Connect with us

Apele minerale naturale și carbogazoase din bazinul Dornelor și aportul companiilor de captare şi distribuire a apelor minerale la economia locală

statiunea dorna candrenilor - Moldova Invest

Național

Apele minerale naturale și carbogazoase din bazinul Dornelor și aportul companiilor de captare şi distribuire a apelor minerale la economia locală

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Apele minerale naturale și carbogazoase din bazinul Dornelor și aportul societăților de captarea şi distribuirea apelor minerale la economia locală . Cu 2.500 de izvoare şi 60% din apele minerale din Europa, România este unul dintre statele cu cele mai bogate resurse subterane de apă. 

Apele minerale naturale și carbogazoase din bazinul Dornelor și aportul societăților de captare şi distribuire a apelor minerale la economia locală

 „România are în jur de 2.500 de izvoare de apă care ar constitui, potrivit unor estimări, circa 60% din apele minerale ale Europei. Plus resurse de suprafaţă. Doar în situaţii extreme (ca să nu spunem apocaliptice) am putea ajunge în situaţia menţionată: cataclism, accident nuclear sau ceva similar. Puţin probabil”, afirmă Horaţiu Rada, investitor în domeniul apei îmbuteliate.

 Din aceste izvoare, 12 izvore se regăsesc în bazinul Dornelor, după lista oficială a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, a apelor minerale naturale din România:

 1.  AQUA CARPATICA Izvorul Băjenaru Păltiniș (județul Suceava)
 2. AQUA CARPATICA Izvorul Haja Păltiniș (județul Suceava)
 3. AQUA CARPATICA F2 Păltiniș Păltiniș (județul Suceava)
 4. BUCOVINA C7 Secu Dorna Candrenilor (județul Suceava)
 5. BUCOVINA Roșu Vatra Dornei (județul Suceava)
 6. DORNA Dorna Candrenilor Dorna Candrenilor (județul Suceava)
 7. DORNA Poiana Vinului Poiana Vinului/Dealul Floreni (județul Suceava)
 8. IZVORUL ALB Izvorul Alb Dorna Candrenilor (județul Suceava)
 9. POIANA NEAGRĂ Poiana Neagră Poiana Negrii (județul Suceava)
 10. RARĂUL Puț Lebeș, FH1 Fundul Moldovei (județul Suceava)
 11. ROUA MUNȚILOR F2 SNAM Perimetrul Secu – Moara Dracului, comuna Dorna Candrenilor (județul Suceava)
 12. ROUA MUNȚILOR F4 SNAM Roșu Perimetrul Roșu-Vatra Dornei, localitatea Roșu (județul Suceava)

harta brandurilor de apa mi - Moldova Invest

Este cunoscut faptul că apa este sursa vieții. Aproximativ 70% din compoziția noastră corporală este apă, un element crucial pentru menținerea sănătății, echilibrul greutății și reglarea temperaturii corpului la niveluri optime. Hidratarea zilnică este esențială nu doar pentru evitarea deshidratării, ci și pentru a asigura o funcționare cognitivă acută și pentru a ține oboseala la distanță.

Mică descriere a Țării Dornelor

Țara Dornelor, situată în sud-vestul județului Suceava, în frumosul ținut al Bucovinei istorice, este o regiune de o frumusețe aparte și o importanță turistică deosebită. Arealul său se întinde pe terenul caracteristic al Depresiunii Dornelor, cuprinzând municipiul Vatra Dornei și nouă comune înconjurătoare: Ciocănești, Cârlibaba, Iacobeni, Dorna Arini, Șaru Dornei, Panaci, Dorna Candrenilor, Coșna și Poiana Stampei.

Țara Dornelor este delimitată de câteva dintre cele mai fascinante creste ale Carpaților. La nord, se înalță masivele Munților Suhard și Giumalău, cu vârfurile lor mărețe, iar la est, crestele zimțate ale Munților Bistriței se ridică impunător. Dinspre sud, se întrezăresc crestele mărețe ale Munților Călimani, într-un peisaj ce inspiră cu fiecare cotitură a văilor Bistriței și Dornei.

Apele minerale carbogazoase reprezintă unul dintre trăsăturile definitorii ale regiunii, fiind folosite atât în scopuri terapeutice în stațiunea balneară Vatra Dornei, cât și comercializate prin îmbuteliere la Poiana Negrii, Dorna Candrenilor și Panaci. Relieful în trepte al zonei, cu altitudini variind între 800-900 m în adâncul depresiunii și 1800-2100 m pe crestele înconjurătoare, oferă condiții excelente pentru dezvoltarea turismului montan, atrăgând vizitatori către cele mai pitorești puncte ale munților.

Culmile blânde, împădurite, pajiștile și fânețele întinse, precum și peisajul pastoral, creează o armonie peisagistică deosebită, constituind baza principală pentru turismul în zonă. În plus, istoria zbuciumată a regiunii, cu peste un secol de istorie sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar, a lăsat o amprentă culturală profundă în tradițiile, obiceiurile, portul, folclorul și arhitectura locală, elemente ce continuă să definească identitatea și farmecul Țării Dornelor și în zilele noastre.

Ce sunt apele minerale

Unul din domeniile de interes mondial care va persista indiferent de circumstanţe este cel legat de resursele hidrgorafice – apa este indispensabilă atât vieţii biologice, cât şi celei economice. Evident că accentul cade preponderent pe rolul apei în ceea ce priveşte supravieţuirea – de aici se desprinde necesitatea unei analize a pieţei apei minerale.

Principalele criterii care au stat inițial la baza definirii conceptului de ”apă minerală” au fost cele legate de compoziția chimică dată de mineralele solubilizate și de prezența dioxidului de carbon (școala germană) sau de efectele ei terapeutice (școala franceză).

Și în România anilor dinainte de 1990, pentru a îmbutelia o apă minerală, aceasta trebuia să conțină o cantitate de săruri dizolvate mai mare de 1000 mg/l, un conținut de CO2 mai mare de 500 mg/l și să aibă efecte terapeutice, care erau menţionate pe etichetă. Apariția Pieței Comune, a adus după sine necesitatea existenței unei legislații europene unitare. Astfel, în anul 1980, apare Directiva 777/80/EEC, implementată în legislația românească prin HG. 1020/2005. Acestea statuează diferenţa dintre «apele medicinale» și «apele minerale naturale».

Atât bogăţia şi diversitatea mare de resurse naturale, cât şi poziţia sa geografică, au făcut din România una dintre ţările cu o tradiţie îndelungată în utilizarea apelor minerale. La fel ca pretutindeni în Europa, primele exploatări de ape minerale datează de pe vremea romanilor. Numeroase vestigii atestă existenţa unor importante construcţii balneare în care se utilizau ape termale, la Herculane, Geoagiu şi Călan. Cele mai importante zăcăminte de ape minerale din România, care fac obiectul îmbutelierii, se situează în zone montane şi în depresiuni intramontane, departe de sursele de poluare carecteristice zonelor industriale sau în care se practică o agricultură intensive.

Radu Dumitru, director la Societatea Națională a Apelor Minerale, explică diferența între tipurile de ape: „O apă cu cât este mai săracă în minerale, cu atât este mai aproape de apa de masă, apa potabilă. Cu cât este mai bogată în minerale, cu atât se îndreaptă către apa de izvor, iar dacă depășește un număr de cel puțin 10-15 minerale în componență, devine apă minerală naturală. Apa de izvor se situează undeva între apa de masă și apa minerală.”

Apele minerale sunt apele care conțin diverse cantități de săruri, gaze, substanțe minerale și uneori elemente radioactive, care le conferă proprietăți terapeutice. În trecut, termenul “apă minerală” era atribuit tuturor apelor subterane sau de suprafață care puteau fi utilizate în scopuri terapeutice. În prezent, apelor minerale destinate scopurilor terapeutice li s-a dat denumirea de “ape curative”. În România există numeroase izvoare de ape minerale în jurul cărora s-au dezvoltat importante stațiuni balneare. Apele minerale constituie factori naturali esențiali în tratamentul multor boli.

Apa minerală naturală provine exclusiv din surse subterane, protejate natural, și este extrasă din izvoare sau prin foraje. Este caracterizată de puritate microbiologică la sursă și până la consum, fără necesitatea sterilizării. De asemenea, apa minerală naturală prezintă o stabilitate chimică: mineralele principale din componența sa provin exclusiv în mod natural și sunt stabile în cantitate, indiferent de procesul de extracție. Aceste minerale sunt specificate pe eticheta sticlei pentru informarea consumatorului. Tratarea compușilor minerali instabili poate fi efectuată controlat și doar dacă nu modifică caracteristicile mineralogice ale apei.

Unul dintre principalele avantaje ale apei minerale naturale este că este un produs natural și constant, beneficiind de aportul natural de minerale care pot avea efecte benefice asupra organismului. Cu toate acestea, un dezavantaj teoretic al apei minerale naturale este costul său, fiind teoretic cea mai scumpă categorie de apă îmbuteliată.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Havelsan, o companie din Turcia a primit un contract de 87 milioane de lei pentru modernizarea sistemului integrat de securizare a frontierei maritime

Apele minerale carbo-gazoase din Ţara Dornelor sunt o resursă valoroasă cu o origine strâns legată de activitatea geologică a masivului eruptiv Călimani. Zăcămintele acestor ape prezintă o dispunere generală nord-vest – sud-est, pe un aliniament care corespunde arealului de dislocare ce a facilitat formarea masivului Călimani.

Principala caracteristică a acestor ape este conținutul lor de dioxid de carbon, care este dizolvat în straturile acvifere freatice ale depozitelor aluvionare, în special pe terasele medii și superioare ale versantului drept al râului Dorna. Dinamică ascendentă a dioxidului de carbon este favorizată de sistemul de fisuri tectonice din fundamentul cristalin al regiunii.

Aceste resurse sunt valorificate în două scopuri principale:

 • Scop curativ: Apele minerale carbo-gazoase sunt utilizate în scopuri terapeutice și de recuperare în stațiunea balneară Vatra Dornei și în alte locații din Ţara Dornelor. Tratamentele balneare cu aceste ape sunt apreciate pentru efectele lor benefice asupra sănătății, fiind recomandate în tratamentul diferitelor afecțiuni ale sistemului locomotor, respirator sau dermatologic.
 • Scop economic: Apele minerale sunt îmbuteliate și comercializate sub diverse mărci locale, cum ar fi Poiana Negri, Dorna Candrenilor și Panaci. Procesul de îmbuteliere respectă standardele de calitate pentru a păstra integritatea și proprietățile naturale ale apei, contribuind la dezvoltarea economică a regiunii și la promovarea turismului.

În plus față de apele minerale carbo-gazoase, în Ţara Dornelor există și alte izvoare minerale, precum cele feruginoase și sulfuroase de la Iacobeni, care au și ele potențial terapeutic și balnear.

Această bogată diversitate de resurse hidrominerale face din Ţara Dornelor nu doar un punct de atracție turistică, ci și o destinație importantă pentru cei care caută beneficii terapeutice naturale într-un cadru pitoresc și autentic.

Pe piaţa românească a apei minerale există o gamă sortimentală destul de generoasă: carbogazoasă sau plată, slab, mediu sau puternic mineralizată – aceasta ar fi o clasificare generală întrucât variaţia concentraţiei diferitelor substanţe existente în apele minerale ( precum iodul, bromul, sulful, calciul, magneziul, sodiul, carbonul ) cunoaşte valori mai ample.

Companiile de captare şi distribuire a apelor minerale în bzinul Dornelor

Principalele branduri care se luptă pentru o felie din piața de apă minerală autohtonă, estimată la 300-350 de milioane de euro, sunt Borsec, Dorna, Bucovina, Izvorul Minunilor sau Aqua Carpatica.

În Bazinul Dornelor activează trei mari societăți comerciale de captare şi distribuire a apelor minerale :

Dorna Apemin S.A.

La 15 kilometri de Vatra Dornei, în satul Poiana Negri, gigantul Coca-Cola HBC şi-astabilit „cartierul general“ al producţiei de apă minerală – fabrica Dorna, unde 200 de angajaţi şi patru linii de producţie pot „livra“ într-o oră peste 100.000 de sticle pe care stau scrise branduri precum Dorna, Izvorul Alb şi Poiana Negri.

Dorna Apemin a fost înființată de antreprenorul elvețian de origine greacă Jean Valvis. În 2002, omul de afaceri a decis să vândă producătorul de apă minerală companiei Coca-Cola, într-o tranzacție estimată la vremea respectivă la 40 de milioane de euro.

Portofoliul Dorna Apemin este format din Izvorul Alb, Dorna și Poiana Negri. Cele trei mărci de apă minerală sunt îmbuteliate în Fabrica Poiana Negri, intrat într-un program deinvestiții după ce Sistemul Coca-Cola din România a achiziționat capacitățile de producție și izvoarele de la Dorna.

Firma Dorna Apemin S.A. din județul ILFOV, CUI 742581, a fost înființată la data de 16 aprilie 1991 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 1107 -Productia de bauturi racoritoare nealcoolice, productia de ape minerale și alte ape îmbuteliate.

În 2007, producătorul de apă minerală Dorna Apemin din București, deținut de producătorul de băuturi răcoritoare Coca Cola, a fuzionat prin absorbție cu firma Cristalina din Vatra Dornei, pe care o controla.

Dorna Apemin a plătit 2,4 milioane lei pentru cele 310.000 de acțiuni, reprezentând întregul capital social al firmei Cristalina. La momentul respectiv, Dorna Apemin era deținută de companiile Dorna Investments Limited, cu 73,89% din acțiuni, și Deepwaters Investments Limited, cu o participație de 19%. Cristalina, producătorul mărcii locale de apă minerală cu același nume, era controlată în proporție de 100% de către Dorna Apemin.

Cifra de afaceri a companiei DORNA APEMIN S.A. este în anul 2022 de 24512232 RON și profitul societații net este de 287555 RON, iar profitul brut al companiei este de 630144 RON.

Apele minerale Dorna

Apele minerale naturale Dorna și Dorna Izvorul Alb au originea lor în Carpații Orientali, într-o zonă protejată ecologic în apropierea Vatra Dornei, unde fabricile de îmbuteliere se află în satele Poiana Negri și Dealul Floreni din județul Suceava.

Istoria apei minerale naturale Dorna începe în Evul Mediu, precis în 1410, când un document emis de Cancelaria lui Alexandru cel Bun, domnitorul Moldovei, atestă că izvorul a fost donat Mănăstirii Sucevița, un loc de venerare și pelerinaj. Documentul original este păstrat în prezent la Muzeul Național de Istorie din București.

Câteva secole mai târziu, în 1752, denumirea de “Izvorul Alb” este menționată în documentele oficiale de moștenire. În 1790, Belsazar Haquet, medic naturist și istoriograf, devine primul care descrie în scris calitățile terapeutice ale apei minerale naturale Dorna. Cercetările sale au contribuit la recunoașterea internațională a calităților vindecătoare ale apei Dorna.

În 1817, Împăratul Austro-Ungariei, Franz Ioseph I, menționează în memoriile sale apa minerală naturală Dorna: “este un izvor feruginos cu efecte terapeutice, apreciat în toată Moldova; este cea mai bună apă minerală din regiune”.

Calitatea, producția și îmbutelierea

Calitatea apei minerale naturale Dorna și Dorna Izvorul Alb este supusă unor teste zilnice microbiologice și fizico-chimice, începând de la sursă și până la obținerea produsului final. Acest proces asigură conformitatea cu cele mai înalte standarde de calitate și siguranță, respectând reglementările interne și internaționale, în special cele ale Uniunii Europene.

La fiecare 6 luni, aceste ape minerale naturale sunt supuse unor teste detaliate la două laboratoare internaționale de prestigiu. Primul dintre acestea aparține Companiei Coca-Cola și se află în Bruxelles, iar al doilea este laboratorul independent al Institutului Fresenius din Germania, recunoscut la nivel mondial pentru inspecția, verificarea, testarea și certificarea calității.

Producția și îmbutelierea apei minerale naturale Dorna și Dorna Izvorul Alb provin din mai multe surse omologate din zona Vatra Dornei, situată în nordul Munților Călimani. Pentru a păstra caracteristicile naturale ale apei, sursele subterane sunt complet izolate de mediul exterior prin tehnologii avansate de captare, protecție și filtrare a apei. Apa este transportată în fabrica de îmbuteliere prin conducte subterane, iar tratarea apei se limitează la eliminarea fierului și manganului prin procese tradiționale de aerare, urmate de metode speciale de filtrare. În final, apa este supusă unui proces riguros de teste de calitate și este îmbuteliată într-o atmosferă controlată microbiologic pentru a preveni contaminarea din aer.

Compoziția chimică a apelor Dorna

 1. 1. Apa minerală naturală carbogazoasă DORNA este extrasă din sursele de foraje F5, F8, H2 și H3 de la Poiana Vinului / Dealul Floreni, județul Suceava.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Creștere de peste 30% a exporturilor de cereale:  România se menține pe locul doi după Franța

Conform analizei efectuate conform SR 4450/97 de către LAREX Seria N, Nr. 016775 din 31.08.2012, compoziția chimică a apei este următoarea (exprimată în mg/l):

 • Ca2+: 295,6
 • Mg2+: 11,5
 • Na+: 22,3
 • Cl-: 7,8
 • NO3: 1,01
 • HCO3: 992
 • CO2: 4006
 • pH: 5,38
 • Reziduu sec la 180°C: 884 mg/l

Produsul este microbiologic pur.

 1. Apa minerală naturală carbogazoasă POIANA NEGRI provine din sursa de foraj Fd, situată în satul Poiana Negri, comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava.

Compoziția chimică, conform analizei:

 • Calciu: 261.2 mg/l
 • Magneziu: 45.7 mg/l
 • Sodiu: 245 mg/l
 • Clor: 57.15 mg/l
 • Hidrogenocarbonați: 1589 mg/l
 • Dioxid de carbon: 3171 mg/l
 • pH: 5.91
 • Reziduu sec la 180°C: 1314 mg/l

Produsul este microbiologic pur.

 1. Dorna Izvorul Alb este o apă minerală naturală necarbogazoasă, plată, caracterizată printr-un conținut scăzut de săruri și substanțe minerale.

Conform analizei Larex, compoziția chimică a acesteia este următoarea:

 • Ca-63,65 mg/l,
 • Mg-1,2 mg/l,
 • Na-0,92 mg/l,
 • K-0,4 mg/l,
 • Cl-4,8 mg/l,
 • pH-7,49,
 • Reziduu sec la 180 grade Celsius – 175 mg/l.

dorna - Moldova Invest

Produsul este microbiologic pur și este potrivit pentru pregătirea hranei pentru bebeluși și pentru dietele cu conținut scăzut de sodiu.

Calitatea apelor minerale din zona studiată este determinată de condițiile hidrogeologice specifice, în care mineralizarea este influențată în mod semnificativ de dioxidul de carbon care circulă prin zonele de fractură ale formațiunilor geologice locale.

Rocile în care se formează și alimentează acviferul și cele din zona adiacentă au o compoziție mineralogică distinctă, care contribuie la caracteristicile specifice ale apei minerale.

Apa minerală din zona Poiana Negri se caracterizează prin prezența hidrogenocarbonatului de calciu și carbonatului de sodiu. Concentrațiile de HCO3, CO2 și Fe variază între 1200-3000 mg/l pentru CO2, 700-1800 mg/l pentru HCO3 și 60-600 mg/l pentru Fe.

Bucovina și Maspex Romania 

Rio Bucovina, unul dintre cei mai mari producători de ape minerale naturale de pe piaţa românească, a fost achiziționată de către Grupul Maspex Wadowice din Polonia în 2016. Tranzacția a obținut avizul Consiliului Concurenţei din România, iar acţiunea de due diligence a fost finalizată cu succes. Achiziția include preluarea facilităţilor de producţie ale societăţii Rio Bucovina precum şi a brandului de ape minerale “Bucovina”.

Maspex Romania este parte a Grupului Maspex – cea mai mare companie privată din industria alimentară din Polonia și una dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est, cu o istorie de peste 30 de ani pe piața de profil. Produsele grupului sunt distribuite în peste 60 de țări de pe toate continentele, cu excepția Antarcticii.

Grupul este lider incontestabil pe piața de sucuri, nectaruri și băuturi răcoritoare în Polonia, Cehia, Slovacia, România și unul dintre principalii producători din Ungaria, Bulgaria, Lituania și Letonia.

Cifra de afaceri pe care a raportat-o Maspex România SRL din Vălenii de Munte, județul Prahova, pentru anul 2023 a fost de 1,15 miliarde de lei. Este un record atunci când vine vorba afacerile derulate în România de Maspex.

Compania prahoveană are ca obiect de activitate „producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate”. Unele dintre produsele emblemă ale companiei sunt sucurile Tymbark, biscuiții Salatini, apa minerală Bucovina, dar și ceaiurile Nestea pentru care Maspex are drepturile exclusive să le vândă în România.

Profitul Maspex în 2023 a fost de 153 de milioane de lei și a fost mai mare cu 34% față de profitul din anul precedent. În 2022, firma a înregistrat un profit de 115 milioane de lei.

Numărul de angajași ai societății a fost de 1.686. Maspex a făcut angajări în 2023 pentru că personalul a fost cu 17% mai mare decât în 2022.

De fapt, doar în anul precedent, în 2022, firma a mai reușit să treacă de afaceri de peste un miliard de lei. În 2022, cifra de afaceri raportată de societate a fost de 1,025 de miliarde de lei. De la an la an creșterea a fost de 12% atunci când vine vorba de afacerile companiei din Vălenii de Munte.

Apele minerale naturale Bucovina

Apa minerală naturală din această regiune este recunoscută şi faimoasă încă din secolul al XVIII-lea.

Transportată în butoaie de stejar de 250 de litri, la cererea expresă a împărătesei Maria Tereza, apa minerală (numită “borcut” la acea vreme) din Bucovina era foarte apreciată la curtea imperială de la Viena.

Apa minerală naturală BUCOVINA este apă de zăcământ care izvorăște natural, fiind situată într-o zonă dintre cele mai puţin străbătute de om. Apa minerală naturală plată BUCOVINA are o compoziţie chimică echilibrată.

Rolul benefic asupra organismului al apei naturale BUCOVINA este dat, pe de-o parte, de conţinutul acesteia în săruri minerale, iar pe de altă parte, de puritatea sa originară, caracterizată prin lipsa totală a contaminanţilor fizico-chimici şi microbiologici.

Izvoarele de apă minerală naturală Bucovina se află în nordul României, într-o zonă izolată, în munții din apropierea localității Vatra Dornei, la o altitudine de peste 1.100 de metri și la 7 kilometri distanță de orice activitate umană.

Zăcământul de apă minerală naturală plată Moara Dracului-Secu, singurul de acest fel în zona Carpaților Orientali, se găsește în Depresiunea Țării Dornelor, la 7 km distanță de localitatea Dorna Candrenilor. Datorită faptului că zona în care se află zăcământul este considerată cea mai puțin poluată din țară, iar topografia perimetrului este caracterizată prin creste și pante accentuate, situate departe de orice zonă locuită și în amonte față de acestea, protecția naturală a zăcământului beneficiază de condiții favorabile.

Primele studii, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, au început în anul 1908. Lucrările pentru captarea Izvorului Secu au început în 1946, iar în 1948, o parte din oraș, inclusiv stabilimentul balnear și străzile centrale, au beneficiat de apă de cea mai bună calitate. Multe orașe din țară ar fi dorit să aibă un astfel de „cadou” oferit de natură, însă în timp s-a dovedit că gestionarea acestor resurse este o provocare continuă.

Apa minerală natural necarbogazoasă (plată) Bucovina

Denumirea apei minerale: Bucovina

Tip: naturală plată
Izvor: sursa C7 SECU

Conţinut anioni:

 • Cloruri Cl-: 0,4 mg/l
 • Sulfaţi SO42-: 6 mg/l
 • Hidrogen carbonat (bicarbonic) HCO3: 38 mg/l

Conţinut cationi:

 • Sodiu Na+: 2,9 mg/l
 • Potasiu Ka: 1,2 mg/l
 • Calciu Ca2+: 8,8 mg/l
 • Magneziu Mg2+: 2,6 mg/l
 • pH: 7,18

Bucovina 1 - Moldova Invest

Aqua Carpatica, SC Carpathian Springs

Construită de Jean Valvis, creatorul mărcilor Dorna și LaDorna, SC Carpathian Springs a fost fondată în anul 2000, pe baza experienței echipei ce a stat în spatele succesului apei minerale Dorna.

Jean Valvis a venit pentru prima oară în România în noiembrie 1992, acum 30 de ani. S-a stabilit aici în 1993. Familia Valvis vine din Santorini. Bunicul, Iannis Valvis, ajunge în Egipt, la Alexandria, în căutare de oportunități și, apoi, în ființează o firmă de pompe de irigații în Sudan, care ajunge una dintre cele mai cunoscute întreprinderi din acea parte a Africii.

Jean Valvis a studiat arhitectura la Atena și are studii aprofundate de estetică și un doctorat la Sorbona. A venit în România drept consultant pentru un proiect de investiții și a descoperit întâmplător apa minerală Poiana Negri. Fascinat de gustul ei și de ceea ce ar putea deveni, a decis să rămână în România și, în 1994, a preluat fabrica ce îmbutelia apa. Au apărut apoi Dorna, Izvorul Alb.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Scăderea activității în industria lemnului: Factori și pierderi semnificative în 2023

În 2002, a vândut către Coca Cola, într-un contract de 40 de milioane de dolari, cu gândul că Dorna va ajunge astfel un brand mai mare și din nevoia de a finanța dezvoltarea companiei de lactate LaDorna. Primul lucru nu s-a întâmplat: apele îmbuteliate la Dorna nu au ajuns niciodată vedete în afara țării.

O a doua tranzacție remarcabilă are loc câțiva ani mai târziu, când lactatele LaDorna intră în portofoliul Lactalis.

În 2005, Jean Valvis descoperă izvorul ce avea să devină Aqua Carpatica, dovadă că ceva bun se poate naște din dezamăgirea legată de tranzacția cu Coca Cola. Îi va lua cinci ani până la momentul îmbutelierii primei sticle de Aqua Carpatica, timp în care a făcut toate testele posibile pentru a se convinge pe sine și a-i convinge pe ceilalți că a descoperit cea mai pură apă din lume.

În 2006 investește în vinuri, la Sâmburești.

Businessul Aqua Carpatica a crescut în 2018 cu peste 20%, potrivit calculelor Business Magazin, în condițiile în care pentru anul 2017 vânzările au fost estimate la circa 60 milioane euro. Creșterea înregistrată a fost astfel dublă față de nivelul de creștere al pieței, care s-a plasat, potrivit omului de afaceri Jean Valvis, la 10% în anul precedent. „Segmentul de ape minerale a crescut cu 10-12% în acest an. Consumul per capita crește, cel puțin în cazul brandului Aqua Carpatica, peste acest nivel. Luăm cotă de piață și din stânga, și din dreapta,” a adăugat Valvis.

Aqua Carpatica a depășit granițele țării, intrând pe piețele europene precum Germania și Marea Britanie, și a ajuns dincolo de granițele bătrânului continent, în Japonia, SUA și Dubai. În fiecare țară, Valvis a țintit același raft premium ca și în România.

În 2022 firma AQUA Carpatica se extinde la nivel global după ce 20% din acțiuni au fost preluate de gigantul american PepsiCO.

În anul 2003, au început prospectările în Țara Dornelor, zonă cunoscută pentru rețeaua sa hidrografică bogată în numeroase izvoare de apă minerală naturală cu calități terapeutice.

Cifra de afaceri a companiei CARPATHIAN SPRINGS SA este în anul 2023 de 492790936 RON și profitul societații net este de 79041378 RON, iar profitul brut al companiei este de 87216271 RON.

Aqua Carpatica, un izvor unic la nivel mondial

În 2010, studiile și analizele finalizate au indicat existența unei ape minerale naturale, natural carbogazoasă, microbiologic pură, fără compuși cu azot și populații microbiologice. Toate aceste caracteristici transformă Aqua Carpatica în cea mai pură apă minerală din lume. Jean Valvis, proprietarul mărcii Aqua Carpatica, a declarat: „Aqua Carpatica, situat în regiunea Dornelor, este singurul izvor de apă minerală din lume cu un conținut de nitrați (azotați) zero (NO3=0 mg/litru), fiind, într-un mod practic și dovedit după 5 ani de analize, cea mai pură apă minerală din lume.”

În afara de conținutul cel mai mic de nitrați din apele minerale din România, AQUA Carpatica se mândrește și cu cel mai echilibrat conținut oligo-mineral dintre apele îmbuteliate. Indicatorii fizico-chimici ai apei plate respectă toate limitările de reglementare ale apelor plate, toți parametrii fiind ideali.

Conform AFFSA (Agenția Franceză de Securitate Sanitară a Alimentelor), aceste valori trebuie să se integreze în următoarele intervale:

 • Reziduu sec la 180°C: 50 – 500 mg/l
 • pH: 6.5 – 8.5
 • Sodiu: < 20 mg/l
 • Calciu: 30 – 80 mg/l
 • Magneziu: 10 – 30 mg/l
 • Potasiu: < 5 mg/l
 • Nitrați: < 10 mg/l
 • Nitriți: < 0.1 mg/l
 • Cloruri: < 25 mg/l
 • Sulfați: < 25 mg/l

aqua carpatica - Moldova Invest

AQUA Carpatica se încadrează perfect în aceste limite, asigurând o apă de cea mai înaltă calitate, benefică pentru sănătatea consumatorilor.

După mai bine de 8 ani de studii și analize, AQUA Carpatica minerală naturală, natural carbogazoasă a dovedit că este o apă stabilă, bogată în minerale, dar ideală pentru o dietă scăzuta în sodiu si, poate cel mai important, fără nitrați detectabili. Nitrații și nitriții, indicatorii poluării din apă, sunt consecința unui fenomen natural ce afectează pânza freatică. Cu alte cuvinte, este o apă minerală naturală, natural carbogazoasă (CO2 natural), hidrogencarbonatată, magneziană și calcică, puternic mineralizată și lipsită de indicatori fizico-chimici și microbiologici de impurificare.

Beneficiile apelor naturale din bazinul Dornelor

 1. Proprietăți terapeutice: Apele minerale din bazinul Dornelor sunt recunoscute pentru efectele lor benefice asupra sănătății. Acestea sunt bogate în minerale esențiale precum calciu, magneziu și bicarbonat, care contribuie la diverse procese metabolice și ajută la menținerea sănătății oaselor și a dinților.
 2. Puritate microbiologică: Apele din această zonă sunt microbiologic pure, ceea ce le face ideale pentru consumul uman, inclusiv pentru pregătirea hranei bebelușilor. Izvoarele sunt protejate natural, asigurând o apă curată și sigură.
 3. Conținut echilibrat de minerale: Apele din bazinul Dornelor au un conținut echilibrat de minerale, care le face potrivite pentru consumul zilnic. Acestea oferă un aport constant de minerale esențiale necesare pentru funcționarea optimă a organismului.
 4. Diversitate de surse: Regiunea oferă o varietate de izvoare cu ape minerale carbogazoase, necarbogazoase și feruginoase, fiecare având caracteristici și beneficii specifice, potrivite pentru diferite nevoi și preferințe ale consumatorilor.

Aportul companiilor de captare și îmbuteliere a apelor

 1. Crearea de locuri de muncă: Companiile de captare și îmbuteliere a apelor minerale din bazinul Dornelor contribuie semnificativ la economia locală prin crearea de locuri de muncă. Acestea angajează sute de persoane în procesele de producție, logistică și distribuție.
 2. Investiții în infrastructură: Companiile investesc în tehnologii moderne de captare și îmbuteliere pentru a asigura calitatea apei. Aceste investiții includ sisteme avansate de filtrare și monitorizare a apei, precum și fabrici echipate cu cele mai noi tehnologii de producție.
 3. Conformitate cu standardele internaționale: Pentru a asigura calitatea și siguranța produselor, companiile se conformează cu reglementările interne și internaționale, inclusiv cele ale Uniunii Europene. Testele regulate efectuate în laboratoare de prestigiu internațional garantează că apa îmbuteliată îndeplinește cele mai stricte standarde de calitate.
 4. Promovarea sustenabilității: Multe dintre aceste companii se angajează să protejeze mediul înconjurător prin practici sustenabile. Acestea includ utilizarea responsabilă a resurselor de apă, reducerea deșeurilor și promovarea reciclării, precum și implicarea în proiecte de conservare a mediului.
 5. Contribuții la sănătatea publică: Prin oferirea unor produse de înaltă calitate, companiile contribuie la îmbunătățirea sănătății publice. Apele minerale naturale sunt o sursă importantă de hidratare și minerale esențiale, având un impact pozitiv asupra sănătății consumatorilor.

În concluzie, apele minerale naturale din bazinul Dornelor oferă numeroase beneficii pentru sănătate, iar companiile de captare și îmbuteliere contribuie semnificativ la dezvoltarea economică și sustenabilă a regiunii. Aceste companii asigură accesul la apă de înaltă calitate, protejând în același timp resursele naturale și mediul înconjurător.

 

 

 


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Național

To Top