionalizarea sunt două abordări diferite în ceea ce privește organizarea și guvernarea unui stat. Ele implică distribuția puterii și autorității între nivelurile central și regional, precum și modul în care sunt luate deciziile și administrate resursele.

Centralizarea se referă la concentrarea puterii politice și administrative la nivel central, în guvernul național sau într-o autoritate centrală puternică. Acest mod de administrare a unei țări este în continuare foarte prezent în unele țări est-europene printre care se numără, în mod categoric și România.

ion stefanovici capdr 1 - Moldova Invest

Într-un sistem centralizat, precum cel românesc, deciziile majore sunt luate la nivel central și se aplică în mod uniform în întreaga țară

Regiunile sau unitățile administrative locale au o autonomie redusă și depind în mare măsură de deciziile și resursele furnizate de guvernul central. Acest model poate asigura o coordonare mai eficientă și o aplicare coerentă a politicilor în întreaga țară, dar poate duce la o lipsă de flexibilitate și de adaptabilitate la nevoile și particularitățile regionale. Din păcate însă, politica ultimilor 33 de ani din România a infirmat prin perspectiva rezultatelor, flexibilitatea – eficiența – coerența deciziilor luate în sistem centralizat!

Regionalizarea, pe de altă parte, implică delegarea unor responsabilități și puteri mai mari către nivelurile regionale sau locale.

Într-un sistem regionalizat – în sensul prezentelor ADR-uri, există o autonomie mai mare a regiunilor în luarea deciziilor și administrarea resurselor lor

Aceasta poate permite o mai mare adaptabilitate și flexibilitate la nivel regional, promovând dezvoltarea economică și socială în regiuni și comunități mai mici.

Rolul dezvoltării regionale în sensul funcționalității C.A.P.D.R. (Centrul de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale) este de a asigura echilibrul și progresul în regiunile României. Dezvoltarea regională se referă la planificarea și implementarea unor politici, strategii și proiecte specifice care au ca scop stimularea creșterii economice și sociale în diferitele regiuni, reducerea disparităților și inegalităților regionale, și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii acestora.

Iată câteva roluri importante ale dezvoltării regionale:

 1. Reducerea disparităților economice și sociale: Dezvoltarea regională se concentrează pe reducerea discrepanțelor economice și sociale dintre regiuni. Unele regiuni pot fi mai dezvoltate decât altele și pot beneficia de infrastructură mai bună, servicii publice, oportunități de angajare și educație superioară. Prin implementarea unor politici și proiecte specifice, se încearcă reducerea acestor diferențe și asigurarea unei dezvoltări echilibrate în întreaga țară.
 2. Stimularea creșterii economice: Dezvoltarea regională promovează creșterea economică în regiuni mai puțin dezvoltate sau în zonele rurale. Acest lucru se realizează prin atragerea investițiilor, crearea de locuri de muncă, sprijinirea antreprenoriatului local și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru a susține activitățile economice. Prin stimularea creșterii economice regionale, se poate îmbunătăți nivelul de trai și se pot crea noi oportunități pentru locuitorii din acele regiuni.
 3. Utilizarea resurselor regionale: Fiecare regiune are propriile sale resurse naturale, culturale și umane. Dezvoltarea regională își propune să valorifice aceste resurse și să le utilizeze într-un mod sustenabil pentru a susține dezvoltarea economică și socială. De exemplu, în regiunile agricole se poate promova agricultura și agroturismul, în timp ce în regiunile cu resurse naturale abundente se pot dezvolta industrii specifice, cum ar fi prelucrarea lemnului sau turismul ecologic.
 4. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice: Dezvoltarea regională implică îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor publice în regiuni, cum ar fi transportul, comunicațiile, educația, sănătatea și accesul la servicii sociale. O infrastructură adecvată și servicii publice de calitate sunt esențiale pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării economice și sociale și pentru a atrage investiții în regiuni.
 5. Promovarea cooperării regionale: Dezvoltarea regională implică adesea cooperarea și colaborarea între diferitele regiuni ale unei
Moldova Invest îți recomandă și ...   Europa a cheltuit mai mult pe drumuri decât pe căi ferate în ultimii 25 de ani. Totuși, aceste 10 țări au sfidat tendințele

Principiul regionalizării în Europa se bazează pe ideea de a împărți puterea și autoritatea între nivelurile central, regional și local, într-un mod care să promoveze autonomia și dezvoltarea regională

Există diverse abordări și modele de regionalizare în diferite țări europene, iar gradul de autonomie și putere acordat regiunilor poate varia

Iată câteva principii cheie asociate cu regionalizarea în Europa:

 1. Subsidiaritatea: Acest principiu prevede că deciziile trebuie luate la cel mai apropiat nivel posibil de cetățeni. Astfel, responsabilitățile și competențele sunt delegate regiunilor sau unităților administrative locale, în funcție de capacitatea lor de a gestiona anumite aspecte. Aceasta implică o descentralizare a puterii și o implicare mai mare a comunităților locale în procesul de luare a deciziilor.
 2. Autonomia regională: Regionalizarea în Europa are ca scop acordarea unui nivel semnificativ de autonomie regiunilor în ceea ce privește administrarea internă, luarea deciziilor și gestionarea resurselor lor. Aceasta poate include autonomie legislativă, fiscală, administrativă și culturală. Autonomia regională permite regiunilor să dezvolte politici și programe specifice care să răspundă nevoilor și caracteristicilor lor specifice.
 3. Cooperarea interregională: Regionalizarea în Europa încurajează cooperarea și colaborarea între regiuni în vederea promovării dezvoltării economice, sociale și culturale. Aceasta poate implica schimbul de bune practici, proiecte comune, dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere și inițiative de creștere a comerțului și mobilității între regiuni.
 4. Participarea cetățenilor: Regionalizarea urmărește implicarea cetățenilor și a comunităților locale în procesul de luare a deciziilor. Aceasta se realizează prin consultarea cetățenilor, organizarea de dezbateri și consultări publice și promovarea democrației la nivel regional și local. Participarea cetățenilor este esențială pentru a asigura legitimitatea și transparența procesului de regionalizare.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Parlamentul European a aprobat un sprijin financiar de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina

Abordările de regionalizare pot varia în funcție de țară și context

Există state care au adoptat un model mai federal, cu regiuni cu puteri extinse, cum ar fi Germania sau Spania, în timp ce altele au adoptat un model mai unitar, cu un nivel redus de autonomie regională. Procesele de regionalizare pot fi și dinamice, cu modificări și ajustări în funcție de nevoile și aspirațiile politice ale diferitelor regiuni.

Există mai multe modele de regionalizare în Europa, fiecare țară adoptând un sistem specific în funcție de istorie, geografie, diversitatea culturală și politică. Iată câteva exemple de modele de regionalizare în Europa:

 1. Modelul federal: Acest model este adoptat de țări precum Germania, Austria, Belgia și Elveția. În aceste state, puterea este împărțită între nivelul central și regiuni federale, care au o autonomie semnificativă și propriul guvern și legislație. Aceste regiuni federale, cum ar fi landurile germane sau landurile austriece, au puteri legislative și administrative extinse și gestionează o gamă largă de competențe.
 2. Modelul unitar descentralizat: Acest model este adoptat, de exemplu, de Spania, Italia și Franța. În acest caz, puterea este distribuită între nivelul central și unitățile administrative regionale. Aceste regiuni, cum ar fi comunitățile autonome din Spania sau regiunile din Italia, au un nivel variabil de autonomie și competențe, iar nivelul lor de autonomie este determinat prin lege. Ele au propriile guverne și organe legislative, dar puterea centrală menține controlul asupra anumitor aspecte cheie, cum ar fi apărarea sau politica externă.
 3. Modelul regionalizării în țări mai mici: În țări mai mici, cum ar fi Olanda, Danemarca sau Luxemburg, modelul de regionalizare se bazează pe divizarea țării în regiuni administrative mai mici. Aceste regiuni au competențe limitate și nu beneficiază de un nivel ridicat de autonomie în comparație cu modelele federale sau descentralizate.
 4. Modelul regionalizării în țări post-comuniste: În țările care au trecut prin tranziția de la comunism la democrație, cum ar fi Polonia, România sau Cehia, procesul de regionalizare a fost mai complex. Aceste țări au introdus diviziuni administrative la nivel regional, cum ar fi voievodatele în Polonia sau județele în România, dar nivelul de autonomie al acestor regiuni poate varia considerabil.
Moldova Invest îți recomandă și ...   289,4 milioane de lei, alocați extinderii și modernizării drumurilor comunale și strategice din județul Vaslui

În Polonia, structura administrativă actuală împarte țara în 16 voievodate (unități administrative regionale), fiecare cu propriul său guvern și organ legislativ

Voievodatele sunt responsabile de gestionarea unor aspecte precum dezvoltarea regională, infrastructura, educația și protecția mediului. Cu toate acestea, nivelul de autonomie al voievodatelor este considerat relativ limitat în comparație cu alte țări europene.

De-a lungul anilor, au existat discuții și propuneri de reformă a sistemului regional în Polonia. Acestea includ propuneri de a crește nivelul de autonomie regională și de a redistribui puterea între nivelurile central și regional. Unele voci au susținut ideea creării unor regiuni mai mici și mai autonome, în timp ce alții au promovat consolidarea voievodatelor existente.

Cu toate acestea, implementarea unei reforme regionale majore în Polonia este un proces complex, care implică schimbări constituționale și consens politic. Este necesară o evaluare atentă a impactului potențial al unei astfel de reforme asupra structurii politice, economice și sociale a țării.

Funcționalitatea Departamentelor C.A.P.D.R.

DEPARTAMENTELE C.A.P.D.R.

 1. Relații Internaționale și Comerț Exterior (RICE)
 2. Educație și Tineret
 3. Cultură și Artă
 4. Sănătate
 5. Relația România – Republica Moldova
 6. Finanțări
 7. Sport
 8. Cooperare Legislativă

Departamentele C.A.P.D.R. sunt gândite astfel încât să asigure în mod concret sistemul de cooperare între județele unei Regiuni dar și între România și Republica Moldova.


OM... Cu aripi fragile de fluture

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Național

To Top