Connect with us

Sustenabilitatea în afaceri: O prioritate vitală pentru IMM-uri în România

sustenabilitate - Moldova Invest

Național

Sustenabilitatea în afaceri: O prioritate vitală pentru IMM-uri în România

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Discuțiile despre schimbările climatice se concentrează pe pericolele iminente semnalate de experți și pe lipsa unor schimbări semnificative în comportamentele noastre, fie că vorbim de indivizi sau organizații, pentru a evita aceste pericole. Oamenii de știință subliniază necesitatea acțiunilor corespunzătoare din partea tuturor. În cazul organizațiilor, preocuparea pentru mediu devine tot mai importantă în strategiile lor, iar simpla căutare a profitului nu mai este suficientă.

Această tendință, amplificată de concepte precum economia circulară, energia regenerabilă, dezvoltarea sustenabilă și adaptarea la schimbările climatice, scoate în evidență nevoia de schimbări semnificative în modelele de afaceri, adesea necesită investiții mari, subliniind astfel importanța finanțării verzi.

Dar ce înseamnă finanțare verde?

Finanțarea verde se axează pe investiții financiare în proiecte și inițiative de dezvoltare durabilă, menite să implementeze politici de mediu și climă. Astfel, finanțarea verde joacă un rol crucial în alinierea economiei bazate pe profit și reziliență la condițiile pieței, cu practicile sustenabile din perspectiva mediului și schimbărilor climatice.

În esență, finanțarea verde cuprinde o varietate de servicii și produse financiare care sprijină afaceri ecologice, producția și distribuția de energie regenerabilă, agricultura sustenabilă, gestionarea apei, proiecte pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea amprentei de carbon, precum și utilități și servicii publice optimizate.

Instrumentele finanțării verzi includ obligațiuni verzi, împrumuturi verzi, granturi și metode de utilizare a capitalului privat în afaceri cu impact ecologic pozitiv. De exemplu, investițiile în surse de energie regenerabilă, cum ar fi cea solară, eoliană și hidroelectrică, contribuie la reducerea dependenței de combustibili fosili, ceea ce duce la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră. În general, inițiativele de afaceri care iau în considerare atât protejarea mediului, cât și interesele comunității și practicile etice de afaceri sunt considerate „responsabile”. Aceste criterii se regăsesc în trei mari categorii de indicatori ai performanței afacerii: E – pentru “Environment” (mediu), S – pentru “Social” (social) și G – pentru “Governance” (guvernanță), indicatori care sunt evaluați atât de managementul afacerii, cât și de analiști externi.

Strategia REPowerEU stabilește calea de tranziție pentru transformarea verde

Peste 85 % din europeni consideră că UE ar trebui să își reducă dependența de gazul și petrolul rusesc cât mai curând posibil pentru a sprijini Ucraina. Măsurile incluse în planul REPowerEU pot permite realizarea acestui obiectiv, prin economii de energie, prin diversificarea aprovizionării cu energie și prin dezvoltarea accelerată a energiei din surse regenerabile care ar urma să înlocuiască combustibilii fosili în locuințe, în industrie și pentru generarea de energie electrică.

Lansată în anul 2022, strategia REPowerEU stabilește calea de tranziție pentru transformarea verde care va consolida creșterea economică, securitatea și acțiunile climatice în beneficiul Europei și al partenerilor acesteia. Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este un instrument central al Planului REPowerEU, sprijinind planificarea și finanțarea coordonată a infrastructurii transfrontaliere și naționale, precum și a proiectelor și reformelor din domeniul energetic.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Ministerul Finanțelor propune majorarea subvenției la acciza pentru combustibili pentru transportatori și distribuitori la 20 de bani

Economii de energie

Economiile de energie reprezintă modalitatea cea mai rapidă și mai ieftină de a gestiona criza energetică actuală și de a reduce facturile la energie. Comisia propune consolidarea măsurilor de eficiență energetică pe termen lung, inclusiv obiectivul obligatoriu de 13 % în materie de eficiență energetică stabilit în pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” referitor la obiectivele Pactului verde european.

Măsurile privind economiile de energie includ acțiuni privind schimbările comportamentale în ce privește cererea de gaze și petrol si recomandarea pentru aplicarea de măsuri fiscale naționale pentru a încuraja economiile de energie.

Accelerarea dezvoltării energiei din surse regenerabile

Extinderea și accelerarea masivă a utilizării energiei din surse regenerabile pentru producția de energie electrică, în industrie, în sectorul clădirilor și al transporturilor permite să se ajungă la independența energetica, contribuie la impulsionarea tranziției verzi și la reducerea prețurilor în timp. Obiectivul principal pentru 2030 referitor la ponderea energiei din surse regenerabile, prevăzut în pachetul „Pregătiți pentru 55” este de 45%.

Acest obiectiv creează condiții favorabile pentru implementarea și a altor inițiative, printre care:

 • o strategie a UE în domeniul energiei solare care urmărește dublarea capacității solare fotovoltaicepână în 2025 și instalarea a 600 GW până în 2030;
 • o inițiativă privind acoperișurile solare, care include, pentru clădirile publice și comerciale noi și pentru clădirile rezidențiale noi, obligația legală progresivă de a instala panouri solare;
 • dublarea ritmului de instalare a pompelor de căldurăși măsuri de integrare a energiei geotermale și solare termice în sistemele de termoficare centralizate și urbane modernizate;
 • o recomandare a Comisiei care abordează problema procesului lent și complex de autorizare a proiectelor majore în domeniul energiei din surse regenerabileși o modificare punctuală a Directivei privind energia din surse regenerabile care recunoaște energia din surse regenerabile drept un interes public major; statele membre trebuie să instituite zone prioritare specifice pentru energia din surse regenerabile și să prevadă procese de autorizare simplificate și mai scurte în zonele cu riscuri de mediu mai scăzute; pentru a contribui la identificarea rapidă a unor astfel de zone prioritare, Comisia pune la dispoziție seturi de date privind zonele sensibile din punctul de vedere al mediului în cadrul instrumentului său digital de cartografiere pentru datele geografice legate de energie, industrie și infrastructură;
 • obiectivul pentru 2030 de a produce 10 milioane de tone de hidrogen din surse regenerabile în interiorul UEși 10 milioane de tone din importuri pentru a înlocui gazele naturale, cărbunele și petrolul în industriile greu de decarbonizat și în sectoarele transporturilor;
 • un Plan de acțiune privind biometanulcare descrie mai multe instrumente, inclusiv o nouă alianță industrială privind biometanul și stimulente financiare, menite să mărească producția de biometan până la 35 de miliarde de metri cubi până în 2030, inclusiv în cadrul politicii agricole comune.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Câciu: Valoarea proiectelor contractate pe fonduri europene se ridică, la acest moment, la 15 miliarde de euro

Reducerea consumului de combustibili fosili în industrie și în sectorul transporturilor

Înlocuirea cărbunelui, a petrolului și a gazelor naturale în procesele industriale va reduce emisiile de gaze cu efect de seră și va consolida securitatea și competitivitatea. Economiile de energie, eficiența energetică, înlocuirea combustibililor fosili, electrificarea și utilizarea hidrogenului din surse regenerabile, a biogazului și a biometanului de către industrie ar putea permite economisirea a până la 35 de miliarde de metri cubi de gaze naturale până în 2030, în plus față de economiile prevăzute în propunerile din pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”. Măsurile includ încheierea de contracte pe diferență în materie de carbon pentru a sprijini utilizarea hidrogenului verde de către industrie și acordarea de finanțări specifice pentru REPowerEU în cadrul Fondului pentru inovare, utilizând veniturile obținute din comercializarea certificatelor de emisii. Comisia furnizează, de asemenea, orientări cu privire la energia din surse regenerabile și contractele de achiziții de energie electrică. Mai mult, a fost instituita Alianța UE pentru industria solară și un parteneriat la scară largă în materie de competențe.

Pentru a spori economiile de energie și eficiența energetică în sectorul transporturilor și pentru a accelera tranziția către vehiculele cu emisii zero, Comisia a lansat un pachet privind ecologizarea transportului de marfă care vizează sporirea semnificativă a eficienței energetice în acest sector.

Investiții inteligente

Atingerea obiectivelor planului REPowerEU necesită investiții suplimentare realizate de sectorul privat și public, la nivel național, transfrontalier și la nivelul UE în valoare de 210 miliarde EUR până în 2027.

De ce ar trebui companiile să adopte politicile ESG?

Companiile ar trebui să adopte politicile ESG (Mediu, Social și Guvernanță) pentru a evalua și îmbunătăți impactul lor asupra mediului și societății. Aceste politici nu numai că promovează sustenabilitatea și responsabilitatea socială, dar și reduc riscurile pe termen mediu și lung care pot afecta sănătatea afacerii.

Implementarea politicilor ESG poate aduce multiple beneficii pe termen lung pentru companii. În primul rând, reducerea costurilor operaționale prin eficiența energetică și gestionarea sustenabilă a resurselor poate îmbunătăți marjele de profit și reduce expunerea la fluctuațiile prețurilor resurselor. De asemenea, adoptarea criteriilor ESG poate consolida poziția de lider pe piață, atrăgând clienți și investitori interesați de angajamentul față de sustenabilitate.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Rezultate alegeri UE 2024: Consecințe economice ale votului la Europarlamentare pe fondul ascensiunii extremei drepte

Beneficiile aduse de adoptarea politicilor ESG în companii:

 1. Reducerea costurilor cu materiile prime și energia, diminuarea expunerii la fluctuațiile prețurilor resurselor.
 2. Obținerea unei poziții de lider pe piață prin angajamentul față de comunitate.
 3. Recunoașterea ca inovator prin adoptarea tehnologiilor emergente.
 4. Anticiparea și adaptarea la modificările de reglementare, cu evitarea sancțiunilor și maximizarea beneficiilor.
 5. Identificarea de noi oportunități de afaceri prin integrarea în lanțuri de aprovizionare noi și accesul la segmente de clienți noi.
 6. Construirea unei relații pozitive cu acționarii și părțile interesate din comunitate.
 7. Încredere din partea investitorilor.
 8. Fructificarea echității în abordarea relațiilor de afaceri, a responsabilității și eticii de afaceri.

Politicile ESG sunt în concordanță cu obiectivele Pactului Verde European, inițiativă cheie pentru transformarea Europei într-o economie verde și competitivă până în 2050. Aceste politici sprijină nu doar respectarea reglementărilor, ci și maximizarea oportunităților de afaceri prin integrarea în lanțuri de aprovizionare noi și accesul la segmente de clienți noi.

Adoptarea politicilor ESG nu doar că promovează sustenabilitatea și responsabilitatea socială, dar poate aduce și beneficii economice semnificative, contribuind astfel la creșterea durabilă și competitivitatea pe termen lung a companiilor.

Concluzii și perspective

Sustenabilitatea devine din ce în ce mai crucială pentru IMM-uri în contextul economic și social actual. Adoptarea politicilor ESG (Mediu, Social și Guvernanță) nu este doar o alegere morală, ci și o oportunitate strategică de a îmbunătăți performanța și de a accesa noi piețe și clienți. Prin integrarea principiilor ESG în modelul lor de afaceri, IMM-urile pot reduce costurile operaționale, pot atrage investiții sustenabile și pot construi relații solide cu comunitățile locale și cu părțile interesate.

Beneficiile implementării strategiilor de sustenabilitate includ nu doar reducerea impactului asupra mediului și societății, ci și creșterea eficienței energetice, utilizarea mai eficientă a resurselor și reducerea riscurilor legate de reglementare. În plus, adoptarea unor practici responsabile poate consolida reputația și încrederea clienților și investitorilor în brandul și produsele IMM-urilor.

În România, sprijinul pentru IMM-uri în implementarea măsurilor de sustenabilitate este crucial pentru a stimula inovația și competitivitatea pe piața internațională. Accesul la finanțări verzi și la programe de consultanță în domeniul sustenabilității poate oferi IMM-urilor instrumentele necesare pentru a evolua și a contribui activ la dezvoltarea durabilă a economiei naționale și regionale.

În concluzie, orientarea către sustenabilitate nu este doar o tendință, ci o necesitate imperativă pentru IMM-uri în România și în întreaga lume. Investiția într-un viitor durabil nu numai că aduce beneficii imediate, ci creează și valoare pe termen lung, asigurând în același timp un impact pozitiv asupra mediului și societății.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Național

To Top