Connect with us

Urmează lansarea apelului de proiecte pentru ‘pepiniere mici’ finanțate prin PNRR

monitorul oficial pepiniere - Moldova Invest

Național

Urmează lansarea apelului de proiecte pentru ‘pepiniere mici’ finanțate prin PNRR

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Ordinul pentru aprobarea Ghidului specific a apărut în Monitorul Oficial, înainte de lansarea apelului de proiecte finanțate prin PNRR

 

Se va lansa un apel de proiecte pentru “pepiniere mici” finanțate prin PNRR până la data de 30 martie 2023, iar cel mai probabil va avea loc mâine, pe 23 martie.

Între timp, a fost publicat un Ordin în Monitorul Oficial pentru aprobarea Ghidului specific referitor la condițiile de accesare a fondurilor europene în cadrul acestui apel de proiecte PNRR/2023/C2/S/I.2.B, pentru investiția 2 “Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, subinvestiția I.2.B. “Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, schemă de ajutor de minimis, componenta 2 “Păduri și protecția biodiversității”.

Monitorul Oficial - Moldova Invest

 

Prezentăm mai jos câteva fragmente semnificative din Ghid:

Activități sprijinite în cadrul investiției

Prin intermediul acestei investiții sunt vizate activități/acțiuni specifice pentru înființarea/ dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere.

Activitățile sunt eligibile doar dacă sunt respectate toate criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid.

 

Tipuri de solicitanți

Solicitant de finanțare poate fi orice deținător public și privat de păduri și/sau producător autorizat de material forestier de reproducere (MFR).

În categoria deținătorilor publici de păduri sunt incluse: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județ) și alte persoane juridice de drept public;

Moldova Invest îți recomandă și ...   Azerbaidjanul vrea să trimită 1 miliard de metri cubi de gaze anual către România, până în 2026

În categoria deținătorilor privați de păduri sunt incluse: persoanele fizice, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat;

Producătorii autorizați de MFR sunt persoanele fizice și persoanele juridice care dețin o autorizație emisă de către Comisia de autorizare din cadrul MMAP, în temeiul prevederilor Ordinului nr. 676/2004 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere.

 

Alocarea financiară totală

Alocarea financiară acordată prin PNRR, pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților forestieri, în capacități de condiționare a semințelor forestiere și în realizarea de plantaje forestiere în cadrul Investiției I2 – Subinvestiția C2/S/I.2.B în cadrul prezentului Ghid specific este de 18 milioane euro, care reprezintă echivalentul a 88.540.200 lei.

 

Alocare financiară la nivel de proiect

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost de cel mult 200.000 euro, echivalentul a 983.780 lei, fără TVA, în conformitate cu proiectul tehnico-economic.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

Pentru realizarea acestui obiectiv, schema vizează cel puțin una din următoarele activități:

 • modernizarea/dezvoltarea pepinierelor forestiere existente, acolo unde capacitățile existente sunt învechite sau insuficiente;
 • crearea unor pepiniere noi;
 • crearea unor capacități de prelucrare și condiționare a semințelor forestiere;
 • realizarea unor noi plantaje forestiere.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PNRR, trebuie ca pe perioada de durabilitate:

 • să mențină investiția realizată în condițiile prezentei scheme de ajutor, precum și activitatea de producere MFR (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);
 • să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar al investiției, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
 • să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare ale investiției.
Moldova Invest îți recomandă și ...   225 de milioane de euro pentru reabilitarea, cât și construirea de noi unități școlare

Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale).

Gărzile forestiere vor verifica, la solicitarea MMAP, următoarele:

 1. a) continuitatea activității de producere a MFR pe amplasamentele prevăzute în proiectele finanțate în cadrul prezentei scheme, inclusiv respectarea cerinței de producere a minim 2 specii autohtone de interes forestier, prevăzute în anexa nr. 6, care pot fi diferite față de speciile menționate inițial în proiect.
 2. b) speciile autohtone de interes forestier, prevăzute în anexa nr. 6, aflate în cultură, reprezintă peste 50% din capacitatea de producție a pepinierei.

Nerespectarea acestor obligații ale beneficiarului vor conduce la recuperarea ajutorului acordat.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investițiile în active fixe și circulante prevăzute în cadrul proiectului tehnico-economic, necesar pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, după cum urmează:

 1. construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea spațiilor necesare producerii și condiționării MFR;
 2. achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi, precum şi costurile de instalare a acestora, necesare producerii și condiționării MFR;
 3. achiziția de MFR specific, lucrările de instalare și lucrările de întreținere ulterioare instalării, pentru realizarea de plantaje forestiere;
 4. Cheltuielile legate de achiziţia în leasing a activelor, altele decât clădirile, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar şi prevede obligaţia beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing;
 1. Cheltuieli cu panouri publicitare provizorii afișate la locul implementării proiectului;
 2. Cheltuieli ocazionate de campaniile de informare și conștientizare a populației/grupului țintă.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Autostrada Pașcani - Suceava, investiție de 1.5 miliarde de euro. Guvernul va aproba indicatorii tehnico-economici

Costurile generale reprezentând plata arhitecților, inginerilor și consultanților, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic, consultanței, achiziționarea de licențe și patente, informarea și publicitatea, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului, direct legate de investiție, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile.

Pot fi solicitate cereri de transfer și pentru avansurile facturate și prevăzute în contractele încheiate de beneficiar cu contractorii săi, în limita a maximum 30% din valoarea totală a fiecărui contract.

Proiectele vor fi selectate pentru finanțare pe baza criteriului „primul venit, primul servit”, cu încadrarea în termenul limită de depunere a proiectelor conform secțiunii 1.2.2, precum și în alocarea totală prevăzută la secțiunea 1.5.1.

După finalizarea procesului de depunere a proiectelor, MMAP va întocmi o Listă a proiectelor selectate pentru a primi finanțare prin PNRR și o va publica pe site-ul Ministerului Mediului / PNRR, informând în același timp Solicitanții cu privire la stadiul de aprobare al proiectelor lor. Mai multe detalii pot fi consultate pe: mmediu.pnrr

 


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Național

To Top