Connect with us

Subvenții APIA 2024 pentru plata pe hectar și animale. Condițiile care trebuiesc îndeplinite

Collage Maker 30 May 2023 09 12 AM 4182 - Moldova Invest

Național

Subvenții APIA 2024 pentru plata pe hectar și animale. Condițiile care trebuiesc îndeplinite

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

APIA a anunțat condițiile pentru ca fermierii să beneficieze de subvenții pe hectar și pe animale.

Fermierii care doresc să primească subvenții de la APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură) trebuie să îndeplinească o serie de condiții pentru a fi eligibili:

  • Să depună cererea de plată în termen. În acest an, campania de depunere a cererii unice se desfășoară între 4 aprilie și 7 iunie.
  • Să utilizeze un teren agricol cu suprafața minimă și/sau să dețină un efectiv minim de animale în exploatații cu cod ANSVSA, în conformitate cu fiecare intervenție prevăzută în PS 2023-2027. Suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor și arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha. Pentru legumele cultivate în sere și solare, care beneficiază de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.
  • Să declare toate parcelele agricole utilizate.
  • Să respecte normele privind condiționalitatea, așa cum sunt stabilite în anexa III la Regulamentul (UE) 2021/2115 și în secțiunea 3.10 din PS 2023-2027, pe întreaga exploatație agricolă, cu excepția ajutoarelor naționale tranzitorii.
  • Să prezinte la depunerea cererii de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv elementele neproductive, se află la dispoziția lor, cu excepția adeverințelor conform înscrisurilor din registrul agricol.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Agricultorii pot accesa fonduri nerambursabile de până la 1,5 MILIOANE de euro pentru modernizarea sistemelor de irigații

Documentele obligatorii pentru a primi subvenții

Una dintre condițiile esențiale impuse fermierilor pentru a beneficia de subvențiile APIA 2024 este furnizarea unui set minim de documente care să ateste identitatea beneficiarului, precum și suprafața terenului lucrata sau animalele deținute în exploatație. Iată lista documentelor obligatorii pentru APIA:

  • Copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaport/certificatul de înregistrare la ONRC/actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înființare/regulamentul de organizare și funcționare, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport.
  • Dovada deținerii unui cont bancar activ.
  • Documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele neagricole, se află la dispoziția dumneavoastră, cu excepția adeverințelor conform înscrisurilor din registrul agricol. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului, inclusiv adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii de plată și trebuie să fie valabile la data depunerii cererii.
  • Documentele care fac dovada utilizării pajiștilor permanente.
  • Documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparținând Agenției Domeniilor Statului sau altor entități de drept public.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Leonardo Badea (BNR): Politici regionale și globale în domeniul schimbărilor climatice. Provocări și oportunități pentru România

Trebuie să fie dovedită utilizarea terenului.

La depunerea cererii de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie să furnizați documentele necesare care să ateste utilizarea terenului agricol, inclusiv a zonelor non-agricole, precum și a animalelor.

Suprafețele declarate în cererile de plată pentru care nu sunt depuse documentele care atestă utilizarea terenului până la data-limită de depunere a cererilor de plată (7 iunie 2024) sunt considerate neeligibile.

Fermierii depun o singură cerere la APIA pentru subvenții. Ca și în anii precedenți, fermierii depun o singură cerere, chiar dacă dețin terenuri în diferite localități sau județe.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Sergei Stanishev, fost prim-ministru al Bulgariei: „România a pierdut 24 mld. euro pentru că a fost ţinută în afara Schengen. Bulgaria a pierdut 7 mld. euro.”

În campania din 2024, completarea declarației de suprafață se realizează electronic, folosind aplicația IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Național

To Top