Connect with us

Reorganizarea Autorității Vamale Române, birourile și punctele vamale de la frontiera cu țările nonUE vor fi reformate

vama - Moldova Invest

Național

Reorganizarea Autorității Vamale Române, birourile și punctele vamale de la frontiera cu țările nonUE vor fi reformate

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Reorganizarea Autorității Vamale Române, birourile și punctele vamale de la frontiera cu țările nonUE vor fi reformate, după cum ne arată textul proiectului de OUG, inițiat de Ministerul Finanțelor.

Reorganizarea Autorității Vamale Române, birourile și punctele vamale de la frontiera cu țările nonUE vor fi reformate

Într-un demers menit să revitalizeze și să optimizeze funcționarea Autorității Vamale Române (AVR), Ministerul Finanțelor a inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) ce vizează reorganizarea acestei instituții. Printre reformele propuse se numără clasificarea și dotarea birourilor și punctelor vamale de la frontiera cu țările non-UE conform riscului fiscal, precum și alte modificări semnificative destinate personalului AVR.

Clasificarea și dotarea, o schimbare esențială

Unul dintre punctele centrale ale proiectului de OUG îl constituie clasificarea și dotarea birourilor și punctelor vamale în funcție de riscul fiscal și vamal. Acest proces presupune împărțirea acestora în trei categorii distincte, în conformitate cu un viitor Hotărâre de Guvern ce va stabili criterii specifice:

  1. Birouri/Puncte Vamale de Frontieră cu Risc Ridicat: Aceste puncte vor beneficia de echipamente suplimentare, precum scanere cu raze X pentru camioane și, acolo unde este necesar, pentru autoturisme, spații special amenajate pentru control și depozitare a mărfurilor, precum și camere de supraveghere pentru o monitorizare eficientă.
  2. Birouri/Puncte Vamale de Frontieră cu Risc Moderat: Aceste birouri și puncte vamale vor fi dotate într-un mod adecvat riscului pe care îl prezintă, asigurându-se că au resursele necesare pentru a face față provocărilor specifice.
  3. Birouri/Puncte Vamale de Frontieră cu Risc Mic: Aceste locații vor primi o atenție mai redusă în ceea ce privește dotările, având în vedere nivelul scăzut de risc asociat.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Chimcomplex dorește să-și reducă din costuri. Va aduce un CEO britanic

Modernizare și investiții în infrastructură

Pe lângă clasificare și dotare, proiectul de OUG propune instituirea unui program de modernizare și dezvoltare a infrastructurii vamale pentru perioada 2025 – 2030. Acest program, finanțat din bugetul de stat, vizează îmbunătățirea bazelor materiale ale birourilor și punctelor vamale, dotarea acestora cu echipamente moderne și crearea de spații special amenajate pentru activitățile specifice.

În cadrul reformei propuse, se prevede și înființarea Centrului Național de Analiză Imagistică Vamală, destinat analizei imaginilor obținute prin scanerele folosite de birourile vamale. De asemenea, se propun măsuri menite să combată activitățile ilicite de subevaluare a mărfurilor importate, prin intensificarea activităților de control pentru stabilirea corectă a valorii în vamă a acestora.

Măsuri disciplinare și de recrutare

Într-o notă de responsabilitate și transparență, proiectul de OUG propune și măsuri disciplinare riguroase, precum obligația de a declara sumele de bani și valorile deținute de către personalul vamal, precum și sancțiuni pentru consumul de alcool sau substanțe interzise în timpul programului de lucru.

Totodată, se propune un nou regulament pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul AVR, iar posturile temporare create în contextul unor evenimente precum conflictul dintre Rusia și Ucraina urmează să fie transformate în posturi permanente.

  1. Procesul de Recrutare și Încadrare: Procesul de ocupare a funcțiilor publice cu statut special din cadrul AVR (atât în aparatul central, cât și în structurile teritoriale) va suferi modificări semnificative conform unui nou regulament, anexat la proiectul de OUG. Cu toate acestea, se va face o excepție pentru ocuparea acestor funcții, permițându-se încadrarea absolvenților studiilor universitare de licență în domeniul vamal, desfășurate de instituții de învățământ superior.
  1. Transformarea Posturilor Temporare în Permanente: Cele peste 300 de posturi temporare înființate la nivelul AVR în contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina urmează să fie convertite în posturi permanente, asigurând astfel stabilitatea și continuitatea în cadrul instituției.
  1. Evaluarea Psihologică și a Integrității: Procesul de evaluare psihologică pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul AVR va consta într-o evaluare complexă a nivelului cognitiv, maturității socio-afective, conștiinciozității și rezistenței la stres, precum și într-o evaluare a integrității pentru a evalua tendințele către comportamente care ar putea afecta integritatea instituției.
  1. Transparență și Responsabilitate în Declararea Valorilor: Vameșii responsabili de supraveghere și control vor fi obligați să declare sumele de bani și valorile pe care le dețin la începerea activității, atât în bagaje, cât și în vehiculele pe care le utilizează. Structura de integritate a AVR va avea autoritatea de a verifica aceste declarații, iar orice abatere sau refuz de a le face va fi considerată o abatere disciplinară gravă, sancționată cu destituirea din funcția publică.
  1. Combaterea Consumului de Substanțe Interzise: Consumul de alcool sau substanțe stupefiante sau psihotrope în timpul programului de lucru al vameșilor sau prezența lor la locul de muncă în stare de ebrietate sau sub influența acestor substanțe va deveni o abatere disciplinară. Astfel, personalul AVR responsabil de verificarea integrității și securității în muncă va fi autorizat să efectueze teste printre vameși, iar refuzul sau sustragerea de la aceste teste va fi considerată o abatere gravă, atrăgând după sine răspunderea disciplinară.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică Strategia Energetică a României 2025-2035

În concluzie, reformele propuse pentru Autoritatea Vamală Română (AVR) reprezintă un pas semnificativ către consolidarea integrității, eficienței și transparenței în activitatea vameșilor și în funcționarea instituției în ansamblu. Prin introducerea unor noi reguli și proceduri, precum și prin consolidarea cadrului legal și instituțional, se urmărește îmbunătățirea calității serviciilor vamale și creșterea încrederii publicului în AVR.

Procesul de recrutare și încadrare este regândit pentru a asigura selecția și menținerea în funcție a personalului calificat și responsabil. Transformarea posturilor temporare în permanente aduce stabilitate și continuitate în cadrul instituției, în timp ce evaluarea riguroasă a psiho-integrității contribuie la selecționarea celor mai potriviți candidați pentru funcțiile publice cu statut special.

Moldova Invest îți recomandă și ...   225 de milioane de euro pentru reabilitarea, cât și construirea de noi unități școlare

În plus, măsurile de transparență și responsabilitate, precum declararea valorilor de către vameși și combaterea consumului de substanțe interzise, evidențiază angajamentul AVR față de respectarea normelor etice și legale, consolidând integritatea și credibilitatea instituției.

Prin aceste reforme, AVR se poziționează ca o instituție modernă, eficientă și responsabilă, capabilă să facă față provocărilor din domeniul vamal și să ofere un mediu sigur și transparent pentru comerțul internațional și pentru cetățeni.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Național

To Top